שינוי הגדרות במהירות בטלפון Android

בעזרת תפריט 'הגדרות מהירות' אפשר למצוא ולשנות את ההגדרות מכל מסך במכשיר. אפשר להגיע להגדרות שמשנים בתדירות גבוהה על ידי הוספה או העברה שלהן לתפריט 'הגדרות מהירות'.

חשוב:

בחלק מהשלבים האלה נדרשת נגיעה במסך.

פתיחת ההגדרה המהירה

 1. כדי למצוא את ההגדרות הראשונות ברשימה, מחליקים כלפי מטה מהחלק העליון של המסך.
 2. כדי למצוא את כל ההגדרות המהירות, מחליקים שוב כלפי מטה.

הפעלה או השבתה של הגדרות

 • כדי להפעיל או להשבית הגדרה, מקישים עליה. ההגדרות באפור מושבתות.
 • כדי להציג אפשרויות נוספות להגדרה, לוחצים עליה לחיצה ארוכה.

הוספה, הסרה או העברה של הגדרה

 1. מחליקים למטה פעמיים מהחלק העליון של המסך.
 2. בפינה הימנית התחתונה, מקישים על עריכה עריכה.
 3. לוחצים לחיצה ארוכה על ההגדרה.
 4. גוררים את ההגדרה למקום הרצוי.
  • כדי להוסיף הגדרה, גוררים אותה למעלה מהקטע 'יש ללחוץ ולגרור כדי להוסיף אריחים'.
  • כדי להסיר הגדרה, גוררים אותה למטה אל 'יש לגרור לכאן כדי להסיר'.

טיפ:

 • בחלק מהאפליקציות תתבקשו לציין אם אתם רוצים להוסיף את סמל האפליקציה ככרטיס מידע בתפריט ההגדרות המהירות. תמיד תהיה לכם אפשרות להסיר את הסמלים או להוסיף אותם מחדש. 
 • לפעמים, אם הפעלתם כמה הגדרות, חלק מהסמלים יוסתרו כדי לצמצם את המקום שהם תופסים במסך. בחלק העליון של מסך הטלפון מופיעה נקודה שדרכה אפשר למצוא את הסמלים המוסתרים.

שליטה באודיו ובווידאו

 • כדי לבדוק מה פועל בטלפון, יש להחליק למטה מהחלק העליון של המסך.
 • כדי לפתוח את האפליקציה שבה המדיה פועלת, מקישים על החלונית.
 • אם משתמשים במספר אפליקציות מדיה, מחליקים ימינה או שמאלה כדי לאתר אותן.
 • כדי לשנות את המיקום שממנו הצלילים מושמעים, מקישים על שם אביזר האודיו (כמו "רמקולים" או "Pixel Buds") בפינה השמאלית העליונה של החלונית.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי