Sinkronizacija aplikacija s Google računom

Sami možete odrediti način na koji aplikacije sinkroniziraju poruke, e-poštu i ostale nedavne podatke na Google računu.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Svrha sinkronizacije

Kad se telefon sinkronizira, Googleove aplikacije osvježavaju svoje podatke i dobivate obavijesti o ažuriranjima.

Aplikacije koje se sinkroniziraju

Prema zadanim postavkama Googleove aplikacije automatski se sinkroniziraju s vašim Google računom. Možete isključiti ili ponovno uključiti automatsku sinkronizaciju za pojedinačne aplikacije koje je izradio Google. Mogu li se druge aplikacije sinkronizirati, ovisi o aplikaciji.

Prikaz Googleovih aplikacija koje se mogu automatski sinkronizirati
 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Računi. Ako se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Ako imate više računa na uređaju, dodirnite željeni.
 4. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 5. Pogledajte popis Googleovih aplikacija i vrijeme njihovog posljednjeg ažuriranja.
Provjerite ostale aplikacije koje se nisu mogle sinkronizirati

Važno: ako se aplikacija ne prikazuje u aplikaciji Postavke vašeg telefona u odjeljku "Računi", ne može se automatski sinkronizirati s vašim Google računom.

Za ostale aplikacije potražite opciju za prijavu ili sinkronizaciju na njihovim izbornicima postavki. Saznajte kako promijeniti dopuštenja aplikacije.

Isključivanje automatske sinkronizacije

Isključivanje automatske sinkronizacije za određene Googleove aplikacije
 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Računi. Ako se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Ako na telefonu imate više računa, dodirnite onaj koji želite sinkronizirati.
 4. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 5. Isključite aplikacije koje ne želite automatski sinkronizirati.

Savjet: aplikacija se neće ukloniti ako isključite automatsku sinkronizaciju za nju. Time će se samo zaustaviti automatsko osvježavanje podataka u aplikaciji.

Isključivanje automatske sinkronizacije za Google račun
 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Računi. Ako se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Isključite Automatski sinkroniziraj podatke.

Savjet: isključivanjem automatske sinkronizacije može se produljiti trajanje baterije. Da bi se automatska sinkronizacija ponovno pokrenula nakon punjenja baterije, ponovo uključite automatsku sinkronizaciju.

Ručno sinkroniziranje računa

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Računi. Ako se ne prikazuje opcija "Računi", dodirnite Korisnici i računi.
 3. Ako na telefonu imate više računa, dodirnite onaj koji želite sinkronizirati.
 4. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 5. Dodirnite Više Više A zatim Sinkroniziraj sada.

Savjet: ručna sinkronizacija osvježava podatke vašeg računa za sve Googleove aplikacije, uključujući i one s isključenom automatskom sinkronizacijom.

Povezani članci