Instellingen voor volume, geluid en trillen veranderen

U kunt het volume van uw apparaat harder of zachter zetten. U kunt ook uw ringtone, geluid en instellingen voor trillen wijzigen.

Belangrijk:

Het volume harder of zachter zetten

 1. Druk op een volumeknop.
 2. Tik rechts op Menu More.
 3. Schuif de volumeniveaus naar het gewenste niveau:
  • Mediavolume: Muziek, video's, games en andere media
  • Gespreksvolume: Het volume van de andere persoon tijdens een telefoongesprek
  • Ringtonevolume
  • Meldingsvolume
  • Wekkervolume

Tips:

 • Als je wilt dat de Google Assistent het volume van je telefoon voor je wijzigt, zeg je of tik je op Hey Google, wijzig het volume.
 • Als je telefoon aan meerdere bluetooth-apparaten is gekoppeld, kun je wijzigen waar muziek, video's en games worden afgespeeld. Tik onder Mediavolume op Media afspelen naar.
 • Als je op een volumeknop drukt, wijzig je het volume voor waar je op dat moment mee bezig bent. Als je bijvoorbeeld een film kijkt, wordt het volume van de film gewijzigd. Als je op de volumeknoppen drukt terwijl je nergens naar luistert, wijzig je het mediavolume.

Trillen of dempen inschakelen

 1. Druk op een volumeknop.
 2. Tik rechts, boven de schuifregelaar, op Ringtone Beltoonvolume.
  • Tik op Trillen Trillen als je de trilfunctie wilt aanzetten.
  • Tik op Geluid uitzetten Dempen als je het geluid wilt uitzetten.

Tips:

 • Als je de ringtone of het geluid op je telefoon weer wilt aanzetten, zet je Trillen Trillen uit of zet je Bellen Beltoonvolume aan.
 • Druk op een volumeknop om de ringtone van je telefoon uit te zetten als je een gesprek krijgt.
Bepaalde geluiden en trillingen uitschakelen
U kunt alle geluiden volledig dempen of alleen bepaalde geluiden inschakelen, zoals wekkers of belangrijke binnenkomende gesprekken. 
De trilstand inschakelen voor alle binnenkomende gesprekken
 1. Druk op een volumeknop.
 2. Tik rechts op Menu More.
 3. Tik zo nodig op Meer bekijken.
 4. Zet Trillen voor gesprekken aan. Of tik op Trillen en haptische feedback en dan Trillen voor gesprekken en dan zet Altijd trillen aan.
Wijzigen wat er gebeurt als je tegelijk op de aan/uit-knop en de knop Volume omhoog drukt (Pixel 5a en lager)

Tip: Als je de trilfunctie snel wilt aanzetten, druk je op de aan/uit-knop en de knop Volume omhoog.

 1. Open de app Instellingen op de telefoon.
 2. Tik op Geluid en trillen En dan Snelkoppeling om ringtone uit te schakelen.
 3. Schakel Ringtone uitschakelen in of uit.
 4. Kies wat er gebeurt als u op de aan/uit-knop en de knop 'Volume omhoog' drukt.
  • Trillen: De telefoon gaat trillen als er gesprekken en meldingen binnenkomen
  • Dempen: Binnenkomende gesprekken en meldingen worden gedempt

Ringtones wijzigen

Uw ringtone wijzigen
 1. Open de app Instellingen op de telefoon.
 2. Tik op Geluid en trillen En dan Ringtone telefoon.
 3. Kies een ringtone.
 4. Tik op Opslaan.
Een ringtone aan iemand toewijzen
 1. Open de app Contacten Contacten-app op uw telefoon.
 2. Tik op een contact.
 3. Tik op Meer Meer En dan Ringtone instellen.
 4. Kies een ringtone.
 5. Tik op Opslaan.
Nieuwe ringtones downloaden

Ringtone-apps downloaden

Download meer ringtones via ringtone-apps in de Google Play Store Google Play.

Een ringtone overzetten vanaf een computer

 1. Sluit uw telefoon met een USB-kabel aan op uw computer. Meer informatie over hoe u bestanden overzet via USB.
 2. Zoek de map 'Ringtones' in het venster dat wordt geopend. Kopieer uw muziekbestand (.mp3) naar de map 'Ringtones'.
 3. Koppel uw telefoon los van de computer.

Tip: Voor wekkers en ringtones worden verschillende mappen gebruikt. Meer informatie over hoe u ringtones voor wekkers toevoegt

Andere geluiden en trillingen wijzigen

Meldingsgeluiden en trillingen wijzigen

Uw meldingsgeluiden wijzigen

 1. Open de app Instellingen op je telefoon.
 2. Tik op Geluid en trillen En dan Standaard meldingsgeluid.
 3. Kies een geluid.
 4. Tik op Opslaan.

Tip: U kunt verschillende meldingsgeluiden voor verschillende apps kiezen. Gebruik het menu 'Instellingen' in elke app. Bijvoorbeeld: meer informatie over hoe u Gmail-meldingen wijzigt.

Uw telefoon laten trillen bij meldingen

Bij sommige apps kunt u kiezen of uw telefoon moet trillen bij app-meldingen. Meer informatie over hoe u meldingen voor bepaalde apps kunt wijzigen.

Geluiden en trillingen kiezen voor het toetsenbord

Terwijl je typt, kun je de trilfeedback van het toetsenbord aan- of uitzetten.

Zo zet je de toetsenbordtrilling aan of uit:

 1. Open op je telefoon de app Instellingen.
 2. Tik op Geluid en trillen En dan Trillen en haptische feedback.
 3. Zet Toetsenbordtrilling aan of uit.

Tip: Als je je Gboard-instellingen wilt aanpassen, houd je je vinger op de kommaknop of tik je op Instellingen Instellingen.

Instellingen voor noodberichten wijzigen

Je kunt meldingstypen aan- of uitzetten, eerdere meldingen bekijken en de instellingen voor geluid en trillen beheren.

 1. Open de app Instellingen op je telefoon.
 2. Tik op Meldingen en dan Noodmeldingen.
 3. Kies hoe vaak je meldingen wilt krijgen en welke instellingen je wilt aanzetten.
Je kunt deze instelling gebruiken om bepaalde noodberichten te beheren, zoals waarschuwingen voor rampen en dreigingen en AMBER Alerts.
Andere geluiden en trillingen kiezen (tikken, opladen, schermvergrendeling en meer)
 1. Open de app Instellingen op de telefoon.
 2. Tik op Geluid en trillen En dan Geavanceerd.
 3. Schakel een geluid of de trilfunctie in of uit.
Geluiden van uw werkprofiel wijzigen
 1. Stel een werkprofiel in.
 2. Open de app Instellingen op de telefoon.
 3. Tik op Geluid en trillen En dan Geavanceerd.
 4. Scroll naar 'Geluiden voor werkprofiel'.
 5. Kies uw ringtones en geluiden.

Als u een oudere Android-versie gebruikt

Wijzigen wat er gebeurt als u op de aan/uit-knop en de knop 'Volume omhoog' drukt
 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Geluid En dan Snelkoppeling om ringtone uit te schakelen.
 3. Tik op Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop 'Volume omhoog'.
 4. Kies wat er moet gebeuren:
  • Trillen: De telefoon gaat trillen bij gesprekken en meldingen
  • Dempen: Gesprekken en meldingen worden gedempt
  • Niets doen
Het volume harder of zachter zetten
 1. Druk op een volumeknop.
 2. Tik aan de rechterkant op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Kies het type volume:
  • Media Mediavolume (muziek, video's, games, andere media)
  • Bellen Ringtonevolume (binnenkomende gesprekken, meldingen)
  • Wekker Wekker

Tip: U kunt volumes ook wijzigen via de app Instellingen En dan Geluid.

Trillen inschakelen

Als u uw telefoon alleen wilt laten trillen (en geen geluid wilt laten maken), houdt u de volumeknop ingedrukt totdat uw telefoon trilt.

Als in plaats hiervan het mediavolume wordt verlaagd, dan doet u het volgende:

 • Tik aan de rechterkant op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 • Schuif 'Bellen' helemaal naar links.

Tip: Als de trilstand op uw telefoon is ingeschakeld, wordt Trillen Trillen weergegeven.

Gerelateerde bronnen

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu