Správa času stráveného na telefonu Android pomocí funkce digitální rovnováha

V některých telefonech můžete dostávat informace o tom, jak s telefonem trávíte čas, např. jak často ho odemykáte a jak dlouho používáte jednotlivé aplikace. Na základě toho můžete zapracovat na své digitální rovnováze. Můžete si např. nastavit časovače aplikací nebo naplánovat změny zobrazení.

Důležité:

 • Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 10 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu
 • Některé z těchto kroků vyžadují, abyste se dotkli obrazovky.
 • Titulky k hovorům fungují pouze na telefonech Pixel.

Nastavení digitální rovnováhy

Chcete-li najít aplikaci Digitální rovnováha, otevřete ji v aplikaci Nastavení a poté zapněte možnost Zobrazit ikonu v seznamu aplikací.

Při prvním spuštění funkce Digitální rovnováha je třeba nastavit profil.

 1. Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. V sekci Nástroje pro digitální rovnováhu klepněte na Zobrazit data.

Tip: Můžete spravovat také účet dítěte, je-li váš účet v jeho zařízení nastaven jako výchozí účet rodiče. Další informace o službě Family Link

Přidání widgetu času stráveného na zařízení

Pomocí widgetu času stráveného na zařízení můžete zobrazit tři aplikace, které každý den používáte nejvíc.

V zařízeních s Androidem 9 nebo novějším:

 1. Podržte plochu.
 2. Klepněte na Widgety Widgety.
 3. Podržte widget času stráveného na zařízení. Zobrazí se obrázky vašich ploch.
 4. Přetáhněte widget na požadované místo a pak prst zvedněte.

Správa času stráveného s aplikacemi

Zjištění, kolik času strávíte v jednotlivých aplikacích
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Zobrazí se graf, který znázorňuje využití telefonu v tento den. Další informace zobrazíte klepnutím na graf. Příklad:
  • Čas strávený na zařízení: S jakými aplikacemi jste pracovali a jak dlouho.
  • Odemknutí: Jak často jste odemkli telefon a otevřeli určité aplikace.
  • Oznámení: Kolik oznámení jste dostali a z jakých aplikací.
 4. Chcete-li zobrazit další informace nebo změnit nastavení aplikace, klepněte na uvedenou aplikaci.
Omezení, kolik času chcete za den strávit v jednotlivých aplikacích

Poznámka: V některých pracovních a školních účtech nemusí časovače aplikací fungovat.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf.
 4. Vedle aplikace, kterou chcete omezit, klepněte na Nastavit časovač Časovač aplikace.
 5. Vyberte, kolik času můžete v dané aplikaci strávit. Poté klepněte na Nastavit.
Tip: Až čas vyprší, aplikace se zavře a její ikona zešedne. Nezapomeňte:
 • Časovače aplikací se restartují vždy o půlnoci.
 • Budete-li chtít aplikaci dále používat ještě před půlnocí, zopakujte kroky 1–4 a časovač aplikace smažte.

Správa času stráveného v prohlížeči Google Chrome

Zjištění, kolik času strávíte na webových stránkách
 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf A pak Chrome Chrome.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace.
 4. Přejděte dolů a klepněte na Zobrazit weby, které navštěvujete A pak Zobrazit. Zde naleznete webové stránky, které jste navštívili, a informaci, jak dlouho jste je každý den používali.
 5. Chcete-li o času stráveném na určitém webu zobrazit další informace, klepněte na příslušný web.

Skrytí předchozích návštěv webu

Chcete-li zastavit zobrazování dřívějších návštěv určitého webu, klepněte na příslušný web v seznamu. Dole klepněte na Odstranit předchozí návštěvy A pak Odstranit. Pokud web navštívíte v budoucnu, zobrazí se v seznamu znovu.

Omezení, kolik času chcete za den strávit na jednotlivých webových stránkách
 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf A pak Chrome Chrome.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace.
 4. Vedle webu, který chcete omezit, klepněte na Nastavit časovač webu Časovač aplikace.
 5. Vyberte časový limit a klepněte na OK.

Lepší spánek díky režimu nočního klidu

Nastavení sledu činností Noční klid
 1. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola a pak Režim nočního klidu a pak Sled činností Noční klid.
 3. Zvolte, kdy se má zapnout režim nočního klidu.
 4. Sled činností Noční klid můžete vytvořit dvěma způsoby:
  • Podle plánu: Nastavte čas začátku a konce spánku a preferované dny v týdnu.
  • Při nabíjení: Nastavte dobu před a po a nabíjejte telefon v tomto intervalu.
Přizpůsobeníi nastavení režimu nočního klidu
 • Režim Nerušit pro režim nočního klidu: Jak se nenechat rušit.
 • Vypnout režim nočního klidu při příštím budíku: Vypne režim nočního klidu při příštím budíku. Pokud žádný budík není nastaven, vypne se režim nočního klidu v naplánovanou dobu nebo když zařízení přestanete nabíjet, v závislosti na nastaveném sledu činností.

Můžete si také přizpůsobit možnosti obrazovky během nočního klidu:

 • Zešednutí obrazovky: Změní obrazovku na černobílou.
 • Ponechat tmavou obrazovku: Během nočního klidu vypne vždy zapnutý displej.
 • Ztlumit jas tapety: Během nočního klidu ztlumí tapetu a obrazovku uzamčení.
 • Tmavý motiv: Během nočního klidu nastaví černobílé pozadí. Pokud vyberete tuto možnost, Tmavý motiv se použije, jen když je zapnutý režim nočního klidu.

Tip: Režim nočního klidu můžete rychle zapnout nebo vypnout pomocí rychlého nastavení. Jak rychle změnit běžná nastavení.

Dočasné pozastavení rušivých aplikací
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola a pak Režim soustředění.
 3. Vyberte aplikace, které chcete pozastavit. Když je režim soustředění zapnutý, nemůžete tyto aplikace používat a nebudete od nich dostávat oznámení.
 4. Režim soustředění použijte, když nechcete být rušeni.
  • Chcete-li režim soustředění zapnout nebo vypnout, nahoře klepněte na Zapnout nebo Vypnout.
  • Chcete-li režim soustředění zapínat automaticky, klepněte na Nastavení plánu.
  • Chcete-li dočasně zrušit pozastavení aplikací, když je režim soustředění zapnutý, klepněte na Dejte si pauzu a zvolte časový limit.

Tip: V některých telefonech můžete režim soustředění přidat do Rychlého nastavení. Další informace o rychlém nastavení 

Omezení vyrušení

Související možnosti můžete změnit v nastavení funkce Digitální rovnováha. Postup:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
false