Sdílení souborů a odkazů se zařízeními Android v okolí

Ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními v okolí můžete použít Bluetooth, Wi-Fi nebo NFC. Sdílet můžete například fotky, videa, dokumenty a odkazy.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 6.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu.

Zapnutí nebo vypnutí sdílení

 1. Zkontrolujte, zda je na telefonu zapnuto Bluetooth a určování polohy.
 2. Otevřete aplikaci Nastavení.
 3. Klepněte na Google a poté Připojení zařízení a poté Sdílení nablízko a poté Zapnout.
 4. Pokud chcete Sdílení nablízko vypnout, klepněte na Nastavení Nastavení. Potom vypněte Sdílení nablízko.

Sdílení obsahu s někým jiným

 1. Otevřete obsah, například fotku nebo webovou stránku.
 2. Klepněte na Sdílet Sdílet a poté Sdílení nablízko.
  • Možná budete muset klepnout na Zapnout.
 3. Držte svůj telefon a zařízení kamaráda blízko u sebe.
 4. V sekci „Vyhledávání zařízení v okolí“ klepněte na příslušné zařízení.
 5. Klepněte na Odeslat.
 6. Zobrazí se zpráva Odesílání. Jakmile se zobrazí zpráva Odesláno, klepněte na Zavřít.

Přenos obsahu od někoho jiného

 1. Požádejte kamaráda, aby provedl postup uvedený výše v sekci Sdílení obsahu s někým jiným.
 2. Dostanete oznámení, že s vámi někdo sdílí obsah.
  • Pokud vaše zařízení ještě není viditelné, klepnutím na oznámení ho nastavte jako viditelné. 
  • Pokud budete vyzváni k zapnutí Sdílení nablízko, Bluetooth nebo polohy, klepněte na Zapnout.
 3. Obsah stáhnete klepnutím na Přijmout.

Určení, kdo s vámi může sdílet obsah

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Google a poté Připojení zařízení a poté Sdílení nablízkoa poté Viditelnost zařízení.
 3. Vyberte požadované možnosti: 
  • Všechny kontakty: Zařízení je viditelné pro vaše kontakty, když je obrazovka zapnutá a odemknutá.
  • Některé kontakty: Zařízení je viditelné pro vámi vybrané kontakty v okolí, když je obrazovka zapnutá a odemknutá.
  • Skryté: Zařízení je viditelné, jen když je zapnuté Sdílení nablízko.

Odstraňování problémů se sdílením obsahu

Pokud se pokoušíte sdílet s někým obsah, ale sdílení nefunguje, vyzkoušejte následující kroky:

 • Zkontrolujte, zda je na obou telefonech zapnutý Bluetooth. Jak zapnout Bluetooth.
 • Zkontrolujte, zda je na obou telefonech zapnuté určování polohy. Jak zapnout určování polohy.
 • Přibližte k sobě zařízení na 30 cm.
 • Zapněte režim Letadlo a potom ho vypněte.
 • Vypněte telefon a potom ho znovu zapněte.
 • Počkejte, až s druhým telefonem nebude sdílet obsah nikdo jiný.

Související články