Свързване с виртуална частна мрежа (VPN) на устройство с Android

Телефоните Pixel 7 и по-новите модели имат достъп до оптимизираната вградена виртуална частна мрежа (VPN) от Google без допълнително парично заплащане в държавите, в които тя е налице.

Важно: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите коя версия използвате вие.

Добавяне или използване на VPN

Добавяне на запазена мрежа

Стъпка 1: Получаване на информацията за VPN

Помолете администратора си да ви предостави информацията за виртуалната частна мрежа. Може да се наложи да инсталирате приложение за VPN и да настроите връзката чрез него. Възможно е да го изтеглите от Google Play Магазин или да го получите от администратора си.

Стъпка 2: Въвеждане на информацията за VPN

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 3. Горе вдясно докоснете иконата за добавяне Добавяне.
 4. Въведете информацията, предоставена от администратора ви.
 5. Докоснете Запазване.
Свързване
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 3. Докоснете желаната виртуална частна мрежа.
 4. Въведете потребителското име и паролата си.
 5. Докоснете Свързване.
  • Ако използвате приложение за VPN, то ще се отвори.
Съвет: Когато е установена връзка с виртуалната частна мрежа, ще виждате иконата Функцията за виртуална частна мрежа (VPN) е включена.
Забравяне на виртуална частна мрежа или прекратяване на връзката с нея
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 3. Докоснете иконата за настройки Настройки до виртуалната частна мрежа, с която искате да прекратите връзката.
  • За прекратяване на връзката: Изключете съответната VPN.
  • За забравяне на мрежата: Докоснете Забравяне.

Редактиране на настройките за VPN

Редактиране
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 3. Докоснете иконата за настройки Настройки до виртуалната частна мрежа, която искате да редактирате.
  • Ако използвате приложение за VPN, то ще се отвори.
 4. Редактирайте настройките за VPN. Ако е необходимо, докоснете Запазване.
Поддържане на постоянна връзка
 1. Ако още не сте го направили, добавете виртуална частна мрежа.
 2. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 3. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 4. Докоснете иконата за настройки Настройки до виртуалната частна мрежа, която искате да промените.
 5. Включете или изключете опцията Винаги включена VPN.
  • В случай че сте настроили виртуална частна мрежа през приложение, няма да разполагате с тази опция.
 6. Ако е необходимо, докоснете Запазване.
Изчистване на известието за VPN
Важно: Ако връзката с винаги включената VPN спре да работи, ще получите известие, което ще се показва, докато не се свържете отново. За да го изчистите, изключете опцията „Винаги включена VPN“ за съответната виртуална частна мрежа.
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Мрежа и интернет и след това VPN.
 3. Докоснете иконата за настройки Настройки до виртуалната частна мрежа, която искате да промените.
 4. Изключете опцията Винаги включена VPN.
Служебен потребителски профил
Можете да зададете VPN да работи само за приложения, свързани със служебния ви потребителски профил. Научете как да настроите такъв потребителски профил.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню