Zobrazení dvou aplikací najednou v zařízení Android

V závislosti na aplikaci lze někdy použít více než jednu aplikaci naráz. Také můžete sledovat video v malém okně, zatímco děláte něco jiného.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Přečtěte si, jak zjistit, jakou verzi Androidu máte.

Použití dvou aplikací najednou („rozdělená obrazovka“)

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Pokud se zobrazuje ikona Všechny aplikace Nabídka aplikací, klepněte na ni.
 2. Otevřete aplikaci.
 3. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky doprostřed.
 4. Podržte ikonu aplikace.
 5. Klepněte na možnost Rozdělená obrazovka.
 6. Zobrazí se dvě obrazovky. Na druhé obrazovce klepněte na další aplikaci.

Chcete-li opět zobrazit jednu aplikaci: Přetáhněte rozdělení mezi aplikacemi na horní nebo dolní okraj obrazovky.

Zobrazení jedné aplikace při používání jiné („obraz v obraze“)

U některých aplikací, jako jsou Mapy Google nebo YouTube, můžete aplikaci zobrazit v malém okně, zatímco používáte jiné aplikace. Můžete například sledovat video a dělat při tom ještě něco jiného.

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. Otevřete v zařízení aplikaci a spusťte video.
 2. V závislosti na aplikaci pro video proveďte jeden z těchto kroků:
  • Klepněte na tlačítko plochy Domov. Pokud tlačítko plochy Domov nevidíte, klepněte na ikonu Domov.
  • Klepněte na Obraz v obraze Obraz v obraze.
 3. Otevřete druhou aplikaci, kterou chcete použít.
 4. Chcete-li video zavřít, přetáhněte jej pryč ze spodní části obrazovky.

Okno videa můžete přetáhnout na libovolné místo na obrazovce. Chcete-li video opět zvětšit, klepněte na něj A pak Celá obrazovka Celá obrazovka.

Vypnutí obrazu v obraze u aplikace

Důležité: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení A pak Rozšířená nastavení A pak Přístup ke spec. aplikacím A pak Obraz v obraze.
 3. Klepněte na aplikaci.
 4. Deaktivujte přepínač Povolit obraz v obraze.

Související články