ควบคุมการแจ้งเตือนใน Android

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าของบางแอปหรือของโทรศัพท์ทั้งเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนที่คุณต้องการ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ การแจ้งเตือนบางอย่างจะแสดงในหน้าจอล็อกและหน้าจอหลักได้ด้วย

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 10 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ใช้การแจ้งเตือน

ล้างการแจ้งเตือน
 • หากต้องการล้างการแจ้งเตือนรายการเดียว ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
 • หากต้องการล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของการแจ้งเตือน แล้วแตะล้างทั้งหมด
 • หากต้องการล้างการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงทั้งหมด ให้แตะ "ปิด" ปิด ข้าง "การแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียง"

หมายเหตุ: คุณล้างการแจ้งเตือนบางอย่างได้เฉพาะเวลาที่ทำงานเสร็จแล้วเท่านั้น เช่น คุณจะล้างการแจ้งเตือนของโปรแกรมเล่นเพลงได้เมื่อคุณหยุดเล่นเพลงแล้ว

เลื่อนการแจ้งเตือน

เปิดการเลื่อนการแจ้งเตือน

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน จากนั้น ขั้นสูง
 3. เปิดอนุญาตการเลื่อนการแจ้งเตือน 

เลื่อนการแจ้งเตือน 

หากต้องการปิดการเลื่อนการแจ้งเตือน ให้ลากการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย แล้วแตะ "ปิดการเลื่อนการแจ้งเตือน" หากต้องการเลือกเวลา ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง
ตอบ เก็บ ขยาย และอื่นๆ
 • หากต้องการขยายการแจ้งเตือน ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง หากต้องการดำเนินการจากการแจ้งเตือนโดยตรง ให้แตะการดำเนินการที่ต้องการ เช่น ตอบหรือเก็บ
 • แอปบางแอปจะแสดงเครื่องหมายจุดเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน แตะแอปที่มีจุดค้างไว้เพื่อดูการแจ้งเตือนที่เก่าที่สุด ล้างการแจ้งเตือนแต่ละรายการเพื่อแสดงรายการถัดไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน
ควบคุมการแจ้งเตือนการส่งข้อมูลเตือนภัยฉุกเฉิน

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำคัญ: คุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อจัดการข้อความฉุกเฉินบางกรณีได้ เช่น คำเตือนภัยพิบัติ การแจ้งเตือนภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนเด็กหาย Amber Alert คุณเปิดหรือปิดประเภทการแจ้งเตือน ดูการแจ้งเตือนที่ผ่านมา รวมทั้งควบคุมเสียงและการสั่นได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบไร้สาย
 3. เลือกความถี่ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนและการตั้งค่าที่ต้องการเปิด
คุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อจัดการข้อความฉุกเฉินบางกรณีได้ เช่น คำเตือนภัยพิบัติ การแจ้งเตือนภัยคุกคาม และการแจ้งเตือน AMBER

เลือกวิธีที่คุณจะรับการแจ้งเตือน

เปลี่ยนการแจ้งเตือนของโทรศัพท์

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
  • เลือกตัวเลือกที่ต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของโทรศัพท์ เลื่อนไปที่ "การแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก" แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
   • การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อก
   • การแจ้งเตือนที่ละเอียดอ่อน
   • การแจ้งเตือนที่ละเอียดอ่อนของโปรไฟล์งาน (ใช้ได้ต่อเมื่อคุณมีโปรไฟล์งาน)
  • แตะขั้นสูง จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
   • ซ่อนการแจ้งเตือนที่ปิดเสียงในแถบสถานะ
   • อนุญาตให้ใช้เลื่อนการแจ้งเตือน
   • การดำเนินการและการตอบที่แนะนำ
   • จุดแสดงการแจ้งเตือนบนไอคอนแอป
   • เสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น
   • ใช้ลายนิ้วมือแสดงการแจ้งเตือน
   • ห้ามรบกวน
เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับบางแอป

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกที่ 1: ในแอปการตั้งค่า

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
 3. ในส่วน "ส่งล่าสุด" ให้ดูแอปที่เพิ่งส่งการแจ้งเตือนให้คุณ
  • หากต้องการดูแอปเพิ่มเติม ให้แตะดูทั้งหมด
 4. แตะขั้นสูง
  • คุณปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับแอปที่อยู่ในรายการได้
  • หากต้องการเลือกรับการแจ้งเตือนเฉพาะบางหมวดหมู่ ให้แตะชื่อแอป

เคล็ดลับ: ถ้าไม่เห็น "ส่งล่าสุด" แสดงว่าคุณใช้ Android เวอร์ชันเก่า ให้แตะการแจ้งเตือนของแอป แล้วแตะแอป คุณจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน เครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน และหมวดหมู่การแจ้งเตือนได้ หากแอปมีหมวดหมู่ คุณก็แตะหมวดหมู่เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้

ตัวเลือกที่ 2: ในการแจ้งเตือน

 1. หากต้องการค้นหาการแจ้งเตือน ให้เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์
 2. แตะการแจ้งเตือนค้างไว้ แล้วแตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่า
  • หากต้องการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้แตะปิดการแจ้งเตือน 
  • เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่ต้องการหรือไม่ต้องการรับ
  • หากต้องการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน ให้แตะขั้นสูงแล้วเปิดใช้

ตัวเลือกที่ 3: ในบางแอป

คุณควบคุมการแจ้งเตือนต่างๆ ของแอปได้จากเมนูการตั้งค่าในแอป เช่น แอปอาจมีการตั้งค่าให้เลือกเสียงสำหรับการแจ้งเตือนของแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เปิดแอปแล้วค้นหาเมนูการตั้งค่า 

เปิดหรือปิดเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
 3. เปิดหรือปิดอนุญาตเครื่องหมายจุดแสดงการแจ้งเตือน
เลือกว่าจะให้การแจ้งเตือนส่งเสียงหรือไม่ส่งเสียง

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ในอุปกรณ์ Android บางรุ่น คุณจะเลือกประเภทการแจ้งเตือนที่แอปส่งให้คุณได้

 • แจ้งเตือน: คุณจะได้ยินเสียง ได้รับข้อความในหน้าจอล็อก และเห็นไอคอนของแอปในแถบสถานะ
 • ไม่มีเสียง: โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงหรือสั่น แต่การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ

ตัวเลือกที่ 1: ในแอปการตั้งค่า

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น  การแจ้งเตือน
 3. แตะแอปที่ต้องการในส่วน "ส่งล่าสุด" 
 4. แตะประเภทการแจ้งเตือน
 5. เลือกตัวเลือกที่ต้องการดังต่อไปนี้
  • เลือกแจ้งเตือนหรือไม่มีเสียง
  • หากต้องการดูแบนเนอร์ของการแจ้งเตือนที่เป็นคำเตือนเมื่อโทรศัพท์ปลดล็อกอยู่ ให้เปิดแสดงบนหน้าจอ
  • หากเลือก “ไม่มีเสียง” คุณจะเปิดหรือปิดย่อเล็กสุดได้

ตัวเลือกที่ 2: ในการแจ้งเตือน 

 1. หลังจากเลื่อนนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ ให้ลากการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย แล้วแตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 2. แตะการแจ้งเตือนหรือไม่มีเสียง จากนั้น นำไปใช้  

ควบคุมวิธีแสดงการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก

ตัวเลือกที่ 1: ไม่แสดงการแจ้งเตือน

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
 3. ในส่วน "หน้าจอล็อก" ให้แตะการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกหรือในหน้าจอล็อก
 4. เลือกไม่แสดงการแจ้งเตือน
สำคัญ: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าจะใช้กับแอปทั้งหมด หากต้องการบล็อกการแจ้งเตือนจากบางแอปเท่านั้น โปรดดูวิธีเปลี่ยนการแจ้งเตือนของแต่ละแอป
ตัวเลือกที่ 2: แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
 3. ในส่วน "หน้าจอล็อก" ให้แตะการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกหรือในหน้าจอล็อก
 4. เลือกแสดงการแจ้งเตือนที่เป็นคำเตือนและการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียง
  • ในโทรศัพท์บางรุ่น ให้เลือกแสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนทั้งหมด
เคล็ดลับ: หากเลือกตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น คุณจะยังจำกัดการแจ้งเตือนของบางแอปในหน้าจอล็อกได้ โดยกำหนดให้บางแอป "ซ่อนเนื้อหาการแจ้งเตือนที่ละเอียดอ่อน" หรือ "ไม่แสดงการแจ้งเตือนเลย" ในหน้าจอล็อก ดูวิธีเปลี่ยนการแจ้งเตือนของแต่ละแอป 
ตัวเลือกที่ 3: แสดงการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้น

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน
 3. ในส่วน "หน้าจอล็อก" ให้เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่ละเอียดอ่อน
ตัวเลือกที่ 4: ซ่อนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนจากการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น การแจ้งเตือน 
 3. ในส่วน "หน้าจอล็อก" ให้ปิดการแจ้งเตือนที่ละเอียดอ่อน
เคล็ดลับ: หากปิดตัวเลือกนี้ คุณจะยังจำกัดให้บางแอป "ไม่แสดงการแจ้งเตือน" ในหน้าจอล็อกได้ ดูวิธีเปลี่ยนการแจ้งเตือนของแต่ละแอป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false