Bruk systemet for varsler om covid-19-eksponering på Android-telefoner

Du kan slå på eksponeringsvarsler for å bli varslet hvis du har vært eksponert for personer som har rapportert at de har covid-19. Hvis du ombestemmer deg, kan du slå dem av.

For å bruke systemet må du enten laste ned en offisiell app fra de offentlige helsemyndighetene eller, hvis den støttes i regionen din, aktivere den direkte i enhetsinnstillingene.

 • Hvis du har covid-19, kan du dele denne informasjonen i systemet for eksponeringsvarsler for å varsle folk du har vært i kontakt med.
 • Hvis du har vært eksponert for personer som har delt at de har covid-19, kan du bli varslet og få ytterligere veiledning.
   

Slik fikk telefonen oppdateringen

Android-telefonen får oppdateringer i bakgrunnen regelmessig. Systemet for eksponeringsvarsler ble introdusert i en oppdatering av Google Play-tjenester. Denne oppdateringen har ikke slått på eksponeringsvarsler automatisk eller slått på funksjonalitet for eksponeringsvarsler.

Eksponeringsvarsler fungerer bare hvis du velger å registrere deg. Hvis du ombestemmer deg, kan du slå den av når som helst.

De fleste Android-telefoner får denne oppdateringen. Enkelte Huawei-telefoner får kanskje ikke oppdateringen.

Dette trenger du for å komme i gang

Noen offentlige helsemyndigheter lager tilpassede apper, noen tilpasser en malapp som leveres av Google, og noen velger et alternativ for å tillate eksponeringsvarsler direkte fra enhetsinnstillingene.

Last ned en offisiell app

Hvis det støttes av regionen din, kan du laste ned en offisiell app fra de offentlige helsemyndighetene i Play-butikken.

Apper som fungerer med systemet for eksponeringsvarsler, har et merke . Apper som ikke har merket, bruker ikke systemet for eksponeringsvarsler.

Sånn laster du ned en offisiell app:

 1. Finn apper som er tilgjengelige i regionen din.
 2. Hvis en app er tilgjengelig, kan du laste den ned fra Play-butikken.
Appen forteller deg hvordan du slår på eksponeringsvarsler. Ta kontakt med apputvikleren for å få hjelp med appen.

Konfigurer eksponeringsvarsler via enhetsinnstillingene

Hvis det støttes i regionen din, kan du slå på eksponeringsvarsler direkte fra innstillingene på Android-enheten din. 

 1. Åpne Innstillinger-appen på Android-enheten.
 2. Trykk på Googleog så Varsler om covid-19-eksponeringog så Legg til en region.
  • Hvis regionen din støtter eksponeringsvarsler via innstillingene, trenger du ikke å laste ned en egen app.
 

Sjekk eller endre telefoninnstillingene

Slik fungerer eksponeringsvarsler

Når du registrerer deg for systemet for eksponeringsvarsler, genereres tilfeldige ID-er på enheten din. For å forhindre sporing endres telefonens tilfeldige ID hvert 10.–20. minutt.

Telefonen jobber i bakgrunnen for å dele disse tilfeldige ID-ene via Bluetooth med telefoner rundt deg som også har eksponeringsvarsler på. Når telefonen din oppdager en tilfeldig ID fra en annen enhet, registreres og lagres ID-en på enheten din.

Hvis noen rapporterer sin egen covid-19-diagnose og vedkommendes ID er lagret på telefonen din, varsler appen deg om hva du må gjøre videre.

Slik fastslås eksponering

Offentlige helsemyndigheter fastslår hvilke faktorer som kan indikere eksponering.

Hvis du kan ha vært i kontakt med noen som rapporterer at de har covid-19, kan systemet dele informasjon for å fastslå om kontakten oppfyller kriteriene for en eksponering, inkludert

 • dagen da kontakten skjedde
 • hvor lenge kontakten varte
 • Bluetooth-signalstyrken for kontakten

Selve systemet for eksponeringsvarsler bruker ikke posisjonen din.

Slik ivaretas personvernet ditt i systemet for eksponeringsvarsler

Du velger å bruke systemet og dele dataene dine

Dette systemet fungerer bare hvis du velger å bruke det. Du kontrollerer om du skal motta eksponeringsvarsler, og du bestemmer selv om og når dataene dine skal deles. Hvis du har covid-19, kan du velge å dele de tilfeldige ID-ene dine for å varsle andre om mulig eksponering.

Verken Apple, Google eller andre brukere kan se identiteten din

Alle treffene for eksponeringsvarsler skjer på enheten din. Dette betyr at bare du og helsemyndighetene vet om du har rapportert at du har covid-19, eller om du har vært eksponert for noen som har rapportert at de har covid-19. Identiteten din deles aldri med andre brukere, Apple eller Google.

Posisjonen din spores ikke

Systemet for eksponeringsvarsler verken samler inn eller bruker enhetens posisjon. Det bruker Bluetooth, som kan brukes til å registrere om to enheter er i nærheten av hverandre — uten å avsløre hvor enhetene er.

De offentlige helsemyndighetene kan heller ikke bruke telefonens posisjon eller spore posisjonen din i bakgrunnen.

I Android 10 eller eldre kan du finne ut hvorfor posisjon må være på for at eksponeringsvarsler skal fungere.

Bare offentlige helsemyndigheter kan bruke dette systemet

Bare offisielle apper fra offentlige helsemyndigheter kan bruke systemet. Appene deres må overholde spesifikke krav knyttet til personvern, sikkerhet og databruk.

Mer du kan gjøre

Slå av eksponeringsvarsler

Eksponeringsvarsler er slått av som standard.

Hvis du har registrert deg og deretter ombestemmer deg, kan du slå av eksponeringsvarsler i innstillingene for Android-telefonen din eller avinstallere appen fra de offentlige helsemyndighetene.
Viktig: Hvis du slår av denne funksjonen, blir du ikke varslet hvis du har vært eksponert for covid-19.
 1. Åpne Innstillinger-appen på Android-enheten din.
 2. Trykk på Google og så Varsler om covid-19-eksponering.
 3. Slå av Eksponeringsvarsler.
Slett eksponeringsloggen din
Når du har registrert deg for systemet, kan du slette de tilfeldige ID-ene som er lagret på enheten din. De slettes også automatisk etter 14 dager. Du kan ikke slette de tilfeldige ID-ene dine som er lagret på enhetene til andre personer, eller som du har delt med en app.
Viktig: Hvis du sletter disse dataene, blir du ikke varslet hvis du har vært eksponert for covid-19.
 1. Åpne Innstillinger-appen på Android-enheten din.
 2. Trykk på Google og så Varsler om covid-19-eksponering.
 3. Trykk på Slett tilfeldige ID-er og så Slett
Få hjelp med appen fra offentlige helsemyndigheter
Kontakt apputvikleren for å få hjelp med appen.
Hvis du har vært eksponert for noen som har rapportert at de har covid-19
Du kan få et varsel om at du har vært eksponert for covid-19, fra appen fra de offentlige helsemyndighetene. Hvis du får et varsel, gir appen veiledning om hva du bør gjøre videre.
Hvis du har covid-19

Du kan rapportere at du har covid-19, i appen til de offentlige helsemyndighetene.

Appen kan be deg om å dele de tilfeldige ID-ene dine. Dette hjelper offentlige helsemyndigheter med å varsle andre.

Appen kan deretter sjekke om de tilfeldige ID-ene dine er lagret på enhetene til andre personer. Den kan varsle andre som har vært i kontakt med deg. De andre personene kjenner ikke til identiteten din.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false