Styra aviseringar på Android

Beroende på vilka aviseringar du vill ha kan du ändra inställningarna för vissa appar eller för hela telefonen. Aviseringar visas när du sveper nedåt från skärmens överkant. Vissa aviseringar visas också på lås- och startskärmen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Använda aviseringar

Rensa aviseringar
 • Om du vill ta bort en avisering sveper du den åt vänster eller höger.
 • Om du vill ta bort alla aviseringar rullar du längst ned i listan och trycker på Rensa alla.
 • Om du vill ta bort alla tysta aviseringar trycker du på Stäng Stäng vid Ljudlösa aviseringar.

Tips! Vissa aviseringar går bara att ta bort när de är klara. Det går till exempel bara att ta bort en avisering från musikspelaren när uppspelningen har stoppats.

Snooza aviseringar

Aktivera inställningen Snooza

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar följt av Avancerat.
 3. Aktivera Tillåt att aviseringar snoozas

Snooza upp en avisering 

Om du vill snooza en avisering drar du den något åt vänster eller höger och trycker på Snooza . Välj en tid genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpil.
Svara, arkivera, utöka och fler alternativ
 • Om du vill utöka en avisering trycker du på nedåtpilen Nedåtpil. Sedan kan du utföra en åtgärd direkt från aviseringen genom att trycka på åtgärden, till exempel Svara eller Arkivera.
 • På vissa appar visas en prick när du får en avisering. Tryck länge på appen med pricken så visas den äldsta aviseringen. När du tar bort en visas nästa. Läs mer om aviseringsprickar.
Styra aviseringar om nödsändningar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Obs! Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar. Du kan aktivera eller inaktivera olika typer av varningar, se tidigare varningar och styra ljud och vibration.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Avancerat följt av Trådlösa varningar vid nödsituationer.
 3. Välj hur ofta du vill få varningar och vilka inställningar du vill aktivera.
Med den här inställningen kan du hantera vissa nödmeddelanden, som katastrofvarningar, aviseringar om faror och AMBER-varningar.

Välja hur du vill bli aviserad

Ändra aviseringar för telefonen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
  • Välj de alternativ som du vill ha som standardinställningar på telefonen. Scrolla till Aviseringar på låsskärmen och välj något av följande:
   • Aviseringar på låsskärmen
   • Känsliga aviseringar
   • Känsliga aviseringar i jobbprofilen (endast tillgängligt om du har en jobbprofil)
  • Tryck på Avancerat och välj sedan:
   • Dölj tysta aviseringar i statusfältet
   • Tillåt att aviseringar snoozas
   • Föreslagna åtgärder och svar
   • Aviseringsprick på appikonen
   • Standardljud för aviseringar
   • Svep med fingret för aviseringar
   • Stör ej
Aktivera eller inaktivera aviseringar för enskilda appar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Under Nyligen skickat visas de appar som du fick aviseringar från senast.
  • Tryck på Visa alla om du vill se fler appar.
 4. Tryck på Avancerat.
  • Du kan inaktivera alla aviseringar från en app på listan.
  • Om du vill välja specifika aviseringskategorier trycker du på appens namn.

Tips! Om alternativet Nyligen skickat inte finns använder du en äldre version av Android. Tryck i stället på Appaviseringar och tryck på en app. Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, aviseringsprickar eller aviseringskategorier. Om det finns kategorier för en app visas fler alternativ om du trycker på den.

Alternativ 2: Via en avisering

 1. Du hittar aviseringarna genom att svepa nedåt från telefonskärmens överkant.
 2. Tryck länge på aviseringen och tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 3. Välj inställningar:
  • Om du vill inaktivera alla aviseringar trycker du på Aviseringar av
  • Aktivera eller inaktivera aviseringar som du vill ta emot.
  • Om du vill tillåta aviseringsprickar trycker du på Avancerat och aktiverar dem.

Alternativ 3: I appen i fråga

I många appar går det att hantera aviseringar på inställningsmenyn i appen. Vissa appar kan till exempel ha en inställning så att du kan välja vilket ljud som hörs när du får en avisering från appen i fråga. Om du vill göra dessa ändringar öppnar du appen och söker efter inställningsmenyn. 

Aktivera eller inaktivera aviseringsprickar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Tillåt aviseringsprickar.
Välja vilka aviseringar som får påkalla uppmärksamhet och vilka som ska vara ljudlösa

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

På vissa Android-enheter kan du välja vilket slags aviseringar en app får skicka:

 • Med avisering: Ett ljud hörs, du får ett meddelande på låsskärmen och appens ikon visas i statusfältet.
 • Tyst: Inget ljud hörs och telefonen vibrerar inte. Däremot visas aviseringen när du sveper nedåt från skärmens överkant.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på en app under Nyligen skickat. 
 4. Tryck på en aviseringstyp.
 5. Välj alternativ:
  • Välj Med avisering eller Tyst.
  • Om du vill att en banner ska visas för aviseringar när telefonen är upplåst aktiverar du Visa på skärmen.
  • Om du väljer Tyst kan du aktivera eller inaktivera Minimera.

Alternativ 2: Via en avisering 

 1. Svep nedåt från skärmens överkant och dra aviseringen något åt höger eller vänster. Tryck sedan på Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Med avisering eller Tyst följt av Använd.  

Hantera hur aviseringar visas på låsskärmen

Alternativ 1: Visa inga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa inga aviseringar.
Obs! Om du väljer det här alternativet som standard gäller inställningen för alla appar. Om du bara vill blockera aviseringar från vissa appar läser du om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.
Alternativ 2: Visa alla aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Tryck på Aviseringar på låsskärmen eller På låsskärmen under Låsskärm.
 4. Välj Visa aviseringar med och utan ljud.
  • På vissa telefoner väljer du Visa allt aviseringsinnehåll.
Tips! Med det här alternativet som standardinställning går det fortfarande att begränsa enskilda appar på låsskärmen. Du kan välja något av alternativen Dölj känsligt aviseringsinnehåll eller Visa inga aviseringar alls för en enskild app, så att aviseringar från den inte visas på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar
Alternativ 3: Visa endast viktiga aviseringar

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Känsliga aviseringar under Låsskärm.
Alternativ 4: Dölja känsligt innehåll i aviseringar på låsskärmen

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar följt av Aviseringar. 
 3. Inaktivera Känsliga aviseringar under Låsskärm.
Tips! Om du inaktiverar det här alternativet går det fortfarande att ange att vissa appar inte ska visa aviseringar på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false