Få hjälp i en nödsituation med en Android-telefon

Du kan låta nödinformation visas på telefonen. I vissa länder och med vissa operatörer kan telefonens plats delas med räddningstjänsten automatiskt.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Förbereda sig inför en nödsituation

Viktigt! Vem som helst som plockar upp telefonen kan se meddelandet och nödinformationen utan att låsa upp den.

Lägg till nödinformation på låsskärmen
Du kan lägga till en länk till personlig nödinformation på telefonens låsskärm, t.ex. blodgrupp, allergier och mediciner.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Om telefonen Följt av Nödinformation.
 3. Ange de uppgifter som du vill dela.
  • Tryck på Redigera information om du vill lägga till medicinska uppgifter. Om inte Redigera information visas trycker du på Information
  • Tryck på Lägg till kontakt om du vill lägga till nödkontakter. Om inte Lägg till kontakt visas trycker du på Kontakter
  • Tryck på Mer MerFöljt av Rensa alla om du vill radera uppgifterna.
Hitta nödinformation
 1. Svep uppåt på en låst skärm.
 2. Tryck på Nödsituation Följt av Nödinformation.
 3. När Nödinformation blinkar trycker du på det igen.
Visa ett meddelande på låsskärmen
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Följande steg kan variera beroende på telefon:
  • Tryck på Skärm följt av Avancerat följt av Visning på låsskärm följt av Låsskärmsmeddelande.
  • Tryck på Säkerhet. Tryck på Inställningar Inställningar bredvid Skärmlås följt av Låsskärmsmeddelande.
 3. Ange uppgifter som gör det lättare att lämna tillbaka telefonen om du tappar bort den.
 4. Tryck på Spara.

Styra aviseringar om nödsändningar

Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.

Skicka enhetens plats automatiskt

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Till exempel ska du ringa 112 i Europa eller 911 i USA.

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket. Om ELS är inaktiverat kanske mobiloperatören ändå skickar enhetens plats vid nödsamtal eller nödmeddelanden.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats. Om du inte ser alternativet Plats trycker du på Säkerhet och plats följt av Plats.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer eller Googles platstjänst för nödsituationer.
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.
Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

Platstjänsten för nödsituationer (Emergency Location Services, ELS) används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer. Under samtalet kan ELS använda Googles platstjänster och andra uppgifter för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt. Om du väljer att dela denna data vid en nödsituation kan ELS även skicka ytterligare information om sammanhanget, till exempel vilket språk som är inställt på enheten.

Informationen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner för att hjälpa räddningstjänsten att hitta dig. Informationen skickas direkt till dessa krispartner och går inte via Google.

När du är klar med ett samtal eller sms som använder ELS skickas användnings- och analysdata från telefonen till Google, som analyserar hur väl ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Processen för att skicka din plats med ELS är inte densamma som när du delar din plats med Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Ta reda på mer om jordbävningar i ditt område

Telefonen kan upptäcka jordbävningar i ditt område. Läs mer om jordbävningar i närheten genom att öppna Google Sök och söka efter ”jordbävningar i [din stad eller region]”.

Förhindra att telefonen bidrar till jordbävningsdetektering genom att inaktivera platsangivelsens exakthet.

Få varningar om jordbävningar i närheten (endast Kalifornien)

Telefonen kan skicka varningar om jordbävningar i närheten som har en magnitud på 4,5 eller högre. Telefonen använder din ungefärliga plats för att kunna skicka information om jordbävningens magnitud och avstånd från platsen där du befinner dig. Dessa varningar om jordbävningar baseras på data från ShakeAlert.

Så här aktiverar eller inaktiverar du varningar om jordbävning:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Plats Följt av Avancerat Följt av varningar om jordbävning. 
 3. Aktivera eller inaktivera varningar om jordbävning.

Du kanske inte får varningar för alla jordbävningar i ditt område. Ibland kan du få en varning utan att du uppfattar en jordbävning i ditt område.

Relaterade artiklar