Použitie funkcie Quick Share v zariadení s Androidom

Pomocou funkcie Quick Share môžete okamžite odosielať a prijímať súbory zo zariadení vo svojom okolí.

Dôležité:

Úprava nastavení funkcie Quick Share

 1. Potiahnite z hornej časti obrazovky nadol.
 2. Klepnite na Quick Share .
  • Ak Quick Share nemôžete nájsť:
   1. Klepnite na Upraviť Upraviť
   2. Pridajte si Quick Share do rýchlych nastavení.
 3. Vyberte, kto s vami môže zdieľať:
  • Vaše zariadenia: zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia s rovnakým účtom Google, a to aj vtedy, keď je obrazovka vypnutá.
  • Kontakty: zariadenie je viditeľné pre kontakty nablízku, keď je obrazovka zapnutá a odomknutá.
  • Všetci: zariadenie je viditeľné pre kohokoľvek, kto je nablízku, keď je obrazovka zapnutá a odomknutá.
   • Iba na 10 minút: v záujme ochrany vášho súkromia sa viditeľnosť automaticky po 10 minútach prepne späť na predchádzajúci výber.
 4. Ak chcete spravovať ďalšie nastavenia, napríklad to, ako sa zobrazujete ostatným, klepnite vľavo dole na Nastavenia.
Zdieľanie obsahu s určitou osobou
 1. Otvorte príslušný obsah, napríklad fotku alebo webovú stránku, z ľubovoľnej aplikácie.
  • Quick Share nemá žiadne obmedzenie veľkosti obsahu ani počtu súborov, ale aplikácia, z ktorej zdieľate, môže.
 2. Klepnite na Zdieľať Zdieľať a potom Quick Share .
 3. Uistite sa, že zariadenie, s ktorým chcete zdieľať, je nablízku.
 4. Klepnite na zariadenie, s ktorým chcete zdieľať.
  • Ak dané zariadenie nemôžete nájsť, uistite sa, že je v ňom nastavená možnosť Kto s vami môže zdieľať a má odomknutú obrazovku.
 5. Počkajte, kým druhé zariadenie prijme vašu žiadosť o zdieľanie.
  • Ak chcete prebiehajúci prenos zrušiť, znova klepnite na to isté zariadenie.
 6. Počas prenosu:
  • Môžete obrazovku opustiť a prenos bude pokračovať.
  • Keď opustíte obrazovku odosielana obsahu, dostanete upozornenie v paneli upozornení. Z daného upozornenia môžete skontrolovať stav, zrušiť prenos alebo prejsť späť na obrazovku prenosu.
 7. Ak chcete vybrať viacero príjemcov, môžete klepnúť na viac zariadení.
  • Z dôvodu technických obmedzení je súčasné zdieľanie podporované iba vo vybraných modeloch zariadení.
  • V iných prípadoch budú prenosy zaradené do poradia a príjemcovia, ktorých vyberiete neskôr, dostanú žiadosť o prenos po dokončení predchádzajúcich prenosov.

Tip: Vo vybraných zariadeniach s Androidom 13 alebo novším môžete zdieľať obsah zo schránky pomocou funkcie Quick Share. Po skopírovaní určitej položky sa dole na obrazovke zobrazí vyskakovacie okno s potvrdením. Klepnite na Zariadenia a vyberte zariadenie, s ktorým chcete obsah zdieľať.

Získanie obsahu od určitej osoby

Dôležité:

 • Ak zdieľate obsah medzi svojimi zariadeniami pomocou toho istého účtu Google, prijímajúce zariadenie automaticky prenášaný obsah prijme.
 • Ak zdieľate obsah zo schránky svojho zariadenia, daný obsah sa po prijatí druhou osobou automaticky skopíruje.
 1. Skontrolujte, či ste vybrali správne nastavenie pre možnosť Kto s vami môže zdieľať.
 2. Zapnite rozhranie Bluetooth Bluetooth.
  • Skontrolujte, či je obrazovka odomknutá, keď prijímate obsah od niekoho iného.
 3. Počkajte, kým sa nezobrazí vyskakovacie upozornenie s informáciou, kto sa s vami pokúša zdieľať a aký obsah chce zdieľať. 
 4. Vyberte Prijať alebo Odmietnuť.
Riešenie problémov so zdieľaním obsahu

Ak sa pokúšate zdieľať alebo prijať obsah, ale nefunguje to, vyskúšajte tento postup:

 • Nastavte v zariadení príjemcu, aby bol váš telefón alebo tablet viditeľný, potiahnutím nadol z hornej časti obrazovky. V rýchlych nastaveniach klepnite na Quick Share .
 • Skontrolujte, či je v oboch zariadeniach zapnuté rozhranie Bluetooth.
 • Skontrolujte, či je v oboch zariadeniach zapnutá poloha.
 • Priblížte zariadenia k sebe na vzdialenosť maximálne 30 cm.
 • Zapnite režim v lietadle a potom ho vypnite.
 • Počkajte, kým s druhým zariadením nebude zdieľať obsah nikto iný.
 • Ak má zariadenie s Androidom 12 alebo starším, skontrolujte, či je zapnutá poloha.
 • Vypnite a znova zapnite zariadenie.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9537668414569238420
true