แอป Android Auto ไม่ทํางาน

ก่อนที่จะตรวจหาปัญหาเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีโทรศัพท์ Android ที่ใช้ Android 8.0 (Oreo) ขึ้นไปและมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทําตามวิธีการเพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน

Android Auto ติดตั้งมาในโทรศัพท์เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับจอแสดงผลของรถได้ คุณจึงไม่ต้องติดตั้งแอปจาก Play Store แยกต่างหากเพื่อใช้ Android Auto กับจอแสดงผลของรถ 

โปรดติดต่อผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของรถกับ Android Auto บนจอแสดงผลของรถ
ตรวจสอบว่ารถรองรับ Android Auto หรือไม่
หากต้องการใช้ Android Auto ในจอแสดงผลของรถคุณ รถนั้นจะต้องรองรับ Android Auto หรือติดตั้งตัวรับสัญญาณจากตลาดหลังการขายไว้ Android Auto ไม่ได้ใช้งานได้กับรถทุกรุ่นที่มีพอร์ต USB ตรวจสอบว่ารถรองรับ Android Auto หรือไม่จากรายชื่อผู้ผลิตนี้
ตรวจสอบสาย USB

สาย USB บางรุ่นจะใช้ไม่ได้กับรถบางรุ่น เมื่อเชื่อมต่อ Android Auto ให้ลองใช้สาย USB คุณภาพสูง เพื่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากที่สุด

หาก Android Auto เคยทำงานเป็นปกติแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ให้เปลี่ยนสาย USB ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาได้

คำแนะนำบางประการที่จะช่วยคุณค้นหาสาย USB ที่ดีที่สุดสำหรับ Android Auto มีดังนี้

 • ใช้สายที่สั้นกว่า 3 ฟุต (1 เมตร) และอย่าใช้ฮับ USB หรือสายต่อ
 • ลองใช้สายที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ เนื่องจากผู้ผลิตโทรศัพท์มักทดสอบสายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ดีกับโทรศัพท์ 
 • สายจากผู้ผลิตอิสระก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีหากเป็นไปตามมาตรฐานของ USB Implementers Forum หากต้องการซื้อสาย คุณตรวจสอบได้ว่าสายดังกล่าวผ่านการรับรองภายใน 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ โดยการกรองรายการหมายเลขรุ่นหรือแบรนด์เพื่อค้นหาสาย 
ตรวจสอบรถหรือตัวรับสัญญาณ

ลองทําตามคำแนะนำการแก้ปัญหาต่อไปนี้ในรถ

 • ตรวจสอบว่า Android Auto เปิดอยู่ในระบบสาระบันเทิงของรถหรือไม่
 • รีสตาร์ทระบบสาระบันเทิงของรถ

หากใช้ตัวรับสัญญาณจากตลาดหลังการขาย เช่น ตัวรับสัญญาณ Pioneer หรือ Kenwood

 • ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูว่ามีอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมให้ติดตั้งหรือไม่
ตรวจสอบการตั้งค่าหากคุณกำลังเชื่อมต่อกับรถคันที่ 2

หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับรถคันที่ 2 ให้ทำดังนี้

 1. ถอดโทรศัพท์ออกจากรถ
 2. เลือกเมนู เมนู จากนั้น  การตั้งค่า จากนั้น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ  จากนั้น ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ  จากนั้น Android Auto  จากนั้น รถที่เคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้
 3. แตะเมนู  ด้านขวาบน
 4. แตะลืมรถทุกคัน
 5. ลองเสียบโทรศัพท์เข้ากับรถอีกครั้ง

ตรวจสอบว่ารถรองรับ Android Auto และ Android Auto เปิดอยู่ 

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก