Dodavanje aplikacija i widgeta na početne zaslone

Za brzi pristup omiljenim sadržajima možete prilagoditi početne zaslone. Dodavati i organizirati možete sljedeće:

 • aplikacije
 • prečace do sadržaja unutar aplikacija
 • widgete koji prikazuju informacije bez otvaranja aplikacija.
Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Dodavanje na početni zaslon

Dodavanje aplikacije
 1. Otvorite Sve aplikacije. Saznajte kako se otvaraju aplikacije.
 2. Dodirnite i povucite aplikaciju. Vidjet ćete slike svakog početnog zaslona.
 3. Povucite aplikaciju na željeni položaj. Podignite prst.
Dodavanje prečaca
 1. Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim podignite prst. Ako aplikacija ima prečace, prikazat će se popis.
 2. Dodirnite i zadržite prečac.
 3. Povucite prečac na željeni položaj. Podignite prst.

Savjet: da biste koristili prečac bez dodavanja na početni zaslon, dodirnite ga.

Dodavanje ili promjena veličine widgeta

Dodavanje widgeta

 1. Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazan prostor.
 2. Dodirnite opciju Widgeti Widgeti
 3. Dodirnite i zadržite widget. Vidjet ćete slike početnih zaslona.
 4. Povucite widget na željeni položaj. Podignite prst.

Savjet: neke aplikacije dolaze s widgetima. Dodirnite aplikaciju i zadržite pritisak. Zatim dodirnite Widgeti Widgeti.

Promjena veličine widgeta

 1. Dodirnite i zadržite widget na početnom zaslonu.
 2. Podignite prst. Ako se veličina widgeta može promijeniti, prikazat će se obris s točkicama sa svake strane.
 3. Da biste promijenili veličinu widgeta, povucite točkice.
 4. Kad završite dodirnite bilo gdje izvan widgeta.

Organiziranje početnih zaslona

Izrada mapa (grupe)
 1. Dodirnite i zadržite aplikaciju ili prečac.
 2. Povucite tu aplikaciju ili prečac preko druge aplikacije ili prečaca. Podignite prst.
  • Da biste dodali više stavki, povucite ih na tu grupu.
  • Da biste dodijelili naziv grupi, dodirnite grupu, a zatim Mapa bez naziva. Upišite naziv.
Premještanje aplikacija, prečaca, widgeta i grupa
 1. Dodirnite i povucite stavku. Vidjet ćete slike početnih zaslona.
 2. Povucite widget na željeni položaj.
 3. Podignite prst.
Uklanjanje aplikacije, prečaca, widgeta ili grupe
 1. Dodirnite i zadržite stavku.
 2. Povucite stavku prema gore do ikone Ukloni Ukloni
 3. Podignite prst.

Prikazuju se ikone "Ukloni", "Deinstaliraj" ili obje. Ikona "Ukloni" samo uklanja aplikaciju s početnog zaslona, dok je ikona "Deinstaliraj" uklanja s telefona.

Organiziranje početnih zaslona

Dodavanje početnog zaslona
 1. Dodirnite i zadržite aplikaciju, prečac ili grupu.
 2. Povlačite aplikaciju udesno dok se ne prikaže prazan početni zaslon.
 3. Podignite prst.
Uklanjanje početnog zaslona
 1. Premjestite aplikacije, prečace, widgete i grupe s početnog zaslona.
 2. Nakon uklanjanja posljednje stavke uklonit će se i početni zaslon.

Povezani članci