Vyhľadanie a nastavenie zariadení v okolí

Telefónom s Androidom môžete vyhľadať a nastaviť niektoré zariadenia v okolí.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Nastavenie nových zariadení v okolí

3. krok: nastavte svoj telefón

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v telefóne:
 2. Ak ste vypli upozornenia zariadenia, zapnite ich. Ďalšie informácie o tom, ako zapnúť upozornenia

2. krok: nastavte nové zariadenie

Môžete nastaviť Chromecast, hodinky Wear OS, ďalšie telefóny a tablety s Androidom alebo príslušenstvo, ktoré podporuje rýchle párovanie. Informácia o tom, či príslušenstvo podporuje rýchle párovanie, sa nachádza na jeho škatuli. Mnohé sú označené aj ako „Made by Google“ (Vyrobené Googlom) alebo „Made for Google“ (Vyrobené pre Google). Vyhľadajte príslušenstvo v obchode Google Store.   
 1. Zapnite nové zariadenie, ktoré ešte nie je nastavené. Prepnite zariadenie do režimu párovania.
 2. Zapnite obrazovku telefónu.
 3. V telefóne dostanete upozornenie s ponukou na nastavenie nového zariadenia.
 4. Klepnite naň.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení

Predvolene sa vám budú zobrazovať upozornenia na zariadenia v okolí, ktoré môžete nastaviť. Ak upozornenia vypnete, zariadenia v okolí si v telefóne môžete naďalej zobrazovať v aplikácii Nastavenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Zariadenia a zdieľanie A potom Zariadenia.
 3. Zapnite alebo vypnite Zobrazovať upozornenia.

Riešenie problémov s nastavením zariadení

 • Ak upozornenie nevidíte, nájdite zariadenie v aplikácii Nastavenia A potom Google A potom Zariadenia a zdieľanie A potom Zariadenia.
 • Skontrolujte, či ste v blízkosti zariadenia. Vzdialenosť medzi telefónom a príslušenstvom, ktoré podporuje rýchle párovanie, musí byť do 0,5 metra.
 • Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth aj poloha.
 • ​Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi‑Fi alebo mobilnej sieti.

Tip: Telefón nedokáže vyhľadať a nastaviť všetky zariadenia automaticky. Ak príslušné zariadenie nevidíte v aplikácii Nastavenia, skúste sa pripojiť iným spôsobom, napríklad cez Bluetooth. Ako zapnúť Bluetooth.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false