เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ใน Android

โทรศัพท์ Pixel 7 ขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพโดย Google และมีอยู่ในตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในประเทศที่ VPN พร้อมให้บริการ

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เพิ่มหรือใช้ VPN

เพิ่มเครือข่ายที่บันทึกไว้

ขั้นตอนที่ 1: รับข้อมูล VPN

รับข้อมูล VPN จากผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องติดตั้งแอป VPN และเริ่มการตั้งค่าในแอปนั้น โดยแอปดังกล่าวอาจได้มาจาก Google Play Store หรือจากผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อมูล VPN

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้ว VPN
 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านขวาบน
 4. ป้อนข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ
 5. แตะบันทึก
เชื่อมต่อ
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้ว VPN
 3. แตะ VPN ที่คุณต้องการ
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 5. แตะเชื่อมต่อ
  • หากคุณใช้แอป VPN แอปจะเปิดขึ้นมา
เคล็ดลับ: เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นว่า VPN เปิดอยู่ VPN เปิดอยู่
ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือไม่จำ VPN
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จากนั้น VPN
 3. ข้าง VPN ที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
  • ปิด VPN นั้น หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ:
  • หากต้องการลืมเครือข่าย ให้แตะลืม

แก้ไขการตั้งค่า VPN

แก้ไข
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้ว VPN
 3. ข้าง VPN ที่ต้องการแก้ไข ให้แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
  • หากคุณใช้แอป VPN แอปจะเปิดขึ้นมา
 4. แก้ไขการตั้งค่า VPN แตะบันทึก หากจำเป็น
เชื่อมต่อตลอดเวลา
 1. เพิ่ม VPN หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 2. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 3. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้ว VPN
 4. ข้าง VPN ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 5. เปิดหรือปิด VPN แบบเปิดตลอดเวลา
  • หากตั้งค่า VPN ผ่านแอป จะไม่มีตัวเลือกเปิดตลอดเวลา
 6. แตะบันทึก หากจำเป็น
ล้างการแจ้งเตือน VPN
สำคัญ: หากการเชื่อมต่อ VPN แบบเปิดตลอดเวลาหยุดทำงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่จะยังคงอยู่จนกว่าจะเชื่อมต่ออีกครั้ง หากต้องการล้างการแจ้งเตือน ให้ปิดการเชื่อมต่อตลอดเวลาของ VPN นั้น
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. แตะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้ว VPN
 3. ข้าง VPN ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ปิด VPN แบบเปิดตลอดเวลา
โปรไฟล์งาน
คุณจะกำหนดให้ VPN ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์งานของคุณเท่านั้นก็ได้ดูวิธีตั้งค่าโปรไฟล์งาน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก