Ändra volym-, ljud- och vibrationsinställningar

Du kan höja eller sänka volymen på telefonen. Du kan också ändra ringsignal och andra ljud samt om enheten ska vibrera.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 12 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Höja och sänka volymen

 1. Tryck på en av volymknapparna.
 2. Tryck på menyn More till höger.
 3. Dra volymreglagen högst upp som du vill ha dem:
  • Mediavolym: Musik, videor, spel och andra mediefiler
  • Samtalsvolym: Volym för den du pratar i telefon med
  • Ringsignalsvolym: Telefonsamtal, aviseringar
  • Alarmvolym

Tips!

 • Om du vill att Google-assistenten ska ändra volymen på telefonen åt dig kan du säga eller trycka på Hey Google, ändra volymen.
 • Om telefonen har parkopplats med fler än en Bluetooth-enhet kan du ändra var ljudet för musik, videor och spel ska spelas upp. Tryck på Spela upp media på under Medievolym.
 • Vilken volym som ändras när du trycker på volymknappen beror på vad du gör för något. Om du till exempel tittar på en film ändras volymen för den. Om du trycker på volymknapparna utan att lyssna på någonting ändras uppspelningsvolymen.

Aktivera vibration eller stänga av ljudet

 1. Tryck på en av volymknapparna.
 2. Tryck på Ringsignal Ringvolym till höger ovanför reglaget.
  • Aktivera vibration genom att trycka på Vibration Vibrera.
  • Stäng av ljudet genom att trycka på Ljud av Ljud av.

Tips! 

 • Om du vill slå på ringsignalen eller ljudet igen på telefonen inaktiverar du Vibration Vibrera eller Ljud av Ljud av
 • Tryck på en volymknapp för att stänga av ringsignalen när du får ett samtal. 
Inaktivera ljud och vibration i vissa fall
Du kan stänga av alla ljud eller låta vissa ljud vara på, som alarm eller vid viktiga samtal. 
Få telefonen att vibrera varje gång det ringer
 1. Tryck på en av volymknapparna.
 2. Tryck på menyn More till höger.
 3. Tryck på Visa mer om det behövs.
 4. Aktivera Vibrera vid samtal. Eller tryck på Vibration och haptik följt av Vibrera vid samtal följt av Aktivera Vibrera alltid.
Ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren + höj volymen

Tips! Du kan snabbt aktivera vibrationsläget genom att trycka på strömbrytaren och höj volymen samtidigt.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Genväg till Hindra enheten från att ringa.
 3. Aktivera eller inaktivera Hindra enheten från att ringa.
 4. Välj vad som händer när du trycker på strömbrytaren + höj volymen:
  • Vibration: Enheten vibrerar vid telefonsamtal och aviseringar
  • Ljud av: Inget ljud hörs vid telefonsamtal och aviseringar

Ändra ringsignal

Ändra ringsignal
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Ringsignal.
 3. Välj en ringsignal.
 4. Tryck på Spara.
Tilldela någon en ringsignal
 1. Öppna appen Kontakter Appen Kontakter på telefonen.
 2. Tryck på en kontakt.
 3. Tryck på Mer Mer Följt av Ställ in ringsignal.
 4. Välj en ringsignal.
 5. Tryck på Spara.
Skaffa nya ringsignaler

Skaffa ringsignalsappar

Du kan ladda ned fler ringsignaler med appar för ringsignaler i Google Play Butik Google Play.

Överföra en ringsignal från datorn

 1. Anslut telefonen till datorn med en USB-sladd. Läs mer om hur du överför filer via USB.
 2. Titta efter mappen Ringsignaler i fönstret som öppnas. Kopiera önskad musikfil (MP3) till mappen Ringsignaler.
 3. Koppla från telefonen från datorn.

Tips! Alarm och ringsignaler använder olika mappar. Läs mer om hur du lägger till ringsignaler för alarm.

Ändra ljud och vibration i andra sammanhang

Ändra ljud och vibration vid aviseringar

Ändra aviseringsljud

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Avancerat Följt av Standardljud för aviseringar.
 3. Välj ett ljud.
 4. Tryck på Spara.

Tips! Du kan välja olika aviseringsljud för olika appar. Använd inställningsmenyn i varje app. Exempel: Läs mer om hur du ändrar aviseringarna i Gmail.

Få enheten att vibrera vid aviseringar

I vissa appar kan du välja om enheten ska vibrera vid aviseringar. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för vissa appar.

Välja ljud och vibration för tangentbordet

Om du vill ändra ljud och vibration när du skriver kan du behöva ändra tangentbordsinställningarna. Så här ändrar du till exempel ljud för Gboard:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Språk och inmatning.
 3. Tryck på Virtuellt tangentbord Följt av Gboard.
 4. Tryck på Inställningar.
 5. Du kan aktivera eller inaktivera följande:
  • Knappljud
  • Haptisk återkoppling vid knapptryck
   Obs! Om alternativet Haptisk återkoppling vid knapptryck inte visas trycker du på Vibrera vid tangenttryck.

Tips! Om du har aktiverat Haptisk återkoppling vid knapptryck i Gboard behöver Vibration vid tryck också vara aktiverat. Läs mer om hur du aktiverar Vibration vid tryck.

Ändra inställningar för nödsändningar

Obs! Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar. Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Aviseringar följt av Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.
Välja ljud och vibration i andra sammanhang (vid tryck, laddning, skärmlås med mera)
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration Följt av Avancerat.
 3. Aktivera eller inaktivera ett ljud eller vibration.
Ändra ljud i jobbprofilen
 1. Ställ in en jobbprofil.
 2. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 3. Tryck på Ljud och vibration Följt av Avancerat.
 4. Scrolla nedåt till Jobbprofilens ljud.
 5. Välj ringsignaler och ljud.

Om du använder en äldre Android-version

Ändra vad som händer när du trycker på strömbrytaren + volym upp
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud Följt av Genväg till Hindra enheten från att ringa.
 3. Tryck på Tryck ned strömbrytaren och knappen Volym upp samtidigt.
 4. Välj vad som ska hända:
  • Vibration: Enheten vibrerar vid telefonsamtal och aviseringar
  • Ljud av: Inget ljud hörs vid telefonsamtal och aviseringar
  • Gör ingenting
Höja och sänka volymen
 1. Tryck på en av volymknapparna.
 2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil till höger.
 3. Välj vilken volym som ska ändras:
  • Media Mediavolym (musik, videor, spel och andra mediefiler)
  • Ringsignal Ringvolym (samtal, aviseringar)
  • Alarm Alarm

Tips! Du kan också ändra volymen från appen Inställningar Följt av Ljud.

Aktivera vibration

Om du vill att telefonen bara ska vibrera (utan ljud) håller du knappen för att sänka volymen nedtryckt tills enheten vibrerar.

Om medievolymen sänks i stället:

 • Tryck på nedåtpilen Nedåtpil till höger.
 • Dra Ringsignal så långt åt vänster det går.

Tips! När telefonen är i vibrationsläget visas Vibrera Vibrera.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false