Promjena sadržaja početnog zaslona na Androidu

Ako nijedna aplikacija nije otvorena, prikazivat će se vaš početni zaslon. Prema zadanim postavkama na glavnom početnom zaslonu prikazuju se datum, vrijeme i nekoliko aplikacija.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Otvaranje početnog zaslona

Ovisno o telefonu, učinite sljedeće:

 • Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore.
 • Dodirnite Početni zaslon Početni zaslon ili Početni zaslon Početni zaslon.

Na nekim telefonima možete imati više početnih zaslona. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste prešli s jednog na drugi.

Prilagođavanje početnog zaslona

Promjena aplikacije

Pri dnu zaslona pronaći ćete redak omiljenih aplikacija.

 • Uklanjanje omiljene aplikacije: među omiljenim aplikacijama dodirnite onu koju želite ukloniti i zadržite pritisak. Povucite je na drugi dio zaslona.
 • Dodavanje omiljene aplikacije: prijeđite prstom od dna zaslona prema gore. Dodirnite aplikaciju i zadržite pritisak. Premjestite aplikaciju na prazno mjesto među omiljenim aplikacijama. 

Promjena drugih postavki početnog zaslona

 1. Na početnom zaslonu dodirnite prazan prostor i zadržite pritisak. 
 2. Dodirnite Postavke početnog zaslona.

Pretraživanje na početnom zaslonu

 • Da biste unijeli pretraživanje, dodirnite Google .
 • Da biste izgovorili pretraživanje ili telefonu dali neku naredbu, recite "Ok Google". Možete i dodirnuti Asistenta Asistent. Saznajte više o Google asistentu.

Uključivanje ili isključivanje animacija trake za pretraživanje

U traci za pretraživanje na početnom zaslonu ponekad ćete pronaći animacije. Animacije su privremene, za posebne događaje kao što su blagdani.

Da biste uključili ili isključili te animacije:

 1. Dodirnite traku za pretraživanje i zadržite pritisak.
 2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Uključite ili isključite opciju Efekti okvira za pretraživanje.

Povezani izvori

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false