Správa fotek pomocí Galerie

Aplikace Galerie je offline galerie fotek. Můžete ji používat k upravení, vyhledání a správě fotek i bez připojení k internetu. Galerie funguje také s SD kartami v zařízeních Android. 

Tip: Galerie je k dispozici na zařízeních Android. 

Stažení Galerie

Pokud Galerii chcete používat, stáhněte a nainstalujte aplikaci

Vyhledání fotek z jiných aplikací a SD karet

V Galerii můžete zobrazit fotky a videa v telefonu a na SD kartách:

 • Fotky: Pokud chcete zobrazit všechny fotky a videa na jednom místě, klepněte na Fotky Fotky.
 • Složky: Pokud chcete zobrazit fotky a videa uspořádané podle aplikací a SD karet, klepněte na Složky Složky

Tip: Aplikaci WhatsApp můžete zabránit v přidávání mediálních souborů do galerie telefonu. Přečtěte si, jak to vypnout ve WhatsAppu

Vyhledání fotek s člověkem nebo věcí

Můžete vyhledávat fotky a videa, která Galerie automaticky seskupila.

Důležité: Skupiny obličejů jsou dostupné jen v některých zemích a oblastech.

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na Fotky Fotky.
 3. Nahoře klepněte na jednu ze skupin.
 4. Najděte fotku nebo video, které hledáte.

Tip: Pokud žádné skupiny nevidíte, je možné, že Galerie ještě fotky neseskupila. Pokud chcete, aby Galerie seskupila fotky automaticky, nechte telefon přes noc zapojený do zásuvky.

Změna a vytváření složek

Fotky a videa můžete uspořádat do nových složek: 

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na Složky Složky a pak Další Možnosti a pak Nová složka
 3. Zadejte název nové složky. 
 4. Vyberte, kde chcete složku vytvořit. 
  • SD karta: Vytvoří složku na SD kartě. 
  • Interní úložiště: Vytvoří složku v telefonu. 
 5. Klepněte na Vytvořit.
 6. Vyberte fotky.
 7. Klepněte na Přesunout nebo Kopírovat.

Přesun fotek na SD kartu

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Podržte fotku nebo video, které chcete přesunout. 
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Přesunout do složky.
 4. Vyberte složku na SD kartě, do které chcete fotky nebo videa přesunout.

Tip: Pokud chcete vybrat více fotek nebo videí, klepněte na Fotky Fotky a pak ikonu možností Možnosti. Klepněte na Vybrat položky a vyberte fotky a videa, která chcete přesunout. Nebo vyberte všechno klepnutím na Vybrat vše.

Sdílení fotek a videí 

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku nebo video, které chcete sdílet. 
 3. Dole klepněte na Sdílet Sdílet.
 4. Vyberte aplikaci, v níž chcete fotku nebo video sdílet.

Úpravy a mazání fotek a videí

Automatické vylepšení fotek
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete vylepšit.
 3. Dole klepněte na ikonu automatických úprav Automaticky.
 4. Klepněte na Nahradit

Tip: Když klepnete na Nahradit, automaticky vylepšená verze nahradí vaši původní fotku. Akci nebude možné vrátit zpět. 

Úpravy fotek
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete upravit.
 3. Ve spodní části klepněte na Upravit Upravit
 4. Upravte fotku. Fotku můžete otočit, oříznout a použít na ni filtry. 
 5. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii
Tip: Úpravy budou uloženy jako samostatná fotka a původní fotka bude v galerii stále dostupná.

Oříznutí fotky:

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete upravit.
 3. Dole klepněte na Upravit Upravit a pak Oříznout Oříznout.
 4. Dvěma prsty přetáhněte okraje fotky dovnitř.
 5. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii.
Tip: Upravená fotka se uloží jako samostatný soubor. Původní fotka bude pořád dostupná v galerii.
Úpravy videí

Sestříhání videa:

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na video, které chcete upravit.
 3. Ve spodní části klepněte na Upravit Upravit.
 4. Klepněte na posuvník pod videem.
 5. Jeho posouváním doleva a doprava změníte délku videa.
  • Pokud chcete délku videa upravit v režimu usnadnění přístupu, použijte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
 6. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii.
Tip: Upravené video se uloží jako samostatný soubor. Původní video bude pořád dostupné v galerii.
Přesunutí fotek do koše
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete smazat. 
 3. Dole klepněte na Smazat Odebrat fotku a pak Přesunout
Přesunutí složky do koše
Složku a veškerý její obsah můžete přesunout do koše.
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na požadovanou složku.
 3. Nahoře klepněte na ikonu možností Více.
 4. Klepněte na Přesunout složku do koše.
Důležité:
 • Když složku přesunete do koše, obsažené fotky a videa se přidají jednotlivě, ne společně v původní složce.
 • Pokud přesunete složku do koše a obnovíte obsažené položky, Galerie vytvoří stejnou složku znovu nebo vytvoří složku „Galerie obnovena“ (Gallery Restored) s obnovenými položkami.
 • Pokud do koše přesunete složku s jiným obsahem než fotky a videa, složku i obsah budete nadále moci najít v zařízení pomocí správce souborů.
Jak koš funguje
Položky přesunuté do koše v něm zůstanou 30 dní a pak budou trvale smazány. Položky z koše můžete obnovit na předchozí místa nebo je trvale smazat do 30 dní.
Důležité: Položky do koše nelze přidat, pokud je koš plný nebo pokud je v zařízení málo místa.

Zapnutí a vypnutí seskupování obličejů 

 1. V telefonu nebo zařízení Android otevřete aplikaci Galerie
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení
 3. Zapněte možnost Seskupovat podobné obličeje.
Jak seskupování obličejů funguje
Galerie seskupuje podobné obličeje na základě modelů obličejů z vašich fotek, které si vytváří. Skupiny obličejů jsou soukromé a nejsou sdíleny, když sdílíte fotky. 
Pokud chcete modely smazat, vypněte seskupování obličejů. 
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11540150987139835980