Hvordan indekserer systemet et websted?

Google Mini indekserer webindhold via HTTP- og HTTPS-protokoller. Administratoren angiver i administrationskonsollen en serie af startsider og derefter et mønster af efterfølgende webadresser. Webcrawleren henter først indholdet på startsiden, klikker derefter videre og henter alt indhold fra de webadresser, der efterfølgende er medtaget, og som stemmer overens med følgemønstret. Http://www.google.dk er et eksempel på en startside.