Έλεγχος λειτουργίας πτήσης, ιδιωτικού DNS και άλλων ρυθμίσεων δικτύου σε Android

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία πτήσης, τη σύνδεση, το VPN, το ιδιωτικό DNS και άλλες ρυθμίσεις δικτύου για το τηλέφωνό σας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Αλλαγή ρύθμισης δικτύου ή διαδικτύου

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο.
 3. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις δικτύου και διαδικτύου

Wi-Fi

Για να αλλάξετε τον τρόπο και τον χρόνο σύνδεσης του τηλεφώνου σας σε δίκτυα Wi-Fi, μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, περιαγωγή δεδομένων και προτιμώμενα δίκτυα. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Συμβουλή: Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τις χρεώσεις και άλλες λεπτομέρειες.

Χρήση δεδομένων

Η χρήση δεδομένων είναι ο όγκος των δεδομένων που ανεβάζει ή κατεβάζει το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε και να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi και σύνδεση

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi, Bluetooth, σύνδεσης USB και σημείων πρόσβασης Wi-Fi. Μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας.

Λειτουργία πτήσης

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης. Όταν η Λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη, το Wi-Fi, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το Bluetooth είναι απενεργοποιημένα.

Συμβουλές: 

VPN

Όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να συνδεθείτε σε ασφαλέστερα δίκτυα με ένα VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο). Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα..

Ιδιωτικό DNS

Σημαντικό: Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Σημαντικό: Από προεπιλογή, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ιδιωτικό DNS με όλα τα δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό DNS. Συνιστούμε να διατηρήσετε ενεργοποιημένο το ιδιωτικό DNS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ιδιωτικό DNS ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Δίκτυο και διαδίκτυο Και έπειτα Σύνθετες Και έπειτα Ιδιωτικό DNS.
 3. Επιλέξτε μεταξύ των:
  • Ανενεργό
  • Αυτόματο
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή παρόχου DNS

Συμβουλή: Το ιδιωτικό DNS σάς βοηθάει με την προστασία μόνο ερωτημάτων και απαντήσεων DNS. Δεν μπορεί να προστατεύσει κάτι άλλο.

Σχετικά άρθρα