Всичко за Системата за известия за излагане на опасност от заразяване и настройките на Android за местоположението

Под Android 10 и по-стари версии Системата за известия за излагане на опасност от заразяване използва настройката за местоположението на телефона ви и Bluetooth. Има няколко начина за управление на поверителността ви, когато използвате системата. 

Под Android 11 не е необходимо настройката за местоположението на телефона да е включена, за да работи Системата за известия за излагане на опасност от заразяване. Научете как да проверявате и актуализирате версията си на Android.

Системата за известия за излагане на опасност от заразяване не използва данните за местоположението ви

Приложенията, които работят с ENS, нямат право да искат разрешение за използване на местоположението на устройството ви.

Защо настройката за местоположението на телефона ви трябва да е включена

Технологията за тези известия използва сканиране през Bluetooth, за да разбере кои устройства са близо едно до друго. Системата за известия за излагане на опасност от заразяване използва функцията за сканиране през Bluetooth на телефони с версии на Android от 6.0 до 10. За да работи сканирането през Bluetooth, настройката за местоположението на устройството трябва да бъде включена за всички приложения, а не само за тези, създадени със Системата за известия за излагане на опасност от заразяване.

Google и Apple разполагат с вградени защитни механизми, които не позволяват на работещите с ENS правителствени приложения за проследяване на контакти да правят изводи за местоположението ви. Това се постига чрез редуване на произволни идентификатори, зададени за устройството ви, така че самото то да не може да бъде проследено. Произволните идентификатори не съдържат информация за местоположението ви, когато се обменят с други устройства в системата.

Контролиране на начина, по който се използват данните за местоположението ви

Системата не използва местоположението на устройството. Предотвратихме заявяването на достъп до него от приложенията на органите за обществено здравеопазване, използващи ENS.

За да контролирате достъпа до местоположението за отделни приложения:

  1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
  2. Докоснете Местоположение и след това Разрешения за приложенията.
  3. Коригирайте разрешенията за всяко отделно приложение. 

Важно: Включването на местоположението на устройството само по себе си не променя съответните контроли или разрешения за достъп на ниво приложение. 

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
false
false