Rýchla zmena nastavení v telefóne s Androidom

Pomocou rýchlych nastavení môžete nájsť a meniť nastavenia na ľubovoľnej obrazovke telefónu. Ak chcete získať prístup k nastaveniam, ktoré často meníte, môžete si ich pridať alebo presunúť do rýchlych nastavení.

Dôležité:

Otvorenie rýchlych nastavení

 • Ak chcete nájsť niekoľko prvých nastavení, potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 • Ak chcete nájsť všetky rýchle nastavenia, znova potiahnite nadol.

Zapnutie alebo vypnutie nastavení

 • Ak chcete nastavenie zapnúť alebo vypnúť, klepnite naň. Stmavené nastavenia sú vypnuté.
 • Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti nejakého nastavenia, pridržte ho.

Pridanie, odstránenie alebo premiestnenie nastavenia

 1. Dvakrát potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Vľavo dole klepnite na Upraviť Upraviť.
 3. Pridržte toto nastavenie. Potom ho presuňte na požadované miesto.
  • Ak chcete pridať nastavenie, presuňte ho nahor zo sekcie Pridržaním a presunutím pridáte dlaždice.
  • Ak chcete odstrániť nastavenie, presuňte ho nadol do sekcie Presunutím sem odstránite.

Rozpoznanie nastavení

Tieto ikony sa zobrazujú v pravom hornom rohu obrazovky alebo v rýchlych nastaveniach. Ak si chcete zobraziť ich názvy a popisy, dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Wi‑Fi, Bluetooth a mobilné dáta

 • Režim v lietadle Režim v lietadle
 • Bluetooth Bluetooth
 • Šetrič dát Šetrič dát
 • Hotspot Wi‑Fi Hotspot
 • Internet: mobilné pripojenie
 • Wi‑Fi Internet: Wi‑Fi

Poloha a účet

 • Poloha Poloha
 • Nablízku Nablízku
 • Zdieľanie nablízku
 • Nastavenia Nastavenia
 • Prihlásený účet Používatelia a hostia

Zariadenie, obrazovka a zvuk

 • Otočiť Automatické otáčanie
 • Šetrič batérie Šetrič batérie
 • Režim večierky
 • Jas Jas
 •  Prístup ku kamere
 • Tmavý motív Tmavý motív
 • Režim bez vyrušení Režim bez vyrušení
 • Baterka Baterka
 •  Režim sústredenia
 • Odfarbenie Odfarbenie
 • Invertovať farby Invertovať farby
 • Titulky živého prepisu Živý prepis
 • Hlasový príkaz Prístup k mikrofónu
 • Vypnúť zvuk Vypnúť zvuk
 • Nočný režim Nočný režim
 • Prenos obrazovky Prenos obrazovky
 •  Rekordér obrazovky
 • Úložisko
 •  Diaľkové ovládanie televízora
 • Vibrovať Vibrovať
Tip: Ak máte zapnutých niekoľko nastavení, telefón občas niektoré ikony skryje, aby tak ušetril priestor na obrazovke. Skryté ikony vám pomôže nájsť bodka v hornej časti obrazovky telefónu.

Ovládanie zvuku a videa

 • Ak chcete zistiť, čo sa prehráva v telefóne, potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol.
 • Ak chcete otvoriť aplikáciu, v ktorej sa prehrávajú médiá, klepnite na panel.
 • Ak používate viacero prehrávačov, nájdete ich potiahnutím doprava alebo doľava.
 • Ak chcete zmeniť výstup zvuku, klepnite v pravom hornom rohu panela na príslušné zvukové príslušenstvo (napríklad Reproduktory alebo Pixel Buds).
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false