Používanie systému upozornení na kontakt s ochorením COVID‑19 v telefóne s Androidom

Ak chcete zistiť, či ste boli v kontakte s osobou, ktorá nahlásila pozitívny test na ochorenie COVID‑19, môžete si zapnúť upozornenia na kontakt. Ak zmeníte názor, môžete ich vypnúť.

Ak chcete tento systém používať, musíte si stiahnuť oficiálnu aplikáciu od svojej regionálnej vládnej inštitúcie verejného zdravotníctva alebo ak je podporovaný vo vašom regióne, povoliť ho priamo v Nastaveniach svojho zariadenia.

 • Ak máte COVID‑19, môžete túto informácie zdieľať v upozorneniach na kontakt, čím pomôžete upozorniť ľudí, s ktorým ste bol(a) v kontakte.
 • Ak ste boli v kontakte s osobou, ktorá zdieľala informáciu, že má COVID‐19, môžete dostať upozornenie a ďalšie pokyny.
   

Ako váš telefón aktualizáciu dostal

Váš telefón s Androidom pravidelne dostáva aktualizácie na pozadí. Systém upozornení na kontakt bol zavedený v rámci aktualizácie Služieb Google Play. Táto aktualizácia automaticky nezapla upozornenia na kontakt ani nepovolila žiadne funkcie upozornení na kontakt.

Upozornenia na kontakt fungujú iba vtedy, keď sa prihlásite na ich používanie. Ak zmeníte názor, môžete ju kedykoľvek vypnúť.

Väčšina telefónov s Androidom túto aktualizáciu dostane. Je možné, že niektoré telefóny Huawei túto aktualizáciu nedostanú.

Čo potrebujete na začiatok

Niektoré inštitúcie verejného zdravotníctva vytvárajú vlastné aplikácie, iné prispôsobia šablónu aplikácie poskytnutú Googlom a ďalšie vyberú možnosť, ktorá vám umožňuje aktivovať upozornenia na kontakt priamo v nastaveniach zariadenia.

Stiahnutie oficiálnej aplikácie

Ak je podporovaná vo vašom regióne, v Obchode Play si môžete stiahnuť oficiálnu aplikáciu od vašej regionálnej inštitúcie verejného zdravotníctva.

Aplikácie kompatibilné so systémom upozornení na kontakt majú odznak . Aplikácie bez odznaku ho nepoužívajú-

Ak chcete stiahnuť oficiálnu aplikáciu:

 1. Nájdite dostupné aplikácie pre svoju oblasť.
 2. Ak je aplikácia k dispozícii, stiahnite si ju v Obchode Play.
Táto aplikácia vás informuje, ako zapnúť upozornenia na kontakt. Ak potrebujete pomoc s aplikáciou, kontaktujte jej vývojára.

Konfigurácia upozornení na kontakt v nastaveniach zariadenia

Ak sú upozornenia na kontakt podporované vo vašom regióne, môžete ich zapnúť priamo v nastaveniach zariadenia s Androidom. 

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Upozornenia na kontakt s ochorením COVID‑19 a potom Pridať región.
  • Ak región podporuje upozornenia na kontakt v Nastaveniach, nebudete si musieť stiahnuť samostatnú aplikáciu.
 

Kontrola alebo zmena nastavení telefónu

Ako fungujú upozornenia na kontakt

Keď sa prihlásite do systému upozornení na kontakt, bude pre vaše zariadenie generovať náhodné identifikátory. Náhodný identifikátor vášho telefónu sa mení každých 10 až 20 minút, aby sa zabránilo sledovaniu.

Váš telefón zdieľa tieto náhodné identifikátory na pozadí prostredníctvom rozhrania Bluetooth s telefónmi vo vašom okolí, ktoré majú tiež zapnuté upozornenia na kontakt. Keď váš telefón rozpozná náhodný identifikátor z iného zariadenia, zaznamená ho a uloží vo vašom zariadení.

Ak určitá osoba nahlási, že má ochorenie COVID‑19, a jej identifikátor je uložený vo vašom telefóne, aplikácia vás upozorní na ďalší postup.

Ako sa určuje kontakt

Vládne inštitúcie verejného zdravotníctva určujú, ktoré faktory môžu znamenať kontakt.

Ak ste mohli byť v kontakte s niekým, kto sa nahlásil ako osoba s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, systém môže zdieľať informácie, aby pomohol určiť, či daný prípad spĺňa kritériá kontaktu, napríklad:

 • deň, kedy došlo ku kontaktu;
 • trvanie kontaktu;
 • intenzitu signálu Bluetooth daného kontaktu.

Systém upozornení na kontakt vašu polohu nepoužíva.

Ako systém upozornení na kontakt chráni vaše súkromie

Vy rozhodujete, či budete používať systém a zdieľať údaje

Tento systém funguje iba vtedy, keď ho budete používať. Vy ovládate, či chcete dostávať upozornenia na kontakt, a rozhodujete, či a kedy chcete zdieľať svoje údaje. Ak máte COVID‑19, môžete zdieľať náhodné identifikátory, čím pomôžete ostatných upozorniť na možný kontakt.

Vašu totožnosť neuvidí Google, Apple ani ostatní používatelia

Vyhľadávanie zhôd v rámci upozornení na kontakt prebieha vo vašom zariadení. To znamená, že iba vy a vaša inštitúcia verejného zdravotníctva viete, či ste sa nahlásili ako osoba s pozitívnym testom na ochorenie COVID‑19 alebo ste boli v kontakte s niekým, kto sa nahlásil ako osoba s pozitívnym testom na ochorenie COVID‑19. Vaša totožnosť sa nikdy nezdieľa s ostatnými používateľmi, firmou Apple ani Googlom.

Vaša poloha nie je sledovaná

Systém upozornení na kontakt nezhromažďuje ani nepoužíva údaje o polohe z vášho zariadenia. Využíva rozhranie Bluetooth, pomocou ktorého sa dá zistiť, či boli dve zariadenia vo vzájomnej blízkosti bez prezradenia informácií o tom, kde sa nachádzajú.

Ani vaša inštitúcia verejného zdravotníctva nemôže používať polohu vášho telefónu a sledovať vašu polohu na pozadí.

Ak máte Android verzie 10 alebo staršej, prečítajte si, prečo musí byť zapnuté určovanie polohy, aby fungovali upozornenia na kontakt.

Tento systém môžu používať iba inštitúcie verejného zdravotníctva

Systém môžu používať iba aplikácie oficiálnych inštitúcií verejného zdravotníctva. Ich aplikácie musia spĺňať špecifické kritériá týkajúce sa ochrany súkromia, zabezpečenia a používania údajov.

Čo môžete urobiť

Vypnutie upozornení na kontakt

Upozornenia na kontakt sú predvolene vypnuté.

Ak ste sa prihlásili a potom zmenili názor, vypnite ich v Nastaveniach telefónu s Androidom alebo si odinštalujte aplikáciu verejného zdravotníctva.
Dôležité: Po vypnutí tejto funkcie nebudete dostávať upozornenia, či ste boli v kontakte s ochorením COVID‑19.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Upozornenia na kontakt s ochorením COVID‑19.
 3. Vypnite Upozornenia na kontakt.
Odstránenie histórie kontaktov
Po prihlásení do systému môžete odstrániť náhodné identifikátory uložené vo vašom zariadení. Tiež budú po 14 dňoch automaticky odstránené. Nemôžete odstrániť svoje náhodné identifikátory uložené v zariadeniach iných ľudí ani tie, ktoré ste zdieľali s aplikáciou.
Dôležité: Po odstránení týchto údajov nebudete dostávať upozornenia, či ste boli v kontakte s ochorením COVID‑19.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google a potom Upozornenia na kontakt s ochorením COVID‑19.
 3. Klepnite na Odstrániť náhodné identifikátory a potom Odstrániť
Ako získať pomoc s aplikáciou inštitúcie verejného zdravotníctva
Ak potrebujete s aplikáciou pomôcť, kontaktujte jej vývojára.
Ak ste boli v kontakte s osobou, ktorá nahlásilia ochorenie COVID‑19
Z aplikácie inštitúcie verejného zdravotníctva môžete dostať upozornenie, že ste boli v kontakte s ochorením COVID‑19. Ak dostanete upozornenie, aplikácia vás prevedie ďalšími krokmi.
Ak máte ochorenie COVID‑19

Môžete sa v aplikácii verejného zdravotníctva nahlásiť ako osoba s pozitívnym testom na ochorenie COVID‑19.

Aplikácia vás môže požiadať o zdieľanie náhodných identifikátorov. Inštitúcii verejného zdravotníctva to pomôže upozorniť ostatných.

Aplikácia potom môže skontrolovať, či sú vaše náhodné identifikátory uložené v zariadeniach iných ľudí. Môže upozorniť ostatných, ktorí sa s vami dostali do kontaktu. Títo ľudia nebudú poznať vašu totožnosť.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false