ฉันหาแอป Android Auto ในโทรศัพท์ไม่เจอ

Android Auto ติดตั้งมาในโทรศัพท์เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับจอแสดงผลของรถได้ คุณจึงไม่ต้องติดตั้งแอปจาก Play Store แยกต่างหากเพื่อใช้ Android Auto กับจอแสดงผลของรถ 

 

 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก