Εκτύπωση από τη συσκευή σας

Μπορείτε να εκτυπώσετε από ορισμένες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Για να εκτυπώσετε από το τηλέφωνό σας, προσθέστε έναν εκτυπωτή που μπορεί να λάβει δεδομένα μέσω Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτύπωσης για το τηλέφωνό σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Εκτύπωση. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, πατήστε Εκτύπωση.
 3. Πατήστε μια υπηρεσία εκτύπωσης, όπως το Cloud Print.
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υπηρεσία εκτύπωσης.

Εμφάνιση και προσθήκη εκτυπωτών

Χρησιμοποιήστε το Google Cloud Print

Για να δείτε τους διαθέσιμους εκτυπωτές και να επιλέξετε κάποιον:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Εκτύπωση. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, πατήστε Εκτύπωση.
 3. Πατήστε την επιλογή Cloud Print.

Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή ή να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Google Cloud Print με το Android.

Προσθήκη και χρήση νέας υπηρεσίας εκτύπωσης

Για να προσθέσετε μια νέα υπηρεσία εκτύπωσης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Εκτύπωση. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, πατήστε Εκτύπωση.
 3. Πατήστε Προσθήκη υπηρεσίας.
 4. Εισαγάγετε τα στοιχεία του εκτυπωτή.

Για να χρησιμοποιήσετε μια νέα υπηρεσία εκτύπωσης αφού την προσθέσετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης Και έπειτα Εκτύπωση. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Προτιμήσεις σύνδεσης, πατήστε Εκτύπωση.
 3. Πατήστε μια υπηρεσία εκτύπωσης, όπως HP.

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα.

Εκτύπωση από εφαρμογές

Ο τρόπος εκτύπωσης εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτυπώνετε. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να πατήσετε Μενού Μενού ή Περισσότερα Περισσότερα, και, στη συνέχεια, Εκτύπωση.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές τη λειτουργία εκτύπωσης. Στις εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν εκτύπωση, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της εφαρμογής και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε τη φωτογραφία. Μάθετε πώς να κάνετε λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης.

Σχετικά άρθρα