Istovremeni prikaz dviju aplikacija na Androidu

Ovisno o aplikaciji, ponekad možete istovremeno upotrebljavati više aplikacija. A možete i gledati videozapis u malom prozoru dok radite nešto drugo.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Istovremena upotreba dviju aplikacija ("podijeljeni zaslon")

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore. Ako se prikazuje ikona Sve aplikacije Izbornik Aplikacije, dodirnite je.
 2. Otvorite aplikaciju.
 3. Prijeđite prstom od dna do sredine zaslona.
 4. Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite pritisak.
 5. Dodirnite Podijeljeni zaslon.
 6. Prikazat će se dva zaslona. Na drugom zaslonu dodirnite drugu aplikaciju.

Da biste se vratili na prikaz jedne aplikacije, povucite traku između aplikacija prema vrhu ili dnu zaslona.

Prikaz jedne aplikacije tijekom upotrebe druge aplikacije ("slika u slici")

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju i reproducirajte videozapis.
 2. Ovisno o aplikaciji za videozapise dodirnite Početni zaslon Početni zaslon ili Slika u slici Slika u slici. Ako se ne prikazuje nijedna opcija, ta značajka neće funkcionirati s tom aplikacijom. 
 3. Otvorite drugu aplikaciju koju želite upotrebljavati.
 4. Da biste zatvorili videozapis, povucite ga od dna zaslona.
Savjet: prozor videozapisa možete povući na bilo koje mjesto na zaslonu. Da biste ponovo povećali videozapis, dodirnite videozapis A zatim Cijeli zaslon Cijeli zaslon.

Isključivanje slike u slici za aplikaciju

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti A zatim Napredno A zatim Poseban pristup za aplikacije A zatim Slika u slici.
 3. Dodirnite aplikaciju.
 4. Isključite opciju Dopusti sliku u slici.

Povezani članci