Správa rozšířených nastavení sítě v telefonu Android

Můžete změnit nastavení sítě, například automatická připojení, měřený přístup, nastavení proxy serveru apod.

Důležité:

Ovládání využití dat pomocí měřené sítě Wi-Fi
 1. Připojte telefon nebo tablet k Wi-Fi.
 2. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 3. Klepněte na Síť a internet A pak Internet.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které jste připojeni.
 5. Klepněte na Využití sítě A pak Považovat za měřenou síť.

Kdy použít měřenou Wi-Fi

Pokud má vaše síť datový limit, můžete svou Wi-Fi nastavit jako měřenou. Když je síť měřená, máte větší kontrolu nad tím, kolik dat telefon nebo tablet využívá prostřednictvím stahování a dalších aplikací.
Vyhledání adresy MAC telefonu
 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na .
 3. Přejděte dolů na možnost Adresa MAC sítě Wi-Fi.

Telefony se systémem Android 10 a vyšším mají další adresu MAC. Najdete ji takto:

 1. Zapněte Wi-Fi.
 2. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 3. Klepněte na Síť a internet a pak Internet.
 4. Vedle sítě klepněte na Nastavení Nastavení Rozšířená nastavení.
 5. Přejděte dolů na položku Náhodná adresa MAC.
Tip: Pokud pro svou síť nastavujete rodičovskou kontrolu, uveďte obě adresy MAC.
Soukromé DNS

Důležité: Ve výchozím nastavení používá zařízení Soukromé DNS u všech sítí, které ho mohou používat. Doporučujeme nechat Soukromé DNS zapnuté.

Pokud chcete Soukromé DNS zapnout či vypnout nebo změnit jeho nastavení, postupujte takto:

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet A pak Soukromé DNS.
 3. Vyberte požadovanou možnost:
  • Vypnuto
  • Automaticky
  • Název hostitele poskytovatele soukromého DNS
 4. Klepněte na Uložit.
Tip: Soukromé DNS pomáhá zabezpečit jen otázky a odpovědi serverů DNS. Nic jiného nechrání.
Změna dalších nastavení Wi-Fi
 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet A pak Internet.
 3. V dolní části klepněte na Předvolby sítě.
 4. Vyberte jednu z následujících možností. Možnosti se liší podle telefonu a verze systému Android.
  • Zapínat Wi-Fi automaticky: V dosahu uložených sítí se Wi-Fi zapne automaticky. Informace o uložených sítích
  • Oznamovat veřejné sítě: Když není k dispozici automatické připojení ke kvalitní otevřené síti, dostanete oznámení.
  • Rozšířená nastavení
   • Instalace certifikátů: Digitální certifikáty mohou identifikovat váš telefon. Informace o certifikátech
   • Wi-Fi Direct: Připojujte telefon k dalším zařízením s podporou funkce Wi-Fi Direct bez potřeby sítě.
   • Pokud používáte starší verzi Androidu, budete mít také následující možnosti:

    • Tlačítko WPS: Výběrem této možnost aktivujete systém Wi-Fi Protected Setup v síti, která tento systém podporuje.
    • Zadání kódu WPS PIN: Zde můžete zadat kód PIN systému Wi-Fi Protected Setup.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
904361498876311697
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true