Ovládanie upozornení v Androide

Podľa toho, aké upozornenia chcete zobrazovať, môžete zmeniť nastavenia konkrétnych aplikácií alebo celého telefónu. Upozornenia sa zobrazia, keď potiahnete prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol. Niektoré upozornenia sa môžu tiež zobrazovať na uzamknutej obrazovke alebo ploche.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Používanie upozornení

Vymazanie upozornení
 • Ak chcete vymazať jedno upozornenie, potiahnite ho doľava alebo doprava.
 • Ak chcete vymazať všetky upozornenia, prejdite do spodnej časti stránky s upozorneniami a klepnite na Vymazať všetky.
 • Ak chcete vymazať všetky tiché upozornenia, klepnite vedľa položky Tiché upozornenia na Zavrieť Zavrieť

Tip: Niektoré upozornenia môžete vymazať až po ich skončení. Upozornenie hudobného prehrávača je napríklad možné vymazať až po zastavení hudby.

Stlmenie upozornení

Zapnutie stlmenia

 1. V telefóne otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia a potom Rozšírené.
 3. Zapnite Povoliť stlmenie upozornení

Stlmenie upozornenia 

Ak chcete upozornenie stlmiť, presuňte ho mierne doľava alebo doprava a klepnite na Stlmiť . Čas vyberte klepnutím na šípku nadol Šípka nadol.
Odpovedanie, archivovanie, rozbaľovanie a podobne
 • Ak chcete upozornenie rozbaliť, klepnite na šípku nadol Šípka nadol. Ak potom budete chcieť spustiť akciu priamo v upozornení, klepnite na požadovanú možnosť, napríklad na Odpovedať alebo Archivovať.
 • Keď dostanete upozornenie, niektoré aplikácie zobrazia bodku. Pridržaním aplikácie s bodkou zobrazíte najstaršie upozornenie. Vymazávajte ich po jednom a po každom vymazaní sa zobrazí nasledujúce upozornenie. Ďalšie informácie o bodkách upozornení
Ovládanie upozornení tiesňového vysielania

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

Dôležité: Týmto nastavením môžete spravovať určité tiesňové správy, ako sú upozornenia na katastrofy a hrozby a upozornenia Amber. Môžete zapnúť alebo vypnúť typy upozornení, zobraziť predchádzajúce upozornenia a ovládať zvuk aj vibrácie.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Rozšírené a potom Bezdrôtové tiesňové upozornenia.
 3. Vyberte, ako často chcete dostávať upozornenia a ktoré nastavenia chcete zapnúť.
Pomocou tohto nastavenia môžete spravovať určité tiesňové správy, ako sú upozornenia na katastrofy a hrozby a upozornenia AMBER.

Výber spôsobu upozornení

Zmena upozornení telefónu

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
  • Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť ako predvolené nastavenia pre daný telefón. Posuňte zobrazenie na Upozornenia na uzamknutej obrazovke a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   • Upozornenia na uzamknutej obrazovke
   • Citlivé upozornenia
   • Citlivé upozornenia pracovného profilu (dostupné iba s pracovným profilom)
  • Klepnite na Rozšírené a potom vyberte:
   • Skryť tiché upozornenia v stavovom riadku
   • Povoliť stlmenie upozornení
   • Navrhované akcie a odpovede
   • Bodka upozornení na ikone aplikácie
   • Predvolený zvuk upozornení
   • Upozornenia odtlačkom prsta
   • Režim bez vyrušení
Zapnutie alebo vypnutie upozornení pre určité aplikácie

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

1. možnosť: v aplikácii Nastavenia

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. V sekcii Nedávno odoslané nájdite aplikácie, ktoré vám nedávno poslali upozornenia.
  • Ak chcete nájsť ďalšie aplikácie, klepnite na Zobraziť všetko.
 4. Klepnite na Rozšírené.
  • Môžete vypnúť všetky upozornenia uvedenej aplikácie.
  • Ak chcete vybrať konkrétne kategórie upozornení, klepnite na názov príslušnej aplikácie.

Tip: Ak možnosť Nedávno odoslané nevidíte, používate staršiu verziu Androidu. Namiesto toho klepnite na Upozornenia aplikácií a potom na požadovanú aplikáciu. Môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia, bodky upozornení a kategórie upozornení. Ak má aplikácia kategórie, klepnutím na určitú kategóriu zobrazíte ďalšie možnosti.

2. možnosť: v upozornení

 1. Upozornenia nájdete potiahnutím nadol z hornej časti obrazovky telefónu.
 2. Pridržte požadované upozornenie a potom klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Vyberte požadované nastavenia:
  • Všetky upozornenia vypnete klepnutím na Upozornenia sú vypnuté
  • Zapnite alebo vypnite upozornenia, ktoré chcete dostávať.
  • Bodky upozornení povolíte klepnutím na Rozšírené a ich následným zapnutím.

3. možnosť: v určitej aplikácii

V ponuke nastavení aplikácie môžete ovládať väčšinu upozornení aplikácií. Aplikácia môže mať napríklad nastavenie umožňujúce výber zvuku, ktorý vydávajú jej upozornenia. Ak chcete vykonať tieto zmeny, otvorte príslušnú aplikáciu a vyhľadajte ponuku nastavení. 

Zapnutie alebo vypnutie bodiek upozornení

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. Zapnite alebo vypnite Povoliť bodky upozornení.
Nastavte, či vás majú upozornenia vyrušiť alebo nie

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

V niektorých zariadeniach s Androidom môžete vybrať, aký druh upozornení vám má aplikácia posielať:

 • Upozorňovanie: ozve sa zvuk, zobrazí sa správa na uzamknutej obrazovke a ikona aplikácie v stavovom riadku.
 • Tiché: telefón nevydá žiadny zvuk ani nebude vibrovať. Upozornenie sa však zobrazí, keď potiahnete prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol.

1. možnosť: v aplikácii Nastavenia

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. V sekcii Nedávno odoslané klepnite na príslušnú aplikáciu. 
 4. Klepnite na typ upozornenia.
 5. Vyberte požadované možnosti:
  • Vyberte Upozorňovanie alebo Tiché.
  • Ak chcete v odomknutom telefóne zobrazovať banner s upozorneniami, zapnite Vyskakovať na obrazovke.
  • Ak ste vybrali nastavenie Tiché, môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Minimalizovať.

2. možnosť: v upozornení 

 1. Po potiahnutí z hornej časti obrazovky smerom nadol presuňte upozornenie mierne doprava alebo doľava. Potom klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Upozorňovanie alebo Tiché a potom Použiť.  

Ako ovládať spôsob zobrazovania upozornení na uzamknutej obrazovke

1. možnosť: nezobrazovanie upozornení

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. V sekcii Uzamknutá obrazovka klepnite na Upozornenia na uzamknutej obrazovke alebo Na uzamknutej obrazovke.
 4. Vyberte Nezobrazovať upozornenia.
Dôležité: Ak túto možnosť vyberiete ako predvolené nastavenie, bude platiť pre všetky aplikácie. Ak chcete blokovať iba upozornenia z konkrétnych aplikácií, prečítajte si, ako zmeniť upozornenia podľa aplikácie.
2. možnosť: zobrazovanie všetkých upozornení

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. V časti Uzamknutá obrazovka klepnite na Upozornenia na uzamknutej obrazovke alebo Na uzamknutej obrazovke.
 4. Vyberte Zobrazovať varovné a tiché upozornenia.
  • V niektorých telefónoch vyberte Zobrazovať všetok obsah upozornení.
Tip: Ak vyberiete túto možnosť ako predvolené nastavenie, stále môžete obmedziť konkrétne aplikácie na uzamknutej obrazovke. Pre určité aplikácie môžete nastaviť možnosť Skryť obsah citlivých upozornení alebo Nezobrazovať upozornenia na uzamknutej obrazovke. Ako zmeniť upozornenia podľa aplikácie 
3. možnosť: zobrazovanie iba dôležitých upozornení

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia.
 3. V sekcii Uzamknutá obrazovka zapnite alebo vypnite Citlivé upozornenia.
4. možnosť: skrytie citlivého obsahu z upozornení na uzamknutej obrazovke

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Viac sa dozviete od výrobcu zariadenia.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Upozornenia. 
 3. V sekcii Uzamknutá obrazovka vypnite Citlivé upozornenia.
Tip: Ak túto možnosť vypnete, pre určité aplikácie na uzamknutej obrazovke budete môcť stále nastaviť možnosť Nezobrazovať upozornenia. Ako zmeniť upozornenia podľa aplikácie

Súvisiace články