Nastavení nebo vymazání výchozích aplikací

Máte-li více než jednu aplikaci se stejnou funkcí, můžete si vybrat, kterou budete používat ve výchozím nastavení.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit, jakou verzi Androidu máte

Nastavení výchozích aplikací

Výběr po vyzvání

Občas se vás telefon zeptá, kterou aplikaci chcete použít. Telefon se vás může například zeptat, kterou aplikaci pro úpravy fotek chcete použít k otevření fotky.

Když se vás zařízení zeptá, vyberete výchozí aplikaci takto:

  1. Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
  2. Vyberte, jak často chcete tuto aplikaci pro danou akci používat: Vždy nebo Pouze jednou.

Po nastavení výchozí aplikace už u této akce výběr výchozí aplikace nebude požadován. Pokud chcete, aby se vás telefon znovu zeptal, můžete vymazat výchozí nastavení. Informace o tom, jak vymazat výchozí nastavení (níže).

Výběr kdykoliv
Některé výchozí aplikace můžete změnit kdykoliv. Dostupná výchozí nastavení se liší podle telefonu a verze systému Android.

Výchozí aplikaci nastavíte takto:

  1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Aplikace a oznámení A pak Výchozí aplikace.
  3. Klepněte na výchozí aplikaci, kterou chcete změnit.
  4. Klepněte na aplikaci, kterou chcete používat jako výchozí.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

Pokud nastavíte, aby aplikace ve výchozím nastavení prováděla určitou činnost, můžete toto nastavení vymazat.

  1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
  3. Klepněte na aplikaci, kterou už nechcete používat jako výchozí. Pokud ji nevidíte, nejprve klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo Informace o aplikaci.
  4. Klepněte na Rozšířená nastavení A pak Otevírat ve výchozím nastavení A pak Vymazat výchozí nastavení. Pokud možnost Rozšířená nastavení nevidíte, klepněte na Otevírat ve výchozím nastavení A pak Vymazat výchozí nastavení.

Po vymazání výchozího nastavení vás telefon před provedením akce požádá o výběr aplikace, kterou chcete použít.

Související články