Styra aviseringar på Android

Beroende på vilka aviseringar du vill ha kan du ändra inställningarna för vissa appar eller för hela telefonen. Aviseringar visas när du sveper nedåt från skärmens överkant. Vissa aviseringar visas också på lås- och startskärmen.

Obs!

Använda aviseringar på telefonen

Aviseringshistorik

Obs! Vissa enheter kanske inte har aviseringshistorik och inställningarna kan variera lite beroende på enhet. Du kan kontrollera om din enhet har aviseringshistorik genom att öppna Inställningar och sedan Aviseringar.

Du kan använda aviseringshistorik för att hitta

 • snoozade aviseringar
 • nyligen stängda aviseringar
 • dagens aviseringshistorik.

Du kan även använda aviseringshistorik för att hantera dina aviseringar. Så här hanterar du dina aviseringar: Tryck länge på en avisering i Nyligen stängda eller tryck på en avisering i Senaste 24 timmarna.

Tips! Om du inte kan stänga en avisering individuellt på låsskärmen låser du upp enheten och stänger sedan aviseringen.

Rensa aviseringar
 • Om du vill stänga en avisering sveper du den åt vänster eller höger.
 • Om du vill ta bort alla aviseringar rullar du längst ned i listan och trycker på Rensa alla.
 • Om du vill ta bort alla tysta aviseringar trycker du på Stäng Stäng vid Ljudlösa aviseringar.

Tips:

 • Vissa aviseringar går bara att ta bort när de är klara. Det går till exempel bara att ta bort en avisering från musikspelaren när uppspelningen har stoppats.
 • Om du inte kan stänga en avisering på låsskärmen eller genom alternativet Rensa alla får du stänga den individuellt.
Snooza aviseringar

Aktivera inställningen Snooza

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Aviseringar.
 3. Aktivera Tillåt att aviseringar snoozas.

Snooza upp en avisering 

Om du vill skjuta upp en avisering trycker du på nedåtpilen Nedåtpil och sedan på Skjut upp . Om du vill ändra uppskjutningstiden trycker du på nedåtpilen Nedåtpil.

Svara, arkivera, utöka och fler alternativ
 • Om du vill utöka en avisering trycker du på nedåtpilen Nedåtpil. Sedan kan du utföra en åtgärd direkt från aviseringen genom att trycka på åtgärden, till exempel Svara eller Arkivera.
 • På vissa appar visas en prick när du får en avisering. Tryck länge på appen med pricken så visas den äldsta aviseringen. När du tar bort en visas nästa.
Styra aviseringar om nödsändningar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Aviseringar följt av Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.

Välj hur du vill bli aviserad på telefonen

Ändra aviseringar för din enhet

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Aviseringar följt av Aviseringar på låsskärmen.
  • Välj standardinställningar för aviseringar:
   • Visa konversationer, standard och ljudlösa
   • Dölj ljudlösa konversationer och aviseringar
   • Visa inga aviseringar
  • Under Allmänt finns fler aviseringsinställningar du kan aktivera eller inaktivera:
   • Dölj tysta aviseringar i statusfältet
   • Tillåt att aviseringar snoozas
   • Aviseringsprick på appikonen
   • Förbättrade aviseringar
Aktivera eller inaktivera aviseringar för enskilda appar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Aviseringar följt av Appinställningar.
 3. Under Senaste visas de appar som du fick aviseringar från senast.
  • Om du trycker på Alla appar på rullgardinsmenyn visas fler appar.
 4. Tryck på appen.
 5. Aktivera eller inaktivera aviseringar från appen.
  • Du kan inaktivera alla aviseringar för en app i listan eller välja bland specifika kategorier.

Tips! Om alternativet Nyligen skickat inte finns använder du en äldre version av Android. Tryck i stället på Appaviseringar och tryck på en app. Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, aviseringsprickar eller aviseringskategorier. Om det finns kategorier för en app visas fler alternativ om du trycker på den.

Alternativ 2: Via en avisering

 1. Du hittar aviseringarna genom att svepa nedåt från telefonskärmens överkant.
 2. Tryck länge på aviseringen och tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 3. Välj inställningar:
  • Om du vill stänga av alla aviseringar inaktiverar du Alla aviseringar.
  • Aktivera eller inaktivera aviseringar som du vill ta emot.
  • Om du vill tillåta aviseringsprickar aktiverar du Tillåt aviseringsprick.

Alternativ 3: I appen i fråga

I många appar går det att hantera aviseringar på inställningsmenyn i appen. Vissa appar kan till exempel ha en inställning så att du kan välja vilket ljud som hörs när du får en avisering från appen i fråga. Om du vill göra dessa ändringar öppnar du appen och söker efter inställningsmenyn. 

Aktivera eller inaktivera aviseringsprickar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Aviseringsprick på appikonen.
Välja vilka aviseringar som får påkalla uppmärksamhet och vilka som ska vara ljudlösa

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

På vissa Android-enheter kan du välja vilket slags aviseringar en app får skicka:

 • Med avisering: Ett ljud hörs, du får ett meddelande på låsskärmen och appens ikon visas i statusfältet.
 • Tyst: Inget ljud hörs och telefonen vibrerar inte. Däremot visas aviseringen när du sveper nedåt från skärmens överkant.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på en app under Nyligen skickat. 
 4. Tryck på en aviseringstyp.
 5. Välj alternativ:
  • Välj Med avisering eller Tyst.
  • Om du vill att en banner ska visas för aviseringar när telefonen är upplåst aktiverar du Visa på skärmen.
  • Om du väljer Tyst kan du aktivera eller inaktivera Minimera.

Alternativ 2: Via en avisering 

 1. Svep nedåt från skärmens överkant och dra aviseringen något åt höger eller vänster. Tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Med avisering eller Tyst följt av Använd.  

Hantera hur aviseringar visas på telefonens låsskärm

Alternativ 1: Visa inga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa inga aviseringar.
Obs! Om du väljer det här alternativet som standard gäller inställningen för alla appar. Blockera aviseringar från vissa appar .
Alternativ 2: Visa alla aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa aviseringar med och utan ljud.
  • På vissa telefoner väljer du Visa allt aviseringsinnehåll.
Tips! Med det här alternativet som standardinställning går det fortfarande att begränsa enskilda appar på låsskärmen. Du kan välja något av alternativen Dölj känsligt aviseringsinnehåll eller Visa inga aviseringar alls för en enskild app, så att aviseringar från den inte visas på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar
Alternativ 3: Visa endast viktiga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Känsliga aviseringar under Integritet.
Alternativ 4: Dölja känsligt innehåll i aviseringar på låsskärmen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar. 
 3. Inaktivera Känsliga aviseringar under Låsskärm.
Tips! Om du inaktiverar det här alternativet går det fortfarande att ange att vissa appar inte ska visa aviseringar på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny