Hantera aviseringar på Android

Beroende på vilka aviseringar du vill ha kan du ändra inställningarna för vissa appar eller för hela Android-enheten. Aviseringar visas när du sveper nedåt från skärmens överkant. Vissa aviseringar visas också på lås- och startskärmen.

Viktigt! Aviseringar kan blockeras av Stör ej. Läs om hur du använder Stör ej.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Använda aviseringar

Pausa eller ta bort
 • Om du vill pausa en avisering drar du den något till vänster eller höger och trycker på Pausa Snooza. Välj en tid genom att trycka på nedåtpilen Nedåtpilen.
 • Ta bort en avisering genom att svepa den åt vänster eller höger.
 • Om du vill ta bort alla aviseringar rullar du ned till slutet av aviseringarna och trycker på Rensa alla.

Obs! Vissa aviseringar går bara att ta bort när de är klara. Det går till exempel bara att ta bort en avisering från musikspelaren när uppspelningen har stoppats.

Svara, arkivera, utöka och fler alternativ
 • Om du vill utföra en åtgärd direkt från en avisering trycker du på den åtgärden, till exempel Svara eller Arkivera.
 • Om du vill utöka en avisering trycker du på nedåtpilen Nedåtpilen.
 • Om du vill öppna appen som skickade en avisering trycker du på aviseringen. (Dubbeltryck på låsskärmen.)
  Tips! Från aviseringsprickar kan du bara trycka på den äldsta aviseringen. Ta bort var och en för att visa nästa. Läs om aviseringsprickar.
Hantera varningar vid nödsituationer

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Du kan ändra inställningarna för varningsmeddelanden. Detta gäller till exempel för AMBER-varningar och aviseringar om faror.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Avancerat Följt av Varningar vid nödsituationer.

Välja hur du vill bli aviserad

Ändra aviseringar för enheten

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Välj de alternativ som du vill ha som standardinställningar för enheten.
  • På låsskärmen
  • Tillåt aviseringsprickar
  • Blinkande ljus
  • Standardljud för aviseringar
  • Svep med fingret för aviseringar
  • Stör ej

På vissa Android-enheter kan du välja att låta skärmen aktiveras när du får en avisering. Aktivera Aktiv låsskärm.

Ändra aviseringar för vissa appar

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Under Nyligen skickat visas de appar som du fick aviseringar från senast.
  • Du kan inaktivera alla aviseringar från en app på listan.
  • Om du vill välja specifika aviseringskategorier trycker du på appens namn.
  • Visa fler appar genom att trycka på Visa alla för senaste 7 dagarna. Sortera efter Hur nyligen eller Hur ofta genom att trycka på alternativen.

Om alternativet Nyligen skickat inte finns använder du en äldre version av Android. Tryck i stället på Appaviseringar och tryck på en app. Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, aviseringsprickar eller aviseringskategorier. Om det finns kategorier för en app visas fler alternativ om du trycker på den.

Alternativ 2: Via en avisering

 • Svep nedåt från skärmens överkant och dra aviseringen något till höger eller vänster och tryck på Inställningar Inställningar.
 • Aviseringsprickar: Tryck länge på appen och tryck sedan på Information Information.

Alternativ 3: I appen i fråga

I många appar går det att hantera aviseringar på inställningsmenyn i appen. Vissa appar kan till exempel ha en inställning så att du kan välja vilket ljud som hörs när du får en avisering från appen i fråga.

Aktivera eller inaktivera aviseringsprickar

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

På vissa Android-enheter visas en prick på en app när du får aviseringar. Tryck länge på appen med pricken så visas aviseringen.

Så här aktiverar och inaktiverar du aviseringsprickar på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Aktivera eller inaktivera Tillåt aviseringsprickar.

Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar om du vill aktivera eller inaktivera aviseringsprickarna bara för en app.

Hantera hur aviseringar visas på låsskärmen

Alternativ 1: Visa inte aviseringar

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Du kan blockera alla aviseringar från låsskärmen. Då får du bara aviseringar när enheten inte är låst.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på På låsskärmen Följt av Visa inga aviseringar alls.

Om du väljer det här alternativet som standard gäller inställningen för alla appar. Om du bara vill blockera aviseringar från vissa appar läser du om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Alternativ 2: Visa fullständiga aviseringar

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Du kan visa allt aviseringsinnehåll på låsskärmen som standard.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på På låsskärmen Följt av Visa allt aviseringsinnehåll.

Med det här alternativet som standardinställning går det fortfarande att begränsa enskilda appar på låsskärmen. Du kan välja något av alternativen Dölj känsligt aviseringsinnehåll eller Visa inga aviseringar alls för en enskild app, så att aviseringar från den inte visas på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Alternativ 3: Visa aviseringar men dölj känsligt innehåll

Obs! Inställningarna kan variera beroende på enhet. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Du kan förhindra att känsligt innehåll visas på låsskärmen.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar Följt av Aviseringar.
 3. Tryck på På låsskärmen Följt av Dölj känsligt innehåll.

Med det här alternativet som standardinställning för låsskärmen går det fortfarande att ange att vissa appar inte ska visa aviseringar på låsskärmen. Läs mer om hur du ändrar aviseringar för enskilda appar.

Tips! När du aktiverar låsning visas inga aviseringar på låsskärmen Läs om hur du använder låsning.

Relaterade artiklar