Промяна на силата на звука и настройките за звук и вибриране

Можете да увеличавате и намалявате силата на звука на телефона си, както и да променяте мелодията и настройките за звук и вибриране.

Важно:

Увеличаване или намаляване на силата на звука

 1. Натиснете бутон за силата на звука.
 2. Вдясно докоснете иконата за меню More.
 3. Използвайте плъзгачите, за да зададете желаните нива на силата на звука:
  • Сила на звука за мултимедия: музика, видеоклипове, игри и друго мултимедийно съдържание;
  • Сила на звука за обаждания: сила на входящия звук по време на обаждане;
  • Сила на звука при звънене;
  • Сила на звука при известие;
  • Сила на звука на будилника.

Съвети:

 • Ако искате Google Асистент да промени силата на звука на телефона вместо вас, кажете или докоснете Ok Google, change volume.
 • Ако телефонът ви е сдвоен с повече от едно устройство с Bluetooth, можете да промените източника на звук за музика, видеоклипове и игри. Под „Сила на звука за мултимедия“ докоснете Възпроизвеждане на мултимедия на.
 • Когато натиснете един от бутоните за силата на звука, променяте силата на звука за това, което правите. Ако например гледате филм, ще промените нивото ѝ за мултимедия. В случай че натиснете бутоните за силата на звука, когато не слушате нищо, ще се промени нивото ѝ за мултимедия.

Включване на вибрирането или спиране на звука

 1. Натиснете бутон за силата на звука.
 2. Вдясно над плъзгача докоснете Позвъняване Сила на звука при звънене.
  • За да включите вибрирането, докоснете съответната икона Вибриране.
  • За да спрете звука, докоснете Без звук.

Пояснения:

 • За да включите звъненето или звука на телефона си, изключете „Вибриране“ Вибриране или включете „Позвъняване“ Сила на звука при звънене.
 • За да заглушите звъненето на телефона си, когато получите обаждане, натиснете бутон за силата на звука.
Изключване на някои звуци и вибрирания
Можете да заглушите всички звуци или да включите определени, като например будилници или важни обаждания. 
Задаване на вибриране за всички телефонни обаждания
 1. Натиснете бутон за силата на звука.
 2. Вдясно докоснете иконата за меню More.
 3. Ако е необходимо, докоснете Вижте още.
 4. Включете Вибриране при обаждания или докоснете Вибриране и осезателна обр. връзка и след това Вибриране при обаждания и след това включете Вибриране.
Промяна на действието, извършвано при натискане на бутона за захранване + този за увеличаване на силата на звука (Pixel 5a и по-стари модели)

Съвет: За да включите бързо вибрирането, натиснете бутона за захранване + този за увеличаване на силата на звука.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Звук и вибриране и след това Пряк път към настройката за предотвратяване на звъненето.
 3. Включете или изключете опцията Предотвратяване на звъненето.
 4. Изберете какво да се случва при натискане на бутона за захранване и този за увеличаване на силата на звука:
  • Вибриране: телефонът ще вибрира при обаждания и известия.
  • Заглушаване: няма да се издава звук при телефонни обаждания и известия.

Промяна на мелодии

Промяна на мелодията
 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Звук и вибриране и след това Мелодия на телефона.
 3. Изберете мелодия.
 4. Докоснете Запазване.
Задаване на мелодия за определен човек
 1. Отворете приложението „Контакти“ на телефона си Приложение „Контакти“.
 2. Докоснете контакт.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Задаване на мелодия.
 4. Изберете мелодия.
 5. Докоснете Запазване.
Добавяне на нови мелодии

Изтегляне на приложения за мелодии

Изтегляйте още мелодии от предназначените за целта приложения в Google Play Магазин Google Play.

Прехвърляне на мелодия от компютър

 1. Свържете телефона и компютъра си посредством USB кабел. Научете как да прехвърляте файлове през USB.
 2. В прозореца, който се отваря, намерете папката „Мелодии“. Копирайте музикалния файл (MP3) и го поставете в нея.
 3. Прекратете връзката между телефона и компютъра си.

Съвет: За мелодиите на будилниците и телефона се използват различни папки. Научете как да добавяте мелодии за будилници.

Промяна на други звуци и вибрирания

Промяна на звуците и вибрирането за известия

Промяна на звука за известия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Звук и вибриране и след това Стандартен звук за известяване.
 3. Изберете звук.
 4. Докоснете Запазване.

Съвет: Можете да избирате различни звуци за известия за отделните приложения. Използвайте менюто с настройки във всяко от тях. Например научете как да промените известията от Gmail.

Задаване на вибриране за известията

Някои приложения ви дават възможност да изберете дали устройството да вибрира, когато получавате известия от тях. Научете как да промените настройките за известия за конкретни приложения.

Избиране на звуци и вибриране за клавиатурата

За да зададете други звуци и вибриране за въвеждането с клавиатурата, може да се наложи да промените настройките ѝ. Например за да промените звуците за Gboard:

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Езици и въвеждане.
 3. Докоснете Виртуална клавиатура и след това Gboard.
 4. Докоснете Предпочитания.
 5. Включете или изключете:
  • звука при натискане на клавиш.
  • осезателната обратна връзка при натискане на клавиш.
   Забележка: Ако не виждате тази опция, докоснете Вибрация при натискане на клавиш.

Съвет: Ако сте включили осезателната обратна връзка при натискане на клавиш за Gboard, опцията „Вибриране при докосване“ трябва също да е включена. Научете как да я активирате.

Промяна на настройките за спешни излъчвания

Можете да включвате и изключвате различните типове сигнали, да преглеждате миналите сигнали и да контролирате звука и вибрирането.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Известия и след това Безжични сигнали при спешни случаи.
 3. Изберете колко често да получавате сигнали и кои настройки да включите.
Можете да използвате тази настройка, за да управлявате определени спешни съобщения, като например предупрежденията за бедствия, известията за заплахи и сигналите за изчезнали деца.
Избиране на други звуци и вибрирания (при докосване, зареждане, заключване на екрана и др.)
 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Звук и вибриране и след това Разширени.
 3. Включете или изключете даден звук или вибриране.
Промяна на звуците за служебния потребителски профил
 1. Настройте служебен потребителски профил.
 2. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 3. Докоснете Звук и вибриране и след това Разширени.
 4. Превъртете надолу до „Звуци за служебния потребителски профил“.
 5. Изберете мелодии и звуци.

Ако използвате по-стара версия на Android

Промяна на действието, извършвано при натискане на бутона за захранване + този за увеличаване на силата на звука
 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Звук и след това Пряк път към настройката за предотвратяване на звъненето.
 3. Докоснете Натиснете заедно бутоните за захранване и увеличаване на силата на звука.
 4. Изберете какво да се случва:
  • Вибриране: телефонът ще вибрира при обаждания и известия.
  • Заглушаване: няма да се издава звук при телефонни обаждания и известия;
  • Да не се прави нищо.
Увеличаване или намаляване на силата на звука
 1. Натиснете бутон за силата на звука.
 2. Вдясно докоснете стрелката надолу Стрелка надолу.
 3. Изберете типа звук:
  • „Мултимедия“ Сила на звука за мултимедия (музика, видеоклипове, игри и друго мултимедийно съдържание);
  • „Позвъняване“ Сила на звука при звънене (обаждания, известия);
  • „Будилник“ Будилник.

Съвет: Можете да променяте силата на звука и от приложението „Настройки“ и след това Звук.

Включване на вибрирането

Ако искате телефонът ви само да вибрира (без да издава звуци), натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука, докато устройството извибрира.

Ако вместо това се намали силата на звука за мултимедия:

 • Вдясно докоснете стрелката надолу Стрелка надолу.
 • Преместете плъзгача „Позвъняване“ максимално наляво.

Съвет: Когато телефонът ви е в режим на вибриране, ще виждате иконата Вибриране.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню