Hantera hur mycket tid du tillbringar på Android-telefoner med digitalt välmående

På vissa telefoner kan du få information om hur du tillbringar tid på telefonen, t.ex. hur ofta du låser upp den och hur länge du använder varje app. Med hjälp av informationen kan du förbättra ditt digitala välmående. Du kan till exempel ställa in en apptimer och schemalägga skärmändringar.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Konfigurera digitalt välmående

Du hittar Digitalt välmående som app om du öppnar den i appen Inställningar och aktiverar Visa ikon i applistan.

När du öppnar digitalt välmående för första gången måste du konfigurera din profil.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter.
 3. Tryck på Visa din data under Dina verktyg för digitalt välmående.

Tips! Du kan även hantera ditt barns konto om ditt föräldrakonto är inställt som standard på hans eller hennes enhet. Läs mer om Family Link.

Lägga till skärmtidswidgeten

Med skärmtidswidgeten kan du hitta de tre appar du använder mest varje dag.

På enheter med Android 9 eller senare:

 1. Tryck länge på startskärmen.
 2. Tryck på Widgetar Widgetar.
 3. Tryck länge på skärmtidswidgeten Bilder av startskärmarna visas.
 4. Dra widgeten dit du vill ha den och lyft fingret.

Hantera tid i appar

Ta reda på hur mycket tid du tillbringar i appar
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter.
 3. Diagrammet visar hur du har använt telefonen i dag. Tryck på diagrammet för mer information. Exempel:
  • Skärmtid: Vilka appar du har haft på skärmen och hur länge.
  • Upplåsningar: Hur ofta du har låst upp mobilen och öppnat vissa appar.
  • Aviseringar: Hur många aviseringar du har fått och från vilka appar.
 4. Tryck på en app i listan om du vill veta mer eller ändra appinställningar.
Begränsa hur lång tid du använder en app varje dag

Obs! Apptimer kanske inte fungerar med vissa jobb- och skolkonton.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter.
 3. Tryck på diagrammet.
 4. Tryck på Ställ in timer Apptimer bredvid appen du vill begränsa.
 5. Välj hur länge du får använda appen. Tryck sedan på Ställ in.
Tips! När tiden är slut stängs appen och ikonen tonas ned. Kom ihåg:
 • Apptimern nollställs vid midnatt.
 • Om du vill använda appen igen före midnatt följer du stegen 1–4 ovan och raderar apptimern.

Hantera tiden du tillbringar på Google Chrome

Ta reda på hur mycket tid du tillbringar på webbplatser
 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter.
 3. Tryck på diagrammet Följt av Chrome Chrome.
  • Tryck på Visa alla appar om alternativet inte visas direkt.
 4. Skrolla och tryck på Visa webbplatser du besöker Följt av Visa. De webbplatser du har besökt och hur länge du använde dem varje dag visas.
 5. Tryck på en webbplats om du vill visa mer information om tiden du har tillbringat på den.

Dölj tidigare webbplatsbesök

Om du vill sluta att visa besök du har gjort på en webbplats trycker du på webbplatsen på listan. Tryck på Ta bort tidigare besök Följt av Ta bort. Framtida besök på webbplatsen visas inte på listan.

Begränsa hur lång tid du tillbringar på en webbplats varje dag
 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter.
 3. Tryck på diagrammet Följt av Chrome Chrome.
  • Tryck på Visa alla appar om alternativet inte visas direkt.
 4. Tryck på Ställ in timer Apptimer bredvid webbplatsen du vill begränsa.
 5. Välj en tidsgräns och tryck sedan på OK.

Färre störningsmoment när du vill koppla från

Schemalägg ändringar vid läggdags
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Öppna Digitalt välmående och föräldrakontroller.
 3. Tryck på Läggdagsläget.
 4. Välj hur Läggdagsläget aktiveras: 
  • Enligt schema: Ange start- och sluttider och veckodagar. 
  • Vid laddning när det är läggdags: Ställ in efter- och före-tider och ladda telefonen under det intervallet.
 5. Anpassa: När Läggdagsläget är aktiverat kan du även aktivera en eller båda dessa inställningar. 
Tips! Om du snabbt vill aktivera eller inaktivera Läggdagsläget kan du lägga till läget på panelen Snabbinställningar. När Läggdagsläget är på kan även Gråskala visas på panelen.Läs mer om hur du snabbt ändrar vanliga inställningar.
Pausa distraherande appar tillfälligt
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Digitalt välmående och föräldrakontroller följt av Fokusläge.
 3. Välj vilka appar du vill pausa. När fokusläget är på kan du inte använda dessa appar och får inte aviseringar från dem.
 4. Använd fokusläge när du inte vill bli distraherad.
  • Om du vill aktivera eller inaktivera fokusläget trycker du på Aktivera nu eller Inaktivera nu högst upp.
  • Om du vill att fokusläget ska aktiverasautomatiskt trycker du på Ställ in ett schema.
  • Du kan återuppta appar tillfälligt när fokusläget är på genom att trycka på Ta en paus och välja en tidsgräns.

Tips! På vissa telefoner kan du lägga till fokusläget i snabbinställningarna. Läs mer om snabbinställningarna

Begränsa störningsmoment

Du kan ändra relaterade alternativ från inställningarna för Digitalt välmående. Läs mer om hur du gör:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false