Εύρεση και διαγραφή αρχείων σε συσκευές Android

Στο τηλέφωνο, τα αρχεία σας βρίσκονται συνήθως στην εφαρμογή Files Εφαρμογή Αρχεία. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Files, ο κατασκευαστής της συσκευής μπορεί να έχει κάποια άλλη εφαρμογή. Μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε βοήθεια για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 10 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Εύρεση και άνοιγμα αρχείων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία Εφαρμογή Αρχεία του τηλεφώνου σας. Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε τις εφαρμογές σας.
 2. Θα εμφανιστούν τα αρχεία που έχετε κατεβάσει.
  • Για να βρείτε άλλα αρχεία, πατήστε Μενού Μενού.
  • Για ταξινόμηση κατά όνομα, ημερομηνία, τύπο ή μέγεθος, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Ταξινόμηση κατά. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Ταξινόμηση κατά, πατήστε Τροποποίηση ή Ταξινόμηση Ταξινόμηση.
 3. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το.

Διαγραφή αρχείων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία Εφαρμογή Αρχεία του τηλεφώνου σας.
 2. Πατήστε ένα αρχείο.
 3. Πατήστε Διαγραφή Διαγραφή Και έπειτα Διαγραφή. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Διαγραφή, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Διαγραφή Διαγραφή.

Κοινοποίηση, εκτύπωση, αποθήκευση στο Drive και άλλα

Κοινοποίηση αρχείων

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο.
 2. Πατήστε Κοινοποίηση Κοινοποίηση.

Άλλες ενέργειες, όπως είναι η εκτύπωση ή η προσθήκη στοιχείων στο Google Drive

 1. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το.
 2. Επάνω δεξιά, αναζητήστε περισσότερες επιλογές. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα.

Εύρεση μουσικής, ταινιών και άλλου περιεχομένου

Μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία όπως μουσική, ταινίες ή βιβλία σε διάφορες εφαρμογές. Για να βρείτε αυτό το περιεχόμενο, μεταβείτε στην εφαρμογή από την οποία το κατεβάσατε. Για παράδειγμα, μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε βίντεο που έχετε κατεβάσει στην εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play.

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή

Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ανοίξτε τον φάκελο Λήψεις του υπολογιστή, για να βρείτε τα αρχεία που βρίσκονται στο τηλέφωνό σας. Μάθετε πώς να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας.