Upravljanje načinom provođenja vremena na Android telefonu pomoću Digitalne ravnoteže

Na nekim telefonima možete dobiti informacije o tome kako provodite vrijeme na telefonu, primjerice koliko često ga otključavate i koliko dugo upotrebljavate pojedinu aplikaciju. Te informacije možete upotrijebiti za poboljšanje svoje digitalne ravnoteže. Na primjer, možete postaviti tajmere za aplikacije i zakazati promjene zaslona.
Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Postavljanje Digitalne ravnoteže

Da biste pronašli Digitalnu ravnotežu kao aplikaciju, u njoj otvorite aplikaciju Postavke i uključite opciju Prikaži ikonu na popisu aplikacija.

Prilikom prvog otvaranja Digitalne ravnoteže trebate postaviti svoj profil.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. U odjeljku "Vaši alati za Digitalnu ravnotežu" dodirnite Prikaži podatke.

Savjet:  također možete upravljati djetetovim računom ako je na njegovom uređaju vaš račun postavljen kao zadani roditeljski račun. Saznajte više o Family Linku.

Upravljanje vremenom provedenim u aplikacijama

Saznajte koliko vremena provodite u aplikacijama
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. Na grafikonu se prikazuje vaša upotreba telefona na taj dan. Za više informacija dodirnite grafikon. Na primjer:
  • Vrijeme upotrebe: koje su aplikacije bile na zaslonu i koliko dugo.
  • Otključavanja: koliko ste puta otključali telefon i otvorili određene aplikacije.
  • Obavijesti: koliko ste obavijesti dobili i od kojih aplikacija.
 4. Dodirnite navedenu aplikaciju da biste vidjeli više informacija ili promijenili njene postavke.
Ograničite vrijeme koje provodite u aplikaciji svaki dan

Važno: neki poslovni ili školski računi možda neće funkcionirati s tajmerima za aplikacije.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. Dodirnite grafikon.
 4. Pored aplikacije koju želite ograničiti dodirnite Postavi tajmer Tajmer za aplikaciju.
 5. Odaberite koliko vremena možete provesti u toj aplikaciji. Zatim dodirnite Postavi.
Savjet: kada istekne vrijeme upotrebe, aplikacija će se zatvoriti i njezina će se ikona zatamniti. Imajte na umu:
 • Tajmeri za aplikacije poništavaju se u ponoć.
 • Da biste ponovo upotrijebili aplikaciju prije ponoći, ponovite korake od 1. do 4. i izbrišite tajmer za aplikaciju.

Upravljanje vremenom u Google Chromeu

Saznajte koliko vremena provodite na web-lokacijama
 1. Otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. Dodirnite grafikon A zatim Chrome Chrome.
  • Ako se ta stavka ne prikaže odmah, dodirnite Prikaži sve aplikacije.
 4. Pomičite se i dodirnite Prikaži web-lokacije koje posjećujem A zatim Prikaži. Prikazat će se web-lokacije koje ste posjetili i vrijeme koje ste proveli koristeći ih svaki dan.
 5. Dodirnite pojedinačnu web-lokaciju da biste saznali koliko ste vremena proveli na njoj.

Sakrijte starije posjete web-lokaciji

Da biste prestali prikazivati starije posjete web-lokaciji, dodirnite web-lokaciju na popisu. Pri dnu dodirnite Ukloni starije posjete A zatim Ukloni. Ako ponovo posjetite tu web-lokaciju, prikazat će se ponovo na popisu.

Ograničite vrijeme koje provodite na web-lokacijama svaki dan
 1. Otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. Dodirnite grafikon A zatim Chrome Chrome.
  • Ako se ta stavka ne prikaže odmah, dodirnite Prikaži sve aplikacije.
 4. Pored web-lokacije koju želite ograničiti dodirnite Postavi tajmer za web-lokaciju Tajmer za aplikaciju.
 5. Odaberite vremensko ograničenje, a zatim dodirnite U redu.

Smanjenje odvlačenja pažnje pri prestanku upotrebe telefona

Zakažite promjene da biste se lakše pripremili za počinak
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Otvorite stavku Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor.
 3. Dodirnite Način rada za spavanje.
 4. Odaberite način uključivanja načina rada za spavanje: 
  • Prema rasporedu: postavite vrijeme početka i završetka i dane u tjednu. 
  • Tijekom punjenja za vrijeme spavanja: postavite vremena "Nakon" i "Prije" i punite telefon u tom vremenskom okviru.
 5. Prilagodba: kada je uključen način rada za spavanje, možete uključiti jednu ili obje postavke. 
Savjet: da biste brzo uključili ili isključili način rada za spavanje, možete ga dodati na ploči Brze postavke. Nakon što uključite način rada za spavanje, na ploči ćete možda pronaći i Nijanse sive.Saznajte kako brzo promijeniti uobičajene postavke..
Privremeno pauziranje ometajućih aplikacija
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor a zatim Način rada za koncentraciju.
 3. Odaberite aplikacije koje želite pauzirati. Kada je uključen Način rada za koncentraciju, ne možete upotrebljavati te aplikacije i nećete primati obavijesti od njih.
 4. Koristite Način rada za koncentraciju da biste izbjegli ometanja.
  • Da biste uključili ili isključili Način rada za koncentraciju, pri vrhu dodirnite Uključi sada ili Isključi sada.
  • Da bi se Način rada za koncentraciju automatski uključio, dodirnite Postavite raspored .
  • Da biste privremeno prekinuli pauziranje aplikacija kada je uključen Način rada za koncentraciju, dodirnite Odmori se i odaberite vremensko ograničenje.

Savjet: na nekim telefonima možete dodati Način rada za koncentraciju u Brze postavke. Saznajte više o Brzim postavkama 

Izbjegnite ometanja

Povezane opcije možete promijeniti putem postavki Digitalne ravnoteže. Saznajte kako: