Få hjelp i nødssituasjoner med Android-telefonen din

Du kan bruke Personlig sikkerhet-appen til å lagre og dele nødinformasjonen din. Telefonen kan også kontakte nødtjenester automatisk i enkelte land og regioner og med bestemte operatører.

Viktig:

Gjør deg klar for nødssituasjoner

Viktig: Alle som tar opp telefonen din, kan se meldingen på låseskjermen og nødinformasjon selv om den er låst. Du kan slå av denne innstillingen i Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen.

Bruk Personlig sikkerhet-appen

Personlig sikkerhet-appen er tilgjengelig på enkelte Android-enheter. Appen vises som Personlig sikkerhet-appen i Play-butikken og innstillingene. Men i listen over apper vises den bare som Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen.

Tips: Du kan deaktivere Sikkerhet-appen for å fjerne den fra listen over apper. Finn ut hvordan du deaktiverer apper som fulgte med Android-telefonen.

Hva kan du gjøre?

 • På Android 12 eller eldre, hvis Personlig sikkerhet-appen ikke er installert på telefonen: Du kan logge på med Google-kontoen din, legge til nødkontakter og føre opp medisinsk informasjon.
 • Når Sikkerhet-appen er installert: Du kan bruke SOS-alarm, deling i nødssituasjoner, sikkerhetssjekk og krisevarsler.

Dette trenger du

Enkelte funksjoner i Personlig sikkerhet-appen krever at Posisjonstjenester og tillatelser er slått på, for eksempel deling i nødssituasjoner, oppdagelse av bilulykker og krisevarsler. For noen brukertyper er posisjonsdeling bare tilgjengelig i enkelte land og regioner. Finn ut mer om posisjonsdeling.

Med posisjonsdeling kan du dele posisjonen din i sanntid med andre via enhetene dine. Når du deler posisjonen din med noen, kan hen se navnet ditt, bildet ditt og sanntidsposisjonen din i forskjellige Google-produkter, blant annet Google Maps. Informasjonen om den delte posisjonen din kan omfatte

 • nåværende eller tidligere posisjoner
 • nåværende aktiviteter, for eksempel kjøring eller gåing
 • enhetsdetaljene dine, for eksempel batterilevetid eller GPS-tilkoblinger
 • stedene dine, for eksempel hjem, arbeid eller destinasjoner
Legg til nødinformasjon i Personlig sikkerhet-appen
Du kan legge til personlig nødinformasjon på låseskjermen til telefonen din, for eksempel blodtype, allergier og medisiner.
 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Logg på Google-kontoen din.
 3. Trykk på Informasjonen din.
 4. Legg til nødinformasjonen din.
  • For medisinsk informasjon:
   • Trykk på Medisinsk informasjon.
   • For å legge til informasjon som blodtype, allergier eller medisiner, trykk på elementet i listen du vil oppdatere.
  • For nødkontakter:
   • Trykk på Nødkontakter og så Legg til kontakt og velg den eksisterende kontakten du vil legge til.
Tips:
 • For å vise nødinformasjonen din når skjermen er låst, trykk på Tilgang til nødinformasjon og så Vis når enheten er låst.
 • Hvis du ikke har SIM-kort eller e-SIM-kort på telefonen, kan du muligens utføre nødanrop, men du kan ikke ringe nødkontaktene dine. Finn ut hvordan du setter inn et SIM-kort.
Konfigurer og slå SOS-alarm av eller på
Hvis du er i en nødssituasjon, kan du bruke telefonen til å utløse nødhandlinger, for eksempel å ringe etter hjelp, dele posisjonen din med nødkontakter og ta opp video.
Viktig:
 • Telefonen må ha et SIM-kort for at oppdagelse av bilulykker skal fungere. Finn ut hvordan du legger til SIM-kort.
 • SOS-alarm fungerer ikke i flymodus eller når batterisparing er på.
 • SOS-alarm er tilgjengelig på Android 12 og nyere.

Konfigurer og slå på SOS-alarm

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så SOS-alarm.
 3. Trykk på Start konfigureringen nederst til høyre.
 4. Hvis du trenger hjelp, kan telefonen starte nødhandlinger.
  1. For å konfigurere nummeret til nødtjenestene, trykk på Start.
   1. Hvis du må endre det lokale nødnummeret, trykker du på Endre nummeret.
   2. Når du har det riktige lokale nummeret, trykker du på Neste.
  2. For å dele posisjonsinformasjon med nødkontaktene dine og sende oppdateringer til dem, trykk på Start konfigureringen og så Konfigurer.
   1. Trykk på Legg til kontakt, og velg en kontakt du vil dele informasjon med i en nødssituasjon.
   2. Velg hvilken informasjon du vil SOS-alarm skal dele med nødkontakten din. 
   3. Trykk på Neste.
  3. For å dele posisjonen din i nødssituasjoner må du gi Personlig sikkerhet-appen tilgang til posisjonen din mens du bruker appen.
   1. Trykk på Neste og så Når appen brukes.
  4. For å få SOS-alarm til å starte et nødopptak mens du fortsatt bruker de andre funksjonene på telefonen, rull ned og trykk på Start konfigureringen.
   1. Hvis du vil ta opp video av en nødssituasjon, trykker du på Slå på og så Når appen brukes.
   2. Du kan velge å dele videoen med nødkontaktene dine automatisk etter at den er sikkerhetskopiert på enheten din. Velg Del automatisk etter sikkerhetskopiering og så Neste.
  5. For å starte handlinger for SOS-alarm, velg et av alternativene:
   1. Velg Trykk og hold inne for å starte handlinger.
   2. Velg Start handlinger umiddelbart etter nedtellingen. Hvis du vil at en alarm skal spilles av med dette alternativet, slår du på Spill av alarmlyden.
 5. Trykk på Ferdig.

Velg hvordan SOS-alarm skal startes

Du kan konfigurere SOS-alarm slik at nødhandlingene starter automatisk, eller du kan kreve et bekreftelsestrinn før handlingene starter.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så SOS-alarm.
 3. Trykk på innstillingsikonet under «Slik fungerer det».
 4. Du kan konfigurere SOS-alarm på to måter:
  • For å legge til et bekreftelsestrinn før en nødhandling starter, trykk på Trykk og hold inne for å starte handlinger.
  • For å starte nødhandlinger automatisk etter en nedtelling på 5 sekunder, trykk på Start handlinger automatisk.

Slå av SOS-alarm

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så SOS-alarm.
 3. Trykk på innstillingsikonet under «Slik fungerer det».
 4. Trykk på Slå av SOS-alarm.
Legg til en melding på låseskjermen
 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Skjerm.
 3. Under «Låseskjerm» trykker du på Låseskjerm og så Legg til tekst på låseskjermen.
 4. Skriv inn meldingen din, for eksempel informasjon som hjelper en person som finner telefonen, med å returnere den hvis du mister den.
 5. Trykk på Lagre.
Kontrollér varsler fra nødkringkasting
Viktig: Du kan bruke varsler fra nødkringkasting for å håndtere bestemte nødmeldinger, for eksempel katastrofe-, trussel- og AMBER-varsler.

Du kan slå varseltyper på eller av, se tidligere varsler og kontrollere lyd og vibrering.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Varsler og så Trådløse nødvarsler.
 3. Velg hvor ofte du vil motta varsler, og hvilke innstillinger du vil slå på.

Innstillinger for månedlige tester

Du kan endre innstillingene for månedlige tester i utvikleralternativene. Andre innstillinger på telefonen kan endres når du slår på utvikleralternativene. Finn ut mer om utvikleralternativer.
 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Om telefonen.
 3. Trykk 7 ganger på Versjonsnummer.
 4. For å slå på Utvikleralternativer, skriv inn PIN-koden, passordet eller mønsteret.
 5. I Innstillinger-appen på telefonen trykker du på Varsler og så Trådløse nødvarsler.
 6. Slå Testvarsler på eller av.
For å slå av utvikleralternativer, trykk på System i Innstillinger-appen på telefonen og så Utvikleralternativer.

Få hjelp i nødssituasjoner

Bruk SOS-alarmen for å ringe etter hjelp, varsle kontaktene dine og ta opp videoer

Viktig: Du kan ikke dele sanntidsposisjonen med nødkontaktene dine med mindre du har internettilkobling via wifi eller mobilnettverk.

Hvis du er i en nødssituasjon, kan du bruke telefonen til å starte nødhandlinger, for eksempel å ringe etter hjelp, dele posisjonen din med nødkontakter og ta opp video.

 1. Trykk fem ganger eller mer på av/på-knappen på telefonen.
 2. Avhengig av innstillingene dine kan du trykke og holde inne i den røde sirkelen i tre sekunder eller vente til den automatiske nedtellingen starter nødanropet.
 3. Når du starter et nødanrop, starter andre nødhandlinger, basert på innstillingene dine.

Viktig: Hvis du har slått på deling og videoopptak i nødssituasjoner, starter disse handlingene når enheten ringer nødtjenestene. Finn ut mer om videoopptak i nødssituasjoner.

Ta opp video i nødssituasjoner

Slik fungerer nødopptak

Mens nødopptak pågår, kan du fortsatt bruke telefonen til andre ting, for eksempel å dele posisjonen din med nødkontakter og få hjelp fra lokale nødtjenester.

Viktig:

 • Videoopptak er laget for at du skal kunne ta opp nødssituasjoner og relaterte hendelser for å forbedre den personlige sikkerheten din. I tillegg til personvernreglene våre kan vi loggføre bruk av appen, deling med nødkontakter og visninger og nedlastinger av videolinker når du bruker funksjonene i produktene våre til å ta opp, laste opp og/eller dele video- og lydinnhold, for eksempel opptak av nødssituasjoner.
 • Opptak av nødssituasjoner kan være foruroligende for nødkontaktene dine og føre til påkjenninger for dem.
 • Bruk videodelingsfunksjonen med omhu. Du er selv ansvarlig for å sørge for fullt samsvar med gjeldende lov og rett når du bruker denne funksjonen, inkludert eventuelle gjeldende delstatlige og føderale lover om videoopptak eller telefonavlytting.
 • Når du bruker denne funksjonen, bekrefter og godtar du utsagnene ovenfor. Finn ut mer om vilkårene våre.

Hvis du åpner en annen app som bruker kameraet, settes nødopptak på pause. Når nødopptak er satt på pause, vises opptaket med en grå skjerm. For å gå tilbake til nødopptaket, åpne Sikkerhet-appen igjen eller trykk på varselet øverst på skjermen.

Nødopptak kan ta opp og lagre videoer på opptil 45 minutter. Kvaliteten på videoen er omtrent 10 MB per minutt.

Slik fungerer automatisk deling

Hvis du slår på automatisk deling, deles en link til videoen automatisk med alle nødkontaktene dine etter hvert opptak. Hvis du ikke har valgt noen nødkontakter, deles ikke videoen med noen. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dele videoen, har du 15 sekunder på deg etter opptaket til å avbryte delingen. Delingen avhenger av internettilkoblingen din, og det kan være et opphold mellom når opptaket blir fullført, og når videoen blir lastet opp og delt. Alle nødkontakter du deler videoen med, kan laste ned en kopi av den.

Bare én delingslink er aktiv per video om gangen. Hver enkelt link som opprettes, har en utløpstid på sju dager for å ivareta personvernet ditt. Du kan når som helst deaktivere linker. For å starte nedtellingen for utløpstid på nytt må du deaktivere den eksisterende linken og opprette en ny link.

Slik deaktiverer du delingslinker:

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Øverst til venstre trykker du på Informasjonen din og så Videoene dine.
 3. Ved siden av en video trykker du på Mer Mer og så Slutt å dele og så Slutt å dele.

Tips: For å laste inn delingslinken på nytt, trykk på Hent link for å dele.

Nødopptak er ment for personlig bruk i nødssituasjoner for å holde deg trygg. Google deaktiverer automatisk aktive delte linker hvis de deles for mange ganger.

Slik fungerer autolagring

Nødopptak lastes automatisk opp til nettskyen for å forhindre datatap hvis du mister telefonen eller den blir ødelagt i en nødssituasjon. Opplasting til nettskyen krever internettilkobling og kan koste penger hvis du har begrenset datatilgang. Opplastede nødopptak kan administreres når som helst når du har internettilkobling.

Slik administrerer du videoene dine:

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Øverst til venstre trykker du på Informasjonen din og så Videoene dine.
 3. Ved siden av en video trykker du på Mer Mer og så Del eller Slett.
Tips: Hvis du sletter en fil, slettes den fra Google-kontoen din permanent, og denne handlingen kan ikke angres.
Utilsiktede anrop

Hvis du ringer til nødtjenestene ved en feiltakelse, må du ikke legge på. Si til operatøren at anropet var utilsiktet, og at du ikke trenger hjelp.

Finn nødinformasjon
 1. Sveip opp på en låseskjerm.
 2. Trykk på Nødssituasjon Og så Se nødinformasjon.
Send posisjonen din automatisk

For å hjelpe utrykningspersonell med å finne deg raskt kan telefonens posisjon sendes når du ringer eller sender tekstmelding til et nødnummer, for eksempel når du ringer 911 i USA eller 112 i Europa.

Hvis Android Posisjonstjeneste for nødssituasjoner (ELS) fungerer i landet ditt eller regionen din og på mobilnettverket ditt, og hvis du ikke har slått av ELS, sender telefonen automatisk posisjonen sin til utrykningspersonell via ELS. Hvis ELS er slått av, kan det hende mobiloperatøren din fortsatt sender enhetens posisjon under nødanrop eller nødtekstmeldinger.

Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Posisjon og så Posisjonstjenester og så Posisjonstjeneste for nødssituasjoner eller Googles Posisjonstjeneste for nødssituasjoner.
 3. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner eller Googles Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.

Slik fungerer posisjonstjenesten for nødssituasjoner

Telefonen din bruker bare Posisjonstjeneste for nødssituasjoner (ELS) når du ringer eller sender tekstmelding til et nødnummer. 

Hvis ELS er påslått på telefonen, kan funksjonen bruke Google Posisjonstjenester og annen informasjon til å fastslå den mest nøyaktige posisjonen til telefonen under nødanrop. ELS kan også sende tilleggsinformasjon, for eksempel språket enheten er konfigurert med.

Telefonen gjør disse dataene tilgjengelige for autoriserte nødhjelpstjenester for å hjelpe dem med å finne og hjelpe deg. Nødhjelpstjenester mottar disse dataene direkte fra telefonen – ikke via Google.

Når du har fullført et anrop eller sendt en tekstmelding der ELS var aktiv, sender telefonen bruks-, statistikk- og diagnostikkdata til Google via Google Play-tjenester. Google bruker denne informasjonen til å analysere hvor godt ELS fungerer, og mottar ingen informasjon som kan identifisere deg, inkludert posisjonen din.

Når du sender posisjonen din med ELS, er prosessen annerledes enn når du deler den med Google Maps. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps.

Del posisjonen din med nødkontaktene dine
Du kan la nødkontaktene dine se posisjonen din og motta oppdateringer om hvor du er, og batteriprosenten din. Du må gi Personlig sikkerhet-appen tilgang til posisjonen.

For å bruke deling i nødssituasjoner må du

 • ha minst én nødkontakt
 • gi posisjonstillatelser til Sikkerhet-appen «når appen er i bruk»
 • ha internettilkobling med posisjonstjenester slått på

Start deling i en nødssituasjon

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Trykk på Deling i nødssituasjoner.
 3. Velg hvem du vil dele sanntidsposisjonen din med.
  • Du kan også legge til en melding.
 4. Trykk på Del.
  • Du kan trykke på varselbanneret for å se informasjonen om «Deling i nødssituasjoner».

Tips: Hvis posisjonsdeling ikke er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din, vises det en melding i Sikkerhet-appen.

Stopp en deling i nødssituasjon

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Øverst til venstre trykker du på Deling i nødssituasjoner og så Stopp og så Slutt å dele.
  • Du kan legge til en merknad for å forklare hvorfor du har avsluttet delingen i nødssituasjoner.

Tips: Deling i nødssituasjoner avsluttes automatisk etter 24 timer.

Administrerte innstillinger for deling i nødssituasjoner

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på enheten din.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner > Deling i nødssituasjoner.
 3. Rull til bunnen av skjermen, og trykk på Innstillinger.
 4. Velg informasjonen du vil dele med nødkontaktene dine under deling i nødssituasjoner.
 5. Slå Posisjonsdeling på flere enheter av eller på.

Tips: Når posisjonsdeling på flere enheter er slått på for en enhet, bruker vi enhetens posisjon som en reserveløsning hvis du skulle starte deling i nødssituasjoner på en annen enhet og den andre enheten ikke kan dele posisjonen sin lenger.

Planlegg en sikkerhetssjekk
Hvis du vil at telefonen skal sjekke at alt står bra til, og gi beskjed til nødkontaktene dine hvis noe er galt, kan du planlegge en sikkerhetssjekk. Du kan for eksempel bruke en sikkerhetssjekk når du går i et ukjent område eller drar på fest. Du må gi posisjonstillatelser til Sikkerhet-appen «når appen er i bruk».
 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhetssjekk.
 3. Velg Årsak og Varighet.
  • Du kan angi hvilken som helst varighet på opptil 24 timer for sjekken.
 4. Trykk på Neste.
 5. Velg kontakter.
 6. Trykk på Start.

Tips: Hvis du slår på varsler for nødkontaktene dine, blir de varslet når en sikkerhetssjekk er planlagt og avsluttet.

Merk deg selv som trygg

Når det er på tide å sjekke sikkerheten din, får du et varsel i 60 sekunder før deling i nødssituasjoner starter. Deling i nødssituasjoner avbrytes hvis du merker deg selv som trygg. Du kan når som helst stoppe sikkerhetssjekken via varselet. Hvis du ikke velger et av alternativene innen 60 sekunder, starter deling i nødssituasjoner.

 1. Når du får varselet, velger du ett av alternativene:
  • Det går bra med meg
  • Start deling nå
  • Ring 113
 2. Hvis telefonen er låst, må du kanskje låse den opp.

Hvis telefonen slås av eller mister signalet, forblir sikkerhetssjekken aktiv og starter deling i nødssituasjoner med den siste kjente posisjonen din på det planlagte innsjekkingstidspunktet.

Slik varsles nødkontakter
Når en sikkerhetssjekk starter, og hvis du slår på varsler for nødkontaktene dine, får de en tekstmelding med navnet ditt, varigheten av sikkerhetssjekken og en årsak, hvis du har oppgitt en. Hvis du senere starter en deling i nødssituasjon eller ikke kan angi at det går bra med deg når telefonen sjekker inn, deler Google en link for å vise sanntidsposisjonen din i Google Maps og gjenværende batteriprosent.
Deling i nødssituasjoner og sikkerhetssjekker stopper når du stopper dem eller angir at det går bra med deg. Når de stopper, sender Google en ny tekstmelding til kontaktene dine for å fortelle det.
Del nødinformasjon med nødtjenester
Bruk Personlig sikkerhet-appen til å sende informasjon til nødtjenester.
På telefonen:
 1. Åpne Personlig sikkerhet-appen.
 2. Trykk på Informasjonen din og så Tilgang til nødinformasjon og så Del under nødanrop.
Få krisevarsler
Når du registrerer deg for krisevarsler, blir du varslet i Sikkerhet-appen om offentlige nødssituasjoner eller lokale kriser, for eksempel naturkatastrofer. Krisevarsler inneholder en link til startsiden for Sikkerhet-appen, der du finner mer informasjon om hendelsen.
Krisevarsler er tilgjengelige i alle land og regioner og på alle språk. Hvis telefonen er stilt inn på et annet språk enn det lokale språket, kan varselet vises på det offisielle språket for posisjonen din i stedet for språket du har angitt.

Slå krisevarsler på eller av

 1. Åpne Sikkerhet-appen Sikkerhet-appen på telefonen.
 2. Trykk på Funksjoner og så Krisevarsler.
 3. Slå Krisevarsler av eller på.

Slik sender Google krisevarsler

Google administrerer kriseinformasjon fra lokale offisielle kilder. Du blir varslet av Sikkerhet-appen hvis det er lagt ut en krise som berører posisjonen din. Google legger ut krisevarsler basert på forskjellige faktorer, for eksempel internettilkoblingen i det berørte området, tilgjengeligheten til offisielt innhold fra myndigheter eller andre anerkjente organisasjoner samt innvirkningen på stedet. Varsler er vanligvis tilgjengelige på hovedspråkene i det berørte området og på engelsk. Finn ut mer om krisevarsler.

Finn ut mer om jordskjelv i området ditt

Telefonen din kan oppdage jordskjelv i området ditt. For å finne ut mer om jordskjelv i nærheten, åpne Google Søk og søk etter «jordskjelv i [byen eller regionen din]».

Hvis du vil hindre at telefonen din bidrar til oppdagelse av jordskjelv, kan du slå av Google Posisjonsnøyaktighet på telefonen.

Få varsler om jordskjelv i nærheten
Telefonen kan bruke den omtrentlige posisjonen din til å sende deg varsler om jordskjelv i nærheten med styrke på 4,5 eller høyere.

ShakeAlert

Disse jordskjelvvarslene er basert på data fra ShakeAlert og er foreløpig aktive i disse amerikanske delstatene: California, Oregon og Washington.

Android-systemet for jordskjelvvarsler

Disse jordskjelvvarslene er basert på Android-systemet for jordskjelvvarsler.
Her er Android-systemet for jordskjelvvarsler aktivt
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algerie
 • Anguilla
 • Antigua og Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Østerrike
 • Aserbajdsjan
 • Barbados
 • Bangladesh
 • Belize
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Brasil
 • Bulgaria
 • Chile
 • Colombia
 • Kroatia
 • Cuba
 • Kypros
 • Tsjekkia
 • Djibouti
 • Dominica
 • Den dominikanske republikk
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Falklandsøyene
 • Frankrike
 • Georgia
 • Tyskland
 • Hellas
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Haiti
 • Honduras
 • Ungarn
 • Island
 • India
 • Iran
 • Irak
 • Israel
 • Jamaica
 • Jordan
 • Kasakhstan
 • Kosovo
 • Kirgisistan
 • Laos
 • Libanon
 • Malaysia
 • Moldova
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Myanmar
 • Nepal
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Nord-Makedonia
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestina
 • Papua Ny-Guinea
 • Peru
 • Filippinene
 • Portugal
 • Romania
 • Saint-Barthélemy
 • Saint-Martin
 • San Marino
 • Saudi-Arabia
 • Serbia
 • Sint Maarten
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Salomonøyene
 • Somalia
 • Spania
 • Sveits
 • Tadsjikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Øst-Timor
 • Trinidad og Tobago
 • Tunisia
 • Tyrkia
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • De forente arabiske emirater
 • Usbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela

Jordskjelvvarsler er på som standard. Du blir muligens ikke varslet om alle jordskjelv i området ditt, og du mottar bare varsler i land som støttes. Av og til kan du bli varslet, men ikke føle noe jordskjelv der du er.

Slå jordskjelvvarsler på eller av
Viktig: Du må ha slått på Wi-Fi eller mobildata for å motta varsler.
 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og nødssituasjoner og så Jordskjelvvarsler.
  • Hvis du ikke finner Sikkerhet og nødssituasjoner, trykker du på Posisjon og så Avansert og så Jordskjelvvarsler.
 3. Slå Jordskjelvvarsler på eller av.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny