Pronalaženje i postavljanje uređaja u vašoj blizini

Neke uređaje u blizini možete pronaći i postaviti pomoću Android telefona.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Postavljanje novih uređaja u vašoj blizini

1. korak: postavite telefon

  1. Ako to još niste učinili, na telefonu:
  2. Ako ste isključili obavijesti uređaja, uključite ih. Saznajte kako uključiti obavijesti.

2. korak: postavite novi uređaj

Možete postaviti Chromecast, Wear OS satove, druge Android telefone i tablete ili dodatke koji podržavaju brzo uparivanje. Na ambalaži dodatka naznačeno je radi li dodatak s funkcijom brzog uparivanja. Mnogi također nose oznake "Made by Google" ili "Made for Google". Pronađite dodatke u Google Storeu.   
  1. Uključite novi uređaj koji još nije postavljen. Postavite uređaj u način uparivanja.
  2. Uključite telefonski zaslon.
  3. Na telefonu ćete dobiti obavijest u kojoj će se nuditi postavljanje novog uređaja.
  4. Dodirnite obavijest.
  5. Slijedite upute na zaslonu.

Uključivanje ili isključivanje obavijesti

Obavijesti za uređaje u blizini koje možete postaviti prikazat će vam se prema zadanim postavkama. Ako isključite obavijesti, uređaje u blizini i dalje možete vidjeti u aplikaciji Postavke na svojem telefonu.

  1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
  2. Dodirnite Google A zatim Uređaji i dijeljenje A zatim Uređaji.
  3. Uključite ili isključite opciju Prikazivanje obavijesti.

Rješavanje problema s postavljanjem uređaja

Savjet: telefon ne može automatski pronaći i postaviti sve uređaje. Ako ne vidite uređaj u aplikaciji Postavke, pokušajte se povezati na neki drugi način, na primjer putem Bluetootha. Saznajte kako uključiti Bluetooth.

Povezani članci