ใช้ Waze ใน Android Auto

Android Auto นำแอป Waze มาไว้บนจอแสดงผลของรถยนต์เพื่อให้คุณมีสมาธิขณะขับรถ

โปรดติดต่อผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของรถกับ Android Auto บนจอแสดงผลของรถ

หากคุณใช้ Android Auto เป็นครั้งแรก โปรดดูขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจับคู่โทรศัพท์กับ Android Auto

หมายเหตุ: เราทราบว่าแอป Android Auto บางแอปยังใช้งานร่วมกับอินพุตของทัชแพดไม่ได้ เราเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องสำคัญของผู้ใช้และกำลังดำเนินการเพื่อรองรับทัชแพดในอนาคตอันใกล้

นำทางด้วยคำสั่งเสียง

หมายเหตุ: หากประเทศของคุณไม่รองรับ Android Auto แถบค้นหาและการค้นหาผ่านคำสั่งเสียงจะใช้งานได้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับจอแสดงผลของรถยนต์ด้วยสาย USB หรือระบบไร้สาย
 2. แตะ  ในจอแสดงผลของรถยนต์
 3. เปิด Waze
 4. พูดว่า "Ok Google" หรือแตะ พูด
 5. บอก Waze ว่าคุณต้องการไปที่ไหน ตัวอย่างสิ่งที่คุณพูดได้มีดังนี้
 6. หากมีสถานที่หลายแห่งปรากฏขึ้น ให้ยืนยันสถานที่ที่ต้องการ และขับรถตามเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมาย

นำทางด้วยจอแสดงผล

เข้าเกียร์จอด (P) และใส่เบรกมือ คุณอาจพิมพ์จุดหมายด้วย Android Auto ในจอแสดงผลของรถยนต์ไม่ได้จนกว่าจะเข้าเกียร์จอด

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับจอแสดงผลของรถยนต์ด้วยสาย USB หรือระบบไร้สาย
 2. แตะ  ในจอแสดงผลของรถยนต์
 3. เปิด Waze
 4. แตะ "แถบค้นหา" เพื่อเปิดแป้นพิมพ์

  หมายเหตุ: หากประเทศของคุณไม่รองรับ Android Auto แถบค้นหาและการค้นหาผ่านคำสั่งเสียงจะใช้งานได้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

 5. ป้อนจุดหมาย ตัวอย่างสิ่งที่คุณพิมพ์ได้มีดังนี้
  • "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ"
  • "Starbucks"
  • "160 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี"
 6. หากมีสถานที่หลายแห่งปรากฏขึ้น ให้ยืนยันสถานที่ที่ต้องการ และขับรถตามเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมาย

นำทางไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้

หากเพิ่มสถานที่ที่บันทึกไว้ในแอป Waze บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณก็ไปยังที่อยู่นี้ได้โดยใช้ Waze ใน Android Auto

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับจอแสดงผลของรถยนต์ด้วยสาย USB หรือระบบไร้สาย
 2. แตะ  ในจอแสดงผลของรถยนต์
 3. เปิด Waze
 4. แตะ 
 5. แตะที่บันทึกไว้ 
 6. แตะสถานที่ที่เกี่ยวข้องที่บันทึกไว้ 
 7. แตะไป
หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่ม นำออก หรือแก้ไขสถานที่ที่บันทึกไว้ใน Waze คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับจอแสดงผลของรถยนต์ก่อน

รายงานสิ่งที่คุณเห็นขณะขับรถ

รายงานสิ่งที่คุณเห็นระหว่างขับรถและช่วยปรับปรุงประสบการณ์การขับขี่ของผู้ใช้ Waze คนอื่นๆ

ขับขี่อย่างปลอดภัย โปรดมองที่ถนนและระมัดระวังในสภาพการขับขี่ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสมอ

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับจอแสดงผลของรถยนต์ด้วยสาย USB หรือระบบไร้สาย
 2. แตะ  ในจอแสดงผลของรถยนต์
 3. เปิด Waze
 4. แตะ 
 5. เลือกรายงานที่เกี่ยวข้อง
  • การจราจร
  • ตำรวจ
  • รถชน
  • อันตราย
  • สภาพอากาศแปรปรวน
  • เลนที่ถูกปิด
  • ปัญหาแผนที่
 6. แตะส่ง

รายงานปัญหาเกี่ยวกับ Waze ใน Android Auto

หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Waze ใน Android Auto โปรดส่งบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรา แล้วเปิดคำขอแจ้งปัญหา เราจะตรวจสอบปัญหาของคุณโดยเร็วที่สุด
หมายเหตุ: หากปัญหาเกี่ยวข้องกับ Android Auto แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Waze คุณค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องในศูนย์ช่วยเหลือของ Android Auto หรือติดต่อชุมชน Android Auto ได้
 

Need more help? Check out our Waze Community forum for more questions and answers about in-car systems

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก