ส่งและรับข้อความ

คุณสามารถบอกให้ Google ส่ง SMS หรืออ่านข้อความที่ได้รับผ่าน SMS หรือแอปอื่นๆ ที่เข้ากันได้ 

ส่งข้อความ
คุณส่งข้อความด้วยเสียงหรือใช้แอปรับส่งข้อความก็ได้

ส่งข้อความด้วยเสียง

 1. พูดว่า "Ok Google" หรือเลือกไมโครโฟน พูด
 2. พูดว่า "ส่งข้อความถึง" แล้วตามด้วยชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เช่น
  • "ส่งข้อความถึง [ชื่อผู้ติดต่อ]"
  • "ส่งข้อความถึง [หมายเลขโทรศัพท์]"
  • "ส่งข้อความถึง [ชื่อผู้ติดต่อ] ด้วย Facebook Messenger"
  • "ส่งข้อความถึง [ชื่อผู้ติดต่อ] ใน WhatsApp"
 3. Android Auto จะขอให้คุณพูดข้อความ
 4. Android Auto จะอ่านข้อความซ้ำและให้คุณยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งหรือไม่ คุณพูดว่า "ส่ง" "เปลี่ยนข้อความ" หรือ "ยกเลิก" ได้  

ส่งข้อความด้วยแอปรับส่งข้อความ

 1. เลือก ข้อความ 
 2. แตะ เพิ่ม ใหม่
 3. เลือกรายชื่อติดต่อหรือพูดชื่อที่ต้องการ
 4. พูดข้อความ
 5. Android Auto จะอ่านข้อความซ้ำและให้คุณยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งหรือไม่ คุณพูดว่า "ส่ง" "เปลี่ยนข้อความ" หรือ "ยกเลิก" ได้
รับข้อความ

การแจ้งเตือนข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากต้องการฟังข้อความ ให้แตะการแจ้งเตือนดังกล่าว

ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏเป็นการ์ดบนหน้าจอ และจะอยู่ในศูนย์แจ้งเตือนด้วย

หากต้องการฟังข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ให้เลือกการ์ดหรือเปิดศูนย์แจ้งเตือน แล้วแตะ  อ่านออกเสียง

หากต้องการค้นหาข้อความก่อนหน้าที่คุณยังไม่ได้อ่านหรือปิดไปแล้ว ให้ปัดการ์ดจนกว่าจะเจอข้อความที่ต้องการ หรือแตะศูนย์แจ้งเตือนแล้วเลื่อนดูข้อความ

 

ตอบกลับข้อความ
 1. หากต้องการตอบกลับข้อความ ให้แตะการ์ดหรือการแจ้งเตือนข้อความ แล้วแตะ "ตอบกลับ" หรือลูกศรตอบกลับ  นอกจากนี้ คุณยังใช้เสียงเพื่อตอบกลับข้อความที่ได้รับล่าสุดได้ด้วย เพียงพูดว่า "Ok Google" หรือแตะไมโครโฟน พูด
 2. คุณจะเห็นตัวเลือกการตอบกลับที่สามารถแตะเพื่อส่ง หรือพูดกับ Google เพื่อสร้างข้อความตอบกลับที่กำหนดเองก็ได้
 3. Android Auto จะอ่านข้อความซ้ำและให้คุณยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งหรือไม่ คุณพูดว่า "ส่ง" "เปลี่ยนข้อความ" หรือ "ยกเลิก" ได้  
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก