Използване на системата за известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19 на телефона ви с Android

Можете да включите известията за излагане на опасност от заразяване, за да разберете дали сте били в контакт с човек, който твърди, че е носител на COVID-19. Ако размислите, имате възможност да ги изключите.

За да използвате системата, трябва да изтеглите официалното приложение на правителствения орган за обществено здравеопазване в региона ви или – в случай че тази опция се поддържа в съответния регион – да я активирате директно от настройките на устройството си.

 • Ако сте носител на COVID-19, може да споделите тази информация в системата за известия за излагане на опасност от заразяване, за да се изпрати сигнал до хората, с които сте били в контакт.
 • В случай че сте били близо до човек, който твърди, че е носител на COVID-19, може да получите известие и допълнителни инструкции.
   

Как телефонът ви е получил актуализацията

Телефонът ви с Android редовно получава актуализации на заден план. Въведохме системата за известия за излагане на опасност от заразяване (ENS) като актуализация на услугите на Google Play. Тази актуализация не включва автоматично известията за излагане на опасност от заразяване, нито активира свързаните със системата функции.

Системата за известия за излагане на опасност от заразяване работи само ако решите да се включите. Ако размислите, имате възможност да я изключите по всяко време.

Повечето телефони с Android ще получат тази актуализация. Някои устройства от Huawei може да не я получат.

Какво ви е нужно, за да започнете

Някои органи за обществено здравеопазване създават персонализирани приложения, а други персонализират предоставен от Google шаблон за приложения или дават възможност на потребителите да активират известията за излагане на опасност от заразяване директно от настройките на устройствата си.

Изтеглете официално приложение

Ако тази опция се поддържа в региона ви, можете да изтеглите от Google Play Магазин официалното приложение на органите за обществено здравеопазване в съответния регион.

Приложенията, които работят със системата за известия за излагане на опасност от заразяване, имат значка . Тези, които нямат такава значка, не използват системата.

За да изтеглите официално приложение:

 1. Намерете наличните приложения за региона си.
 2. Ако е налице приложение, изтеглете го от Google Play Магазин.
Приложението ви информира как да включите известията за излагане на опасност от заразяване. За помощ относно приложението се свържете с програмиста му.

Настройване на известията за излагане на опасност от заразяване посредством настройките на устройството

Ако тази опция се поддържа в региона ви, можете да включите известията за излагане на опасност от заразяване директно от настройките на устройството си с Android.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
 2. Доксонете Google и след това Известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19 и след това Изберете регион.
  • Ако регионът ви е посочен в настройките за известия за излагане на опасност от заразяване, няма да е необходимо да изтегляте отделно приложение.
 

Проверете или променете настройките на телефона

Как функционират известията за излагане на опасност от заразяване

След като се включите в системата за известия за излагане на опасност от заразяване, тя ще генерира произволни идентификатори за устройството ви. За да се предотврати проследяването, произволният идентификатор на телефона ви се променя на всеки 10 – 20 минути.

Телефонът ви работи на заден план, за да споделя през Bluetooth произволните идентификатори с устройствата около вас, за които известията за излагане на опасност от заразяване също са включени. Когато телефонът ви открие произволния идентификатор на друго устройство, го записва и съхранява.

Ако някой подаде сигнал, че е носител на COVID-19, и идентификаторът му се съхранява на телефона ви, приложението ще ви уведоми какви стъпки да предприемете.

Как се установява излагане на опасност от заразяване

Правителствените органи за обществено здравеопазване определят факторите, които указват излагане на опасност от заразяване.

Ако е възможно да сте били в контакт с човек, който твърди, че е носител на COVID-19, системата може да сподели информация, за да се определи дали контактът отговаря на критериите за излагане на опасност от заразяване. Това включва:

 • деня на осъществяване на контакта;
 • колко дълго е продължил той;
 • силата на сигнала за Bluetooth при този контакт.

Самата система за известия за излагане на опасност от заразяване не използва местоположението ви.

Как системата за известия за излагане на опасност от заразяване защитава поверителността ви

Използването на системата и споделянето на данните ви е ваш избор

Системата ENS работи само ако решите да я използвате. Вие избирате дали да получавате известия за излагане на опасност от заразяване, дали да споделите данните си и кога да го направите. Ако сте носител на COVID-19, можете да споделите произволните си идентификатори с цел уведомяване на други хора за евентуално излагане на опасност от заразяване.

Самоличността ви не се споделя с другите потребители, нито с Google или Apple

Процесът по установяване на опасност от заразяване се извършва на устройството ви. Това означава, че ако подадете сигнал, че сте носител на COVID-19 или че сте били в контакт с някого, който е споделил, че е заразен, само вие и здравните органи ще знаете за това. Самоличността ви никога не се споделя с други потребители, Apple или Google.

Местоположението ви не се проследява

Системата за известия за излагане на опасност от заразяване не използва местоположението на устройството ви и не събира данни за него. Тя използва Bluetooth, за да установи дали две устройства са в близост, без да разкрива местоположенията им.

Органите за обществено здравеопазване нямат право да използват местоположението на телефона ви, нито да го проследяват на заден план.

Научете защо местоположението трябва да е включено, за да работят известията за излагане на опасност от заразяване под Android 10 и по-стари версии.

Системата може да се използва само от органите за обществено здравеопазване

Само официалните приложения на органите за обществено здравеопазване могат да използват системата. Те трябва да отговарят на определени условия за поверителност, сигурност и използване на данните.

Какво още можете да направите

Изключване на известията за излагане на опасност от заразяване

Известията за излагане на опасност от заразяване са изключени по подразбиране.

Ако сте ги включили и след това сте размислили, можете да ги изключите от настройките на телефона си с Android или да деинсталирате приложението за обществено здравеопазване.
Важно: Като изключите тази функция, няма да получавате известия при излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 3. Изключете Известия за излагане на опасност от заразяване.
Изтриване на историята на известията за излагане на опасност от заразяване
След като се включите в системата, можете да изтриете произволните идентификатори, съхранени на устройството ви. Те се изтриват и автоматично след 14 дни. Не можете да изтриете произволните си идентификатори, които евентуално се съхраняват на устройствата на други хора или които сте споделили с дадено приложение.
Важно: Като изтриете тези данни, няма да получавате известия при излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 3. Докоснете Изтриване на произв. идентификатори и след това Изтриване.
Получаване на помощ за приложението на органа за обществено здравеопазване
За да получите помощ за съответното приложение, можете да се свържете с програмиста му.
Ако сте били в контакт с човек, който е подал сигнал, че е носител на COVID-19
Възможно е да получите известие от приложението на органа за обществено здравеопазване, че сте били изложен(а) на опасност от заразяване с COVID-19. Ако получите такова, приложението ще ви напътства какво да правите след това.
Ако сте носител на COVID-19

В приложението за обществено здравеопазване може да подадете сигнал, че сте носител на COVID-19.

То може да поиска да споделите произволните си идентификатори. Така помагате на органа за обществено здравеопазване да уведоми другите хора.

Тогава приложението може да провери дали произволните ви идентификатори се съхраняват на устройствата на други хора и да изпрати сигнал до тези, които са били в контакт с вас. Другите хора няма да знаят кой сте.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
false
false