Upotreba sustava za obavješćivanje o izloženosti bolesti COVID-19 na Android telefonima

Možete uključiti Obavijesti o izloženosti kako biste saznali jeste li bili u kontaktu sa osobom koja je prijavila da ima bolest COVID-19. Ako se predomislite, Obavijesti možete isključiti.

Kako biste se koristili sustavom, trebate ili preuzeti službenu aplikaciju zavoda za javno zdravstvo nadležnog za vašu regiju ili je, ako je podržana u vašoj regiji, omogućiti izravno u postavkama uređaja.

 • Ako imate bolest COVID-19, tu informaciju možete podijeliti u Obavješćivanju o izloženosti kako bi se upozorile osobe s kojima ste bili u kontaktu.
 • Ako ste bili u kontaktu s nekom osobom koja je podijelila informaciju da ima bolest COVID-19, možete primiti obavijest i dobiti daljnje upute.
   

Kako je vaš telefon primio ažuriranje

Vaš Android telefon redovito prima ažuriranja u pozadini. Sustav za obavješćivanje o izloženosti uveden je u ažuriranju usluga za Google Play. To ažuriranje nije automatski uključilo Obavješćivanje o izloženosti ili omogućilo neku njegovu funkciju.

Obavješćivanje o izloženosti funkcionira samo ako se odlučite uključiti. Ako se predomislite, možete je u svakom trenutku isključiti.

Većina Android telefona prima to ažuriranje. Neki Huawei telefoni možda neće primiti to ažuriranje.

Što je potrebno za početak

Neki zavodi za javno zdravstvo razvijaju prilagođene aplikacije, neki prilagođavaju aplikaciju za predložak koju pruža Google, a neki odabiru opciju koja vam omogućuje da Obavješćivanje o izloženosti omogućite izravno u postavkama uređaja.

Preuzimanje službene aplikacije

Ako to vaša regija podržava, u Trgovini Play možete preuzeti službenu aplikaciju zavoda za javno zdravstvo nadležnog za vašu regiju.

Aplikacije koje rade sa Sustavom za obavješćivanje o izloženosti imaju značku . Aplikacije koje nemaju tu značku ne upotrebljavaju Sustav za obavješćivanje o izloženosti.

Da biste preuzeli službenu aplikaciju:

 1. Pronađite dostupne aplikacije za svoju regiju.
 2. Ako je aplikacija dostupna, preuzmite je iz Trgovine Play.
U aplikaciji slijedite upute da biste uključili obavijesti o izloženosti. Ako vam je potrebna pomoć s aplikacijom, obratite se razvojnom programeru aplikacije.

Postavljanje Obavješćivanje o izloženosti u postavkama uređaja

Ako je to podržano u vašoj regiji, Obavješćivanje o izloženosti možete uključiti izravno u postavkama na Android uređaju. 

 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Google a zatim Obavijesti o izloženosti bolesti COVID-19 a zatim Odaberite svoju regiju.
  • Ako je u vašoj regiji podržano obavješćivanje o izloženosti putem postavki, nećete morati preuzeti zasebnu aplikaciju.
 

Provjera ili promjena postavki telefona

Kako funkcionira Obavješćivanje o izloženosti

Nakon što se uključite u Sustav za obavješćivanje o izloženosti, taj će sustav generirati nasumične ID-jeve na vašem uređaju. Da bi se spriječilo praćenje, nasumični ID vašeg telefona mijenja se svakih 10 do 20 minuta.

Telefon dijeli nasumične ID-jeve u pozadini putem Bluetootha s telefonima oko sebe na kojima je također uključeno Obavješćivanje o izloženosti. Kad telefon otkrije nasumični ID s drugog uređaja, on ga zabilježi i pohrani.

Ako netko prijavi da ima bolest COVID-19, a njegov je ID pohranjen na vašem telefonu, aplikacija će vas obavijestiti o sljedećim koracima koje treba poduzeti.

Kako se utvrđuje izloženost

Zavodi za javno zdravstvo određuju koji čimbenici mogu ukazivati na izloženost.

Ako ste možda stupili u kontakt s osobom koja je prijavila da ima bolest COVID-19, sustav može podijeliti informacije kako bi otkrio ispunjava li kontakt kriterije za izloženost, uključujući sljedeće:

 • dan na koji je došlo do kontakta
 • trajanje kontakta
 • jačinu Bluetooth signala tog kontakta.

Sustav za obavješćivanje o izloženosti ne koristi vašu lokaciju.

Kako Sustav za obavješćivanje o izloženosti štiti vašu privatnost

Odluka o upotrebi sustava i dijeljenju podataka prepuštena je vama

Ovaj sustav funkcionira samo ako ga odlučite koristiti. Sami određujete hoćete li primati obavijesti o izloženosti te odlučujete hoćete li i kad dijeliti svoje podatke. Ako imate COVID-19, možete podijeliti nasumične ID-jeve kako bi sustav obavijestio druge o mogućoj izloženosti.

Ni Google ni Apple ni drugi korisnici ne mogu vidjeti vaš identitet

Sva uparivanja Obavješćivanja o izloženosti odvijaju se na vašem uređaju. To znači da samo vi i vaš zavod za javno zdravstvo znate jeste li prijavili da imate COVID-19 ili jeste li bili u neposrednoj blizini osobe koja je prijavila da ima COVID-19. Vaš se identitet nikada ne dijeli s drugim korisnicima, Appleom ili Googleom.

Vaša se lokacija ne prati

Sustav za obavješćivanje o izloženosti ne prikuplja i ne upotrebljava lokaciju vašeg uređaja. Upotrebljava Bluetooth koji može prepoznati nalaze li se dva uređaja u međusobnoj blizini, bez otkrivanja njihove lokacije.

Zavodu za javno zdravstvo također nije dopuštena upotreba lokacije vašeg telefona ni praćenje vaše lokacije u pozadini.

Na Androidu 10 i starijim verzijama saznajte zašto lokacija treba biti uključena da bi Obavješćivanje o izloženosti funkcioniralo.

Taj sustav mogu upotrebljavati jedino zavodi za javno zdravstvo

Sustav mogu upotrebljavati samo službene aplikacije zavoda za javno zdravstvo. Njihove aplikacije moraju zadovoljiti određene kriterije u pogledu privatnosti, sigurnosti i upotrebe podataka.

Više mogućnosti

Isključite Obavješćivanje o izloženosti

Obavješćivanje o izloženosti isključeno je prema zadanim postavkama.

Ako ste uključili tu značajku, a zatim se predomislili, možete je isključiti u postavkama Android telefona ili možete deinstalirati aplikaciju zavoda za javno zdravstvo.
Važno: ako isključite tu značajku, nećete biti obaviješteni o tome jeste li bili izloženi bolesti COVID-19.
 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Google a zatim Obavijesti o izloženosti bolesti COVID-19.
 3. Isključite Obavješćivanje o izloženosti.
Brisanje povijesti izloženosti
Nakon uključivanja u sustav možete izbrisati nasumične ID-jeve pohranjene na uređaju. Oni se također brišu automatski nakon 14 dana. Svoje nasumične ID-jeve koji su možda pohranjeni na uređajima drugih osoba ili koje ste podijelili s aplikacijom ne možete izbrisati.
Važno: ako izbrišete te podatke, nećete biti obaviješteni o tome jeste li bili izloženi bolesti COVID-19.
 1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Google a zatim Obavijesti o izloženosti bolesti COVID-19.
 3. Dodirnite Izbriši nasumične ID-jeve a zatim Izbriši
Potražite pomoć u vezi s aplikacijom zavoda za javno zdravstvo
Ako vam je potrebna pomoć u vezi s aplikacijom, možete se obratiti razvojnom programeru aplikacije.
Ako ste bili u neposrednoj blizini osobe koja je prijavila da ima COVID-19
Aplikacija zavoda za javno zdravstvo može vam poslati obavijest da ste bili izloženi bolesti COVID-19. Ako primite obavijest, aplikacija će vas uputiti što učiniti sljedeće.
Ako imate COVID-19

U aplikaciji zavoda za javno zdravstvo možete prijaviti da imate COVID-19.

Aplikacija može zatražiti da podijelite svoje nasumične ID-jeve. To pomaže zavodu za javno zdravstvo da obavijesti druge.

Aplikacija tad može provjeriti jesu li vaši nasumični ID-jevi pohranjeni na uređajima drugih osoba. Može upozoriti druge osobe koje su bile u kontaktu s vama. Te osobe neće znati tko ste vi.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
false
false