Garsumo, garso ir vibravimo nustatymų keitimas

Galite pagarsinti arba patylinti telefoną. Taip pat galite pakeisti skambėjimo tono, garso ir vibravimo parinktis.

Svarbu: kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 12 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Garsumo padidinimas arba sumažinimas

 1. Paspauskite garsumo mygtuką.
 2. Dešinėje palieskite meniu More.
 3. Slinkite garsumo šliaužikliu į pageidaujamą lygį.
  • Medijos garsumas: muzika, vaizdo įrašai, žaidimai, kita medija
  • Skambučio garsumas: kito asmens garsumas skambučio metu
  • Skambėjimo garsumas: telefono skambučiai, pranešimai
  • Signalo garsumas

Patarimai

 • Jei norite, kad „Google“ padėjėjas pakeistų telefono garsumą už jus, pasakykite arba palieskite Hey Google, change volume („Ok Google“, pakeisk garsumą).
 • Jei jūsų telefonas susietas su daugiau nei vienu „Bluetooth“ įrenginiu, galite pakeisti, kuriame iš jų girdėsite muziką, vaizdo įrašus ir žaidimus. Skiltyje „Medijos garsumas“ palieskite Leisti mediją į.
 • Paspaudus garsumo mygtuką garsumas keičiamas atsižvelgiant į atliekamą veiksmą. Pvz., jei žiūrite filmą, keičiamas medijos garsumas. Jei garsumo mygtukus paspausite nieko nesiklausydami, bus pakeistas medijos garsumas.

Vibravimo įjungimas arba nutildymas

 1. Paspauskite garsumo mygtuką.
 2. Dešinėje virš šliaužiklio palieskite „Skambėti“ Skambučio garsumas.
  • Jei norite įjungti vibravimą, palieskite „Vibruoti“ Vibravimas.
  • Jei norite nutildyti, palieskite „Nutildyti“ Nutildymas.

Patarimai 

 • Jei norite vėl įjungti skambėjimą ar garsą telefone, išjunkite parinktį „Vibruoti“ Vibravimas arba „Nutildyti“ Nutildymas
 • Jei norite nutildyti telefono skambėjimą, kai jums skambinama, paspauskite garsumo mygtuką. 
Tam tikrų garsų ir vibravimo nuostatų išjungimas
Galite nutildyti visus garsus arba įjungti tam tikrus garsus, pvz., signalų arba svarbių skambučių. 
Visų skambučių vibravimo nustatymas
 1. Paspauskite garsumo mygtuką.
 2. Dešinėje palieskite meniu More.
 3. Jei reikia, palieskite Žr. daugiau.
 4. Įjunkite parinktį Vibruoti, kai skambina. Arba palieskite Vibravimas ir lietimo technologija toliau Vibruoti skambinant toliau Įjunkite parinktį Visada vibruoti.
Pakeitimas, kokie veiksmai atliekami paspaudus maitinimo ir garsumo padidinimo mygtukus

Patarimas: kad sparčiai įjungtumėte vibravimo režimą, paspauskite maitinimo ir garsumo padidinimo mygtukus.

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Garsas ir vibravimas Ir tada Spartusis klavišas skambėjimui sustabdyti.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Skambėjimo išjungimas.
 4. Pasirinkite, kokie veiksmai atliekami paspaudus maitinimo ir garsumo padidinimo mygtukus.
  • Vibruoti: gavus telefono skambutį ir pranešimą įrenginys vibruos
  • Nutildyti: telefono skambučiai ir pranešimai bus nutildyti

Skambėjimo tonų pakeitimas

Skambėjimo tono pakeitimas
 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Garsas ir vibravimas Ir tada Telefono skambėjimo tonas.
 3. Pasirinkite skambėjimo toną.
 4. Palieskite Išsaugoti.
Skambėjimo tono priskyrimas asmeniui
 1. Atidarykite telefono Kontaktų programą Kontaktų programa.
 2. Palieskite kontaktą.
 3. Palieskite „Daugiau“ Daugiau Ir tada Nustatyti skambėjimo toną.
 4. Pasirinkite skambėjimo toną.
 5. Palieskite Išsaugoti.
Naujų skambėjimo tonų gavimas

Skambėjimo tonų programų gavimas

Atsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš skambėjimo tonų programų, pasiekiamų „Google Play“ parduotuvėje Google Play.

Skambėjimo tono perkėlimas iš kompiuterio

 1. Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB laidą. Sužinokite, kaip perkelti failus naudojant USB.
 2. Atidarytame lange raskite aplanką „Skambėjimo tonai“. Nukopijuokite muzikos failą (MP3) į aplanką „Skambėjimo tonai“.
 3. Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Patarimas: signalai ir telefono skambėjimo tonai saugomi skirtinguose aplankuose. Sužinokite, kaip pridėti signalų skambėjimo tonų

Kitų garsų ir vibravimo parinkčių pakeitimas

Pranešimų garsų ir vibravimo parinkčių pakeitimas

Pranešimo garso pakeitimas

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Garsas ir vibravimas Ir tada Išplėstiniai Ir tada Nnumatytasis pranešimo garsas.
 3. Pasirinkite garsą.
 4. Palieskite Išsaugoti.

Patarimas: galite pasirinkti skirtingus įvairių programų pranešimų garsus. Naudokite kiekvienos programos nustatymų meniu. Pvz., Sužinokite, kaip pakeisti „Gmail“ pranešimus.

Vibravimo gavus pranešimą nustatymas

Kai kuriose programose galite pasirinkti, ar bus vibruojama gavus pranešimą. Sužinokite, kaip pakeisti konkrečių programų pranešimus.

Klaviatūros garsų ir vibravimo parinkčių pasirinkimas

Kad galėtumėte pakeisti teksto įvedimo garsus ir vibravimą, gali reikėti pakeisti klaviatūros nustatymus. Pvz., kad pakeistumėte „Gboard“ garsus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Sistema Ir tada Kalbos ir įvestis.
 3. Palieskite Virtualioji klaviatūra Ir tada Gboard.
 4. Palieskite Nuostatos.
 5. Įjunkite arba išjunkite nurodytus nustatymus.
  • Garsas paspaudus klavišą
  • Juntamas grįžtamasis ryšys paspaudus klavišą
   Pastaba: jei nematote parinkties „Juntamas grįžtamasis ryšys paspaudus klavišą“, palieskite Vibravimas paspaudus klavišą.

Patarimas: jei įjungėte „Gboard“ parinktį „Juntamas grįžtamasis ryšys paspaudus klavišą“, įsitikinkite, kad taip pat įjungta parinktis „Vibravimas palietus“. Sužinokite, kaip įjungti parinktį „Vibravimas palietus“

Kritinės padėties transliacijų nustatymų pakeitimas

Svarbu: naudodami šį nustatymą galite tvarkyti tam tikrus kritinės padėties pranešimus, pvz., perspėjimus apie nelaimes, pranešimus apie grėsmę ir AMBER įspėjimus. Galite įjungti arba išjungti įspėjimų tipus, peržiūrėti ankstesnius įspėjimus ir valdyti garsą bei vibravimą.

 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pranešimai toliau Belaidžiu ryšiu siunčiami kritinės padėties įspėjimai.
 3. Pasirinkite, kaip dažnai norite gauti įspėjimus ir kuriuos nustatymus norite įjungti.
Naudodami šį nustatymą galite tvarkyti tam tikrus kritinės padėties pranešimus, pvz., perspėjimus apie nelaimes, pranešimus apie grėsmę ir AMBER įspėjimus.
Kitų garsų ir vibravimo parinkčių (lietimo, įkrovimo, ekrano užrakto ir daugiau) pakeitimas
 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Garsas ir vibravimas Ir tada Išplėstiniai.
 3. Įjunkite arba išjunkite garso arba vibravimo parinktį.
Darbo profilio garsų pakeitimas
 1. Nustatykite darbo profilį.
 2. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 3. Palieskite Garsas ir vibravimas Ir tada Išplėstiniai.
 4. Slinkite žemyn į skiltį „Darbo profilio garsai“.
 5. Pasirinkite skambėjimo tonus ir garsus.

Jei naudojate senesnės versijos „Android“

Pakeitimas, kokie veiksmai atliekami paspaudus maitinimo ir garsumo padidinimo mygtukus
 1. Atidarykite telefono Nustatymų programą.
 2. Palieskite Garsas Ir tada Spartusis klavišas skambėjimui sustabdyti.
 3. Kartu palieskite maitinimo ir garsumo padidinimo mygtukus.
 4. Pasirinkite, kokie veiksmai bus atliekami.
  • Vibruoti: gavus telefono skambutį ir pranešimą įrenginys vibruos
  • Nutildyti: telefono skambučiai ir pranešimai bus nutildyti
  • Nieko nedaryti
Garsumo padidinimas arba sumažinimas
 1. Paspauskite garsumo mygtuką.
 2. Dešinėje palieskite rodyklę žemyn Rodyklė žemyn.
 3. Pasirinkite garsumo tipą.
  • Medija Medijos garsumas (muzika, vaizdo įrašai, žaidimai, kita medija)
  • Skambėjimas Skambučio garsumas (skambučiai, pranešimai)
  • Signalas Signalas

Patarimas: garsumą taip pat galite pakeisti apsilankę Nustatymų programoje Ir tada Garsas.

Vibravimo įjungimas

Kad telefonas tik vibruotų (neskleistų garsų), paspauskite ir palaikykite garsumo sumažinimo mygtuką, kol įrenginys pradės vibruoti.

Jei vietoje to sumažinamas medijos garsumas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Dešinėje palieskite rodyklę žemyn Rodyklė žemyn.
 • Slinkite šliaužikliu „Skambėti“ kuo toliau į kairę.

Patarimas: ai telefone įjungtas vibravimo režimas, rodoma vibravimo piktograma Vibravimas.

Susiję ištekliai

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
false