Dodajanje aplikacij, bližnjic in pripomočkov na začetne zaslone

Za hiter dostop do priljubljene vsebine lahko prilagodite začetne zaslone. Dodajate in razporejate lahko:

 • aplikacije,
 • bližnjice do vsebine znotraj aplikacij,
 • pripomočke, ki prikazujejo informacije brez odpiranja aplikacij.

Pomembno: Nekateri od teh postopkov delujejo samo v Androidu 9 in novejših različicah. Preberite, kako preverite, katero različico Androida uporabljate.

Dodajanje na začetne zaslone

Dodajanje aplikacije
 1. Povlecite navzgor z dna začetnega zaslona. Preberite, kako odprete aplikacije.
 2. Dotaknite se aplikacije in jo povlecite. Prikazane bodo slike posameznih začetnih zaslonov.
 3. Aplikacijo povlecite na želeno mesto. Dvignite prst.
Dodajanje bližnjice
 1. Pridržite aplikacijo in nato dvignite prst. Če aplikacija vsebuje bližnjice, se prikaže seznam.
 2. Pridržite želeno bližnjico.
 3. Bližnjico premaknite na želeno mesto. Dvignite prst.

Nasvet: Če želite uporabiti bližnjico, ne da bi jo dodali na začetni zaslon, se je dotaknite.

Dodajanje pripomočka ali spreminjanje velikosti pripomočka

Dodajanje pripomočka

 1. Na začetnem zaslonu pridržite prazen prostor.
 2. Dotaknite se ikone za pripomočke Pripomočki.
 3. Poiščite aplikacijo, ki ima želeni pripomoček.
 4. Če želite preveriti seznam pripomočkov, ki so na voljo za aplikacijo, se dotaknite aplikacije.
 5. Pridržite pripomoček. Prikazane bodo slike začetnih zaslonov.
 6. Pripomoček povlecite na želeno mesto. Dvignite prst.

Nasvet: Nekatere aplikacije vsebujejo pripomočke. Pridržite aplikacijo. Nato se dotaknite ikone za pripomočke Pripomočki.

Spreminjanje velikosti pripomočka

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka in ga pridržite.
 2. Dvignite prst.
  • Če je pripomočku mogoče spremeniti velikost, je ob straneh viden obris s pikami.
 3. Če želite spremeniti velikost pripomočka, povlecite pike.
 4. Ko končate, se dotaknite poljubnega mesta zunaj pripomočka.

Organiziranje na začetnih zaslonih

Ustvarjanje mape (skupine)
 1. Pridržite aplikacijo ali bližnjico.
 2. Aplikacijo ali bližnjico povlecite na drugo aplikacijo ali bližnjico. Dvignite prst.
  • Če jih želite dodati še več, vsako posebej povlecite na skupino.
  • Če želite poimenovati skupino, se je dotaknite. Nato se dotaknite predlaganega imena mape. Lahko se tudi dotaknete enega od predlaganih imen na vrhu tipkovnice ali vnesete želeno ime.
Premikanje aplikacije, bližnjice, pripomočka ali skupine
 1. Dotaknite se elementa in ga povlecite. Prikazane bodo slike začetnih zaslonov.
 2. Element povlecite na želeno mesto.
 3. Dvignite prst.
Odstranjevanje aplikacije, bližnjice, pripomočka ali skupine
 1. Pridržite element.
 2. Element povlecite navzgor do ikone za odstranitev Odstranitev.
 3. Dvignite prst.

Prikazani sta lahko dve možnosti (ena, druga ali obe): »Odstrani« in »Odmesti«. Prva možnost odstrani aplikacijo samo z začetnega zaslona, druga aplikacijo odstrani iz naprave.

Organiziranje začetnih zaslonov

Dodajanje začetnega zaslona
 1. Pridržite aplikacijo, bližnjico ali skupino.
 2. Povlecite jo v desno, dokler ni prikazan prazen začetni zaslon.
 3. Dvignite prst.
Odstranitev začetnega zaslona
 1. Aplikacije, bližnjice, pripomočke in skupine umaknite z začetnega zaslona.
 2. Ko odstranite zadnji element, je odstranjen tudi začetni zaslon.

Sorodna vira

Potrebujete dodatno pomoč?

Poskusite te postopke:

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni