Ταυτόχρονη εμφάνιση δύο εφαρμογών σε Android

Ανάλογα με τις εφαρμογές, μπορείτε μερικές φορές να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε βίντεο σε ένα μικρό παράθυρο, ενώ κάνετε άλλα πράγματα.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ταυτόχρονη χρήση δύο εφαρμογών (Λειτουργία διαχωρισμού οθόνης)

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Σύρετε προς τα επάνω, από το κάτω μέρος έως την κορυφή της οθόνης. Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο Όλες οι εφαρμογές Μενού Google Apps, πατήστε το.
 2. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
 3. Από το κάτω μέρος της οθόνης, σύρετε προς τα επάνω έως τη μέση της οθόνης.
 4. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής.
 5. Πατήστε Διαχωρισμός οθόνης.
 6. Θα εμφανιστούν δύο οθόνες. Στη δεύτερη οθόνη, πατήστε μια άλλη εφαρμογή.

Για την επανεμφάνιση μίας μόνο εφαρμογής: Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των εφαρμογών προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Προβολή μίας εφαρμογής κατά τη χρήση μίας άλλης (Λειτουργία picture-in-picture)

Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Χάρτες Google ή το YouTube, μπορούν να εμφανίζονται σε ένα μικρό παράθυρο, ενώ εσείς χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο κάνοντας παράλληλα κάτι άλλο.

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε μια εφαρμογή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός βίντεο.
 2. Ανάλογα με την εφαρμογή βίντεο:
  • Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης Αρχική. Εάν το κουμπί αρχικής οθόνης Αρχική δεν εμφανίζεται, πατήστε Αρχική οθόνη Αρχική οθόνη.
  • Πατήστε Picture-in-picture Picture-in-picture.
 3. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Για να κλείσετε το βίντεο, σύρετε το βίντεο εκτός οθόνης από το κάτω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να σύρετε το παράθυρο του βίντεο σε οποίο σημείο της οθόνης θέλετε. Για να μεγιστοποιήσετε ξανά την οθόνη βίντεο, πατήστε το βίντεο Και έπειτα Πλήρης οθόνη Πλήρης οθόνη.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας picture-in-picture για μια εφαρμογή

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Ειδική πρόσβαση στην εφαρμογή Και έπειτα Picture-in-picture.
 3. Πατήστε μια εφαρμογή.
 4. Απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται η λειτουργία picture-in-picture.

Σχετικά άρθρα