Fästa och lossa skärmar

Om du fäster en appskärm visas den tills du lossar den.

Du kan till exempel fästa en app och lämna över telefonen till en vän. Så länge skärmen är fäst kan vännen bara använda den appen. När du vill använda andra appar igen lossar du skärmen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera Fästa appar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet eller Säkerhet och plats följt av Avancerat följt av Fästa appar.
 3. Aktivera Fästa appar.

När funktionen Fästa appar har aktiverats måste du ange pinkod, lösenord eller grafiskt lösenord innan du kan lossa appen.

Fästa en skärm

När du har aktiverat Fästa appar:

 1. Öppna skärmen du vill fästa.
 2. Svep uppåt till mitten av skärmen. Om översikten inte öppnas när du gör detta följer du anvisningarna för Android 8.1 eller tidigare.
 3. Tryck på appens ikon högst upp på bilden.
 4. Tryck på Fäst Fäst.
Om du använder Android 8.1 eller tidigare
 1. Öppna skärmen du vill fästa.
 2. Tryck på Översikt Översikt.
 3. Svep uppåt så att nålen visas Fäst. Den visas längst ned till höger på den valda skärmen.
 4. Tryck på nålen Fäst.

Lossa en skärm

 1. Välj hur du vill ta dig runt på telefonen. Läs mer om hur du hittar rätt på Android-telefonen
 2. Så här lossar du en skärm:
  • Navigering med rörelser: Svep uppåt och tryck länge.
  • Navigering med två knappar: Tryck länge på Tillbaka Tillbaka och Start Startsida.
  • Navigering med tre knappar: Tryck länge på Tillbaka Tillbaka och Översikt Översikt.
 3. Ange pinkod, lösenord eller grafiskt lösenord om du blir ombedd att göra det.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false