מציאת קבצים ומחיקתם במערכת Android

בטלפון, הקבצים בדרך כלל יופיעו באפליקציית Files . לא מוצאים את אפליקציית Files? ייתכן שליצרן המכשיר יש אפליקציה אחרת. כך מקבלים עזרה למכשיר הספציפי שלכם.

חשוב:

מציאת קבצים ופתיחתם

 1. פותחים את האפליקציה Files במכשיר. למידע נוסף על איתור אפליקציות..
 2. יוצגו קטגוריות הקבצים.
 3. כדי למיין את הקבצים לפי שם, תאריך או גודל, מקישים על קטגוריית קבצים מסוימת ואז אפשרויות נוספות עוד ואז מיון לפי.
 4. כדי לפתוח קובץ, מקישים עליו.

מחיקת קבצים

 1. פותחים את האפליקציה Files במכשיר.
 2. מקישים על קטגוריה מסוימת ואז קובץ מסוים.
 3. מקישים על 'מחיקה' מחיקה ואז העברת קובץ 1 לאשפה.

שיתוף, הדפסה, שמירה ב-Drive ועוד

שיתוף קבצים

 1. לוחצים לחיצה ארוכה על הקובץ.
 2. מקישים על סמל השיתוף שיתוף משוב על תמיכת לקוחות של.

ביצוע פעולות אחרות, כמו הדפסה או הוספה אל Google Drive

 1. כדי לפתוח קובץ, מקישים עליו.
 2. מחפשים את האפשרויות. אם יש צורך, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.

איתור מוזיקה, סרטים ותכנים אחרים

ניתן להוריד קבצים כמו מוזיקה, סרטים או ספרים באפליקציות שונות. כדי למצוא את התכנים האלו, נכנסים לאפליקציה שבה הם הורדו. לדוגמה, כך מאתרים סרטונים שהורדתם באפליקציה Google Play Movies & TV app.

העברת קבצים למחשב

כשמחברים את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB, צריך לפתוח את תיקיית ההורדות במחשב כדי לחפש את הקבצים שמופיעים במכשיר. כך מעבירים קבצים בין המחשב לטלפון.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי