همگام‌سازی برنامه‌ها با حساب Google

می‌توانید مدیریت کنید برنامه‌ها چگونه پیام‌ها، ایمیل‌ها، و سایر داده‌های اخیرشان را با حساب Google شما همگام‌سازی کنند.

توجه: برخی از این مراحل فقط در Android نسخه ۹ و بالاتر کاربرد دارد. با نحوه بررسی نسخه Android آشنا شوید.

همگام‌سازی چه کار می‌کند

وقتی تلفنتان همگام‌سازی می‌شود، برنامه‌های Google داده‌هایشان را بازخوانی می‌کنند و شما اعلان‌هایی درباره به‌روزرسانی‌ها دریافت می‌کنید.

کدام برنامه‌ها همگام‌سازی می‌شود

به‌طور پیش‌فرض، برنامه‌های ساخته‌شده توسط Google به‌طور خودکار با حساب Google شما همگام‌سازی می‌شوند. می‌توانید همگام‌سازی خودکار را برای برنامه‌هایی که توسط Google ساخته شده‌اند به‌طور مجزا خاموش یا دوباره روشن کنید. اینکه برنامه‌های دیگر می‌توانند همگام‌سازی شوند یا نه، بسته به برنامه متفاوت است.

دیدن برنامه‌های Google که می‌توانند همگام‌سازی خودکار شوند
 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی حساب‌ها ضربه بزنید. اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. اگر چند حساب در دستگاهتان دارید، روی حساب موردنظرتان ضربه بزنید؛
 4. روی همگام‌سازی حساب ضربه بزنید؛
 5. فهرستی از برنامه‌های Google و آخرین باری که همگام‌سازی شده‌اند را خواهید دید.
بررسی سایر برنامه‌هایی که نمی‌توانند همگام‌سازی شوند

مهم: اگر برنامه‌ای در برنامه «تنظیمات» تلفن در بخش «حساب‌ها» نشان داده نمی‌شود، بدین معنی است که نمی‌تواند به‌طور خودکار با حساب Google شما همگام‌سازی شود.

برای این برنامه‌های دیگر، در منوی تنظیمات برنامه به دنبال گزینه‌ای برای ورود به سیستم یا همگام‌سازی بگردید. با نحوه تغییر مجوزهای برنامه آشنا شوید.

خاموش کردن همگام‌سازی خودکار

خاموش کردن همگام‌سازی خودکار برای بعضی از برنامه‌های Google
 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی حساب‌ها ضربه بزنید؛ اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. اگر چند حساب در تلفنتان دارید، روی حساب موردنظرتان برای همگام‌سازی ضربه بزنید؛
 4. روی همگام‌سازی حساب ضربه بزنید؛
 5. برنامه‌هایی را که نمی‌خواهید همگام‌سازی خودکار شوند خاموش کنید.

نکته: با خاموش کردن همگام‌سازی خودکار برای یک برنامه، آن برنامه حذف نمی‌شود. این کار فقط باعث می‌شود برنامه دیگر به‌طور خودکار داده‌های شما را بازخوانی نکند.

خاموش کردن همگام‌سازی خودکار برای حساب Google
 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی حساب‌ها ضربه بزنید؛ اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. همگام‌سازی خودکار داده‌ها را خاموش کنید.

نکته: خاموش کردن همگام‌سازی خودکار به کاهش مصرف شارژ باتری کمک می‌کند. برای اینکه بعد از شارژ شدن باتری، همگام‌سازی خودکار دوباره شروع شود، همگام‌سازی خودکار را دوباره روشن کنید.

همگام‌سازی دستی حساب

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی حساب‌ها. ضربه بزنید؛ اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. اگر چند حساب در تلفنتان دارید، روی حساب موردنظرتان ضربه بزنید.
 4. روی همگام‌سازی حساب ضربه بزنید؛
 5. روی «بیشتر» بیشتر و سپس اکنون همگام‌سازی شود ضربه بزنید.

نکته: همگام‌سازی دستی، داده‌های حسابتان را برای همه برنامه‌های ساخته‌شده توسط Google، ازجمله همه برنامه‌هایی که همگام‌سازی خودکار برای آن‌ها خاموش شده است، بازخوانی می‌کند.

مقاله‌های مرتبط