Správa fotek pomocí Galerie

Aplikace Galerie je offline galerie fotek. Můžete ji používat k upravení, vyhledání a správě fotek i bez připojení k internetu. Galerie funguje také s SD kartami v zařízeních Android. 

Tip: Galerie je k dispozici na zařízeních Android. 

Stažení Galerie

Pokud Galerii chcete používat, stáhněte a nainstalujte aplikaci

Vyhledání fotek z jiných aplikací a SD karet

V Galerii můžete zobrazit fotky a videa v telefonu a na SD kartách:

 • Fotky: Pokud chcete zobrazit všechny fotky a videa na jednom místě, klepněte na Fotky Fotky.
 • Složky: Pokud chcete zobrazit fotky a videa uspořádané podle aplikací a SD karet, klepněte na Složky Složky

Tip: Aplikaci WhatsApp můžete zabránit v přidávání mediálních souborů do galerie telefonu. Přečtěte si, jak to vypnout ve WhatsAppu

Vyhledání fotek s člověkem nebo věcí

Můžete vyhledávat fotky a videa, která Galerie automaticky seskupila.

Důležité: Skupiny obličejů jsou dostupné jen v některých zemích a oblastech.

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na Fotky Fotky.
 3. Nahoře klepněte na jednu ze skupin.
 4. Najděte fotku nebo video, které hledáte.

Tip: Pokud žádné skupiny nevidíte, je možné, že Galerie ještě fotky neseskupila. Pokud chcete, aby Galerie seskupila fotky automaticky, nechte telefon přes noc zapojený do zásuvky.

Změna a vytváření složek

Fotky a videa můžete uspořádat do nových složek: 

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na Složky Složky a pak Další Možnosti a pak Nová složka
 3. Zadejte název nové složky. 
 4. Vyberte, kde chcete složku vytvořit. 
  • SD karta: Vytvoří složku na SD kartě. 
  • Interní úložiště: Vytvoří složku v telefonu. 
 5. Klepněte na Vytvořit.
 6. Vyberte fotky.
 7. Klepněte na Přesunout nebo Kopírovat.

Přesun fotek na SD kartu

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Podržte fotku nebo video, které chcete přesunout. 
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Přesunout do složky.
 4. Vyberte složku na SD kartě, do které chcete fotky nebo videa přesunout.

Tip: Pokud chcete vybrat více fotek nebo videí, klepněte na Fotky Fotky a pak ikonu možností Možnosti. Klepněte na Vybrat položky a vyberte fotky a videa, která chcete přesunout. Nebo vyberte všechno klepnutím na Vybrat vše.

Sdílení fotek a videí 

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku nebo video, které chcete sdílet. 
 3. Dole klepněte na Sdílet Sdílet.
 4. Vyberte aplikaci, v níž chcete fotku nebo video sdílet.

Úpravy a mazání fotek a videí

Automatické vylepšení fotek
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete vylepšit.
 3. Dole klepněte na ikonu automatických úprav Automaticky.
 4. Klepněte na Nahradit

Tip: Když klepnete na Nahradit, automaticky vylepšená verze nahradí vaši původní fotku. Akci nebude možné vrátit zpět. 

Úpravy fotek
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete upravit.
 3. Ve spodní části klepněte na Upravit Upravit
 4. Upravte fotku. Fotku můžete otočit, oříznout a použít na ni filtry. 
 5. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii
Tip: Úpravy budou uloženy jako samostatná fotka a původní fotka bude v galerii stále dostupná.

Oříznutí fotky:

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete upravit.
 3. Dole klepněte na Upravit Upravit a pak Oříznout Oříznout.
 4. Dvěma prsty přetáhněte okraje fotky dovnitř.
 5. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii.
Tip: Upravená fotka se uloží jako samostatný soubor. Původní fotka bude pořád dostupná v galerii.
Úpravy videí

Sestříhání videa:

 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na video, které chcete upravit.
 3. Ve spodní části klepněte na Upravit Upravit.
 4. Klepněte na posuvník pod videem.
 5. Jeho posouváním doleva a doprava změníte délku videa.
  • Pokud chcete délku videa upravit v režimu usnadnění přístupu, použijte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
 6. Vpravo nahoře klepněte na Uložit kopii.
Tip: Upravené video se uloží jako samostatný soubor. Původní video bude pořád dostupné v galerii.
Přesunutí fotek do koše
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na fotku, kterou chcete smazat. 
 3. Dole klepněte na Smazat Odebrat fotku a pak Přesunout
Přesunutí složky do koše
Složku a veškerý její obsah můžete přesunout do koše.
 1. Na telefonu Android otevřete Galerii .
 2. Klepněte na požadovanou složku.
 3. Nahoře klepněte na ikonu možností Více.
 4. Klepněte na Přesunout složku do koše.
Důležité:
 • Když složku přesunete do koše, obsažené fotky a videa se přidají jednotlivě, ne společně v původní složce.
 • Pokud přesunete složku do koše a obnovíte obsažené položky, Galerie vytvoří stejnou složku znovu nebo vytvoří složku „Galerie obnovena“ (Gallery Restored) s obnovenými položkami.
 • Pokud do koše přesunete složku s jiným obsahem než fotky a videa, složku i obsah budete nadále moci najít v zařízení pomocí správce souborů.
Jak koš funguje
Položky přesunuté do koše v něm zůstanou 30 dní a pak budou trvale smazány. Položky z koše můžete obnovit na předchozí místa nebo je trvale smazat do 30 dní.
Důležité: Položky do koše nelze přidat, pokud je koš plný nebo pokud je v zařízení málo místa.

Zapnutí a vypnutí seskupování obličejů 

 1. V telefonu nebo zařízení Android otevřete aplikaci Galerie
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení
 3. Zapněte možnost Seskupovat podobné obličeje.
Jak seskupování obličejů funguje
Galerie seskupuje podobné obličeje na základě modelů obličejů z vašich fotek, které si vytváří. Skupiny obličejů jsou soukromé a nejsou sdíleny, když sdílíte fotky. 
Pokud chcete modely smazat, vypněte seskupování obličejů. 
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6200609090456656575
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false