Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) v Androide

Pixel 7 a novšie telefóny majú prístup k optimalizovanej vstavanej virtuálnej súkromnej sieti (VPN) od Googlu bez ďalšieho poplatku v krajinách, kde je dostupná.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu.

Pridanie a používanie siete VPN

Pridanie uloženej siete

1. krok: získajte údaje o sieti VPN

Získajte údaje o sieti VPN od svojho správcu. Je možné, že si budete musieť nainštalovať aplikáciu VPN a spustiť v nej nastavenie. Táto aplikácia môže pochádzať z Obchodu Google Play alebo od vášho správcu.

2. krok: zadajte údaje o sieti VPN

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom VPN.
 3. Vpravo hore klepnite na Pridať Pridať.
 4. Zadajte údaje, ktoré vám poskytol správca.
 5. Klepnite na Uložiť.
Pripojenie
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom VPN.
 3. Klepnite na požadovanú sieť VPN.
 4. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.
 5. Klepnite na Pripojiť.
  • Ak používate aplikáciu VPN, otvorí sa.
Tip: Po pripojení sa zobrazí ikona zapnutej siete VPN VPN je zapnuté.
Odpojenie alebo odstránenie siete VPN
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet a potom VPN.
 3. Vedľa siete VPN, od ktorej sa chcete odpojiť, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
  • Odpojenie: vypnite danú sieť VPN.
  • Odstránenie siete: klepnite na Odstrániť.

Úprava nastavení siete VPN

Úprava
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom VPN.
 3. Vedľa siete VPN, ktorú chcete upraviť, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
  • Ak používate aplikáciu VPN, otvorí sa.
 4. Upravte nastavenia siete VPN. V prípade potreby klepnite na Uložiť.
Nastavenie neprerušovaného pripojenia
 1. Ak ste to ešte neurobili, pridajte sieť VPN.
 2. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 3. Klepnite na Sieť a internet A potom VPN.
 4. Vedľa siete VPN, ktorú chcete zmeniť, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 5. Zapnite alebo vypnite možnosť Vždy zapnutá VPN .
  • Ak ste sieť VPN nastavili pomocou aplikácie, možnosť Vždy zapnutá nebudete mať k dispozícii.
 6. V prípade potreby klepnite na Uložiť.
Vymazanie upozornenia siete VPN
Dôležité: Ak dôjde k prerušeniu pripojenia k sieti VPN, ktorá je nastavená ako vždy zapnutá, zobrazí sa upozornenie, dokým sa znova nepripojíte. Ak chcete toto upozornenie vymazať, vypnite nastavenie Vždy zapnutá pre danú sieť VPN.
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom VPN.
 3. Vedľa siete VPN, ktorú chcete zmeniť, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. Vypnite možnosť Vždy zapnutá VPN.
Pracovný profil
Môžete nastaviť, aby sieť VPN fungovala iba pre aplikácie spojené s vaším pracovným profilom. Ako nastaviť pracovný profil.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka