Legg til apper, snarveier og moduler på startskjermene

For å finne favorittinnholdet ditt raskt kan du tilpasse startskjermene. Du kan legge til og organisere

 • apper
 • snarveier til innhold i apper
 • moduler som viser informasjon uten å åpne apper
Viktig: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 9 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Legg til på startskjermer

Legg til en app
 1. Åpne Alle apper. Finn ut hvordan du åpner apper
 2. Trykk på appen og dra den. Du ser bilder av hver enkelt startskjerm.
 3. Dra appen dit du vil ha den. Løft fingeren.
Legg til snarveier
 1. Trykk og hold på appen, og løft deretter fingeren. Du ser en liste hvis appen har snarveier.
 2. Trykk og hold på snarveien.
 3. Dra snarveien dit du vil ha den. Løft fingeren.

Tips: For å bruke en snarvei uten å legge den til på en startskjerm, trykk på den.

Legg til eller endre størrelsen på moduler

Legg til en modul

 1. Trykk og hold på et tomt område på en startskjerm.
 2. Trykk på Moduler Moduler.
 3. Trykk og hold på en modul. Nå skal du se bilder av startskjermene dine.
 4. Dra modulen dit du vil ha den. Løft fingeren.

Tips: Noen apper leveres med moduler. Trykk og hold på appen. Deretter trykker du på Moduler Moduler.

Endre størrelsen på en modul

 1. Trykk og hold på modulen på startskjermen.
 2. Løft fingeren. Hvis størrelsen på modulen kan endres, ser du et omriss med prikker på sidene.
 3. For å endre størrelse på modulen, dra prikkene.
 4. Når du er ferdig, trykker du utenfor modulen.

Organisering av startskjermer

Lag en mappe (gruppe)
 1. Trykk og hold på en app eller snarvei.
 2. Dra appen eller snarveien oppå en annen. Løft fingeren.
  • For å legge til flere, dra hvert enkelt element oppå gruppen.
  • For å gi navn til gruppen, trykk på gruppen. Trykk deretter på det foreslåtte mappenavnet. Du kan også trykke på et av de foreslåtte navnene øverst på tastaturet eller skrive inn navnet du vil bruke.
Flytt apper, snarveier, moduler eller grupper
 1. Trykk på og dra elementet. Nå vises det bilder av startskjermene dine.
 2. Skyv elementet dit du vil ha det.
 3. Løft fingeren.
Fjern en app, snarvei, modul eller gruppe
 1. Trykk og hold på elementet.
 2. Dra elementet opp til Fjern Fjern.
 3. Løft fingeren.

Du kan se «Fjern», «Avinstaller» eller begge deler. Med «Fjern» tas bare apper vekk fra startskjermen. Med «Avinstaller» fjernes de fra telefonen.

Organiser startsider

Legg til en startskjerm
 1. Trykk og hold på en app, snarvei eller gruppe.
 2. Dra den til høyre til du ser en tom startskjerm.
 3. Løft fingeren.
Fjern startskjermer
 1. Flytt apper, snarveier, moduler og grupper vekk fra startskjermen.
 2. Etter at det siste elementet er fjernet, fjernes startskjermen.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false