Управление на разширените настройки за мрежата на телефона ви с Android

Можете да променяте настройките за мрежата, като например тези за автоматични връзки, достъп с отчитане, прокси сървър и др.

Важно:

Контролиране на използването на данни чрез Wi‑Fi мрежи с отчитане
 1. Свържете телефона или таблета си с Wi-Fi мрежа.
 2. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 3. Докоснете Мрежа и интернет и след това Интернет.
 4. Докоснете Wi-Fi мрежата, с която е установена връзка.
 5. Докоснете Използване на мрежа и след това Третиране като мрежа с отчитане.

Кога да използвате Wi‑Fi мрежи с отчитане

Ако Wi-Fi мрежата ви има ограничение за данните, можете да зададете отчитане за нея. По този начин имате по-голям контрол над количеството данни, използвани от телефона или таблета ви за изтегляния и чрез други приложения.
Намиране на MAC адреса на телефона ви
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете .
 3. Превъртете надолу до „MAC адрес за Wi‑Fi“.

Устройствата с Android 10 и по-нови версии имат друг MAC адрес. За да го намерите:

 1. Включете Wi-Fi.
 2. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 3. Докоснете Мрежа и интернет и след това Интернет.
 4. До мрежата си докоснете иконата за настройки Настройки.
 5. Превъртете надолу до „Рандомизиран MAC адрес“.
Съвет: Ако настройвате родителски контроли за мрежата си, включете и двата MAC адреса.
Частен DNS

Важно: По подразбиране устройството ви използва частен DNS за всички мрежи, които го поддържат. Препоръчваме да не изключвате тази функция.

За да включите или изключите функцията за частен DNS или да промените настройките за нея:

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това Частен DNS.
 3. Изберете опция:
  • Изключено;
  • Автоматично;
  • Име на хоста на доставчика на частния DNS.
 4. Докоснете Запазване.
Съвет: Частният DNS не защитава нищо друго освен въпросите и отговорите за DNS.
Промяна на още настройки за Wi-Fi
 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това Интернет.
 3. В долната част докоснете Предпочитания за мрежата.
 4. Докоснете опция. Опциите варират според телефона и версията на Android.
  • Автоматично включване на Wi‑Fi: Задайте Wi-Fi да се включва автоматично в близост до запазени мрежи. Научете повече за запазените мрежи.
  • Известия за отворени мрежи: Получавайте известие при липса на възможност за автоматично свързване с висококачествени отворени мрежи.
  • Разширени
   • Инсталиране на сертификати: Дигиталните сертификати могат да идентифицират телефона ви. Научете за сертификатите.
   • Wi-Fi Direct: Позволете телефонът ви да се свързва с други, които поддържат Wi-Fi Direct, без да е налице мрежа.
   • Ако използвате по-стара версия на Android, можете също да изберете от следните опции:

    • Бутон за WPS: Включете Wi-Fi Protected Setup (WPS) за Wi-Fi мрежа, която поддържа тази функционалност.
    • Въвеждане на WPS ПИН: Въведете персонален идентификационен номер (ПИН) за WPS.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню