Zarządzanie powiadomieniami w Androidzie

W zależności od tego, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać, możesz zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych aplikacji lub całego telefonu. Powiadomienia są wyświetlane, gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu. Niektóre mogą się także pojawiać na ekranie blokady i ekranie głównym.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Używanie powiadomień

Usuwanie powiadomień
 • Aby zamknąć jedno powiadomienie, przesuń je w lewo lub w prawo.
 • Aby zamknąć wszystkie powiadomienia, przewiń listę powiadomień w dół i kliknij Ukryj wszystkie.
 • Aby zamknąć wszystkie powiadomienia bez dźwięku, kliknij Zamknij Zamknij obok opcji „Ciche powiadomienia”.

Uwaga: niektóre powiadomienia można usunąć dopiero wtedy, gdy przestaną mieć zastosowanie. Na przykład powiadomienie z odtwarzacza muzyki możesz usunąć, gdy przestaniesz jej słuchać.

Odkładanie powiadomień

Krok 1. Włącz odkładanie

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia a potem Zaawansowane.
 3. Włącz Zezwól na odkładanie powiadomień

Krok 2. Odłóż powiadomienie 

Aby odłożyć powiadomienie, przeciągnij je lekko w lewo lub w prawo, a następnie kliknij Odłóż Odłóż. Aby określić czas, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
Odpowiadanie, archiwizowanie, rozwijanie i inne działania
 • Aby rozwinąć powiadomienie, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół. Aby zareagować bezpośrednio z poziomu powiadomienia, kliknij działanie takie jak Odpowiedz lub Archiwizuj.
 • Niektóre aplikacje wyświetlają plakietkę po otrzymaniu powiadomienia. Aby wyświetlić najstarsze powiadomienie, naciśnij i przytrzymaj aplikację z plakietką. Usuń starsze powiadomienia, by pokazać nowsze. Więcej informacji o plakietkach z powiadomieniami
Zarządzanie powiadomieniami o komunikatach alarmowych

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Zaawansowane a potem Alerty o zagrożeniu.
Wskazówka: możesz zmienić ustawienia alertów o zagrożeniu, np. powiadomień o zagrożeniach i alertów AMBER.

Konfigurowanie działania powiadomień

Zmienianie ustawień powiadomień na urządzeniu

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. Wybierz opcje, które chcesz ustawić jako domyślne dla telefonu.
  • Na ekranie blokady
  • Zezwól na plakietki z powiadomieniami
  • Domyślny dźwięk powiadomienia
  • Sprawdzanie powiadomień przesunięciem palca
  • Nie przeszkadzać
Wskazówka: na niektórych urządzeniach ekran może się wybudzać po nadejściu powiadomienia.Jak włączyć ekran dostosowany do otoczenia
Włączanie i wyłączanie powiadomień z wybranych aplikacji

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Opcja 1. W aplikacji Ustawienia

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ostatnio wysłane” sprawdź aplikacje, które ostatnio wysyłały powiadomienia.
  • Możesz wyłączyć wszystkie powiadomienia dotyczące aplikacji z listy.
  • Aby wybrać konkretne kategorie powiadomień, kliknij nazwę aplikacji.
  • Aby zobaczyć więcej aplikacji, kliknij Zobacz wszystkie z ostatnich siedmiu dni. Kliknij Najnowsze lub Najczęstsze, by odpowiednio posortować aplikacje.

Wskazówka: jeśli nie widzisz „Ostatnio wysłane”, masz starszą wersję Androida. Kliknij Powiadomienia aplikacji, a potem aplikację. Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia, plakietki z powiadomieniami oraz kategorie powiadomień. Jeśli aplikacja obsługuje kategorie, możesz je kliknąć, by wyświetlić więcej opcji.

Opcja 2. Z poziomu powiadomienia

 1. Przesuń palcem od góry ekranu telefonu, by zobaczyć powiadomienia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Wybierz ustawienia:
  • Aby wyłączyć niektóre lub wszystkie powiadomienia, kliknij Wyłącz powiadomienia
  • Aby wybrać, które powiadomienia chcesz otrzymywać, kliknij Alerty lub Bez dźwięku.

Opcja 3. W konkretnej aplikacji

W wielu aplikacjach możesz zarządzać powiadomieniami w menu ustawień. Aplikacja może na przykład mieć ustawienie pozwalające wybrać dźwięk powiadomienia.  Aby wprowadzić zmiany tego rodzaju, otwórz aplikację i poszukaj menu ustawień. 

Włączanie i wyłączanie plakietek z powiadomieniami

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. Włącz lub wyłącz Zezwól na plakietki z powiadomieniami.
Wybieranie sposobu sygnalizowania powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Na niektórych urządzeniach z Androidem możesz wybrać rodzaj powiadomień wysyłanych przez aplikacje:

 • Alerty: usłyszysz dźwięk, na ekranie blokady wyświetli się komunikat, a na pasku stanu znajdziesz ikonę aplikacji.
 • Bez dźwięku: telefon nie będzie wydawał dźwięku ani wibrował. Powiadomienie zostanie wyświetlone, gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu.

Opcja 1. W aplikacji Ustawienia

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. Kliknij aplikację w sekcji „Ostatnio wysłane”. 
 4. Kliknij typ powiadomienia.
 5. Wybierz opcje:
  • Wybierz Alerty lub Bez dźwięku.
  • Jeśli chcesz, by na odblokowanym telefonie był wyświetlany baner z alertem, włącz Pokaż na ekranie.
  • Jeśli wybierzesz „Bez dźwięku”, możesz włączyć lub wyłączyć Minimalizuj.

Opcja 2. Z poziomu powiadomienia 

 1. Gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu, przeciągnij powiadomienie lekko w prawo lub w lewo, a następnie kliknij Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Alerty lub Bez dźwięku a potem Zastosuj.  

 Zarządzanie wyświetlaniem powiadomień na ekranie blokady

Opcja 1. Wyłączenie pokazywania powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia na ekranie blokady lub Na ekranie blokady.
 4. Wybierz Nie pokazuj powiadomień.
Wskazówka: jeśli wybierzesz tę opcję jako domyślną, ustawienie będzie obowiązywać dla wszystkich aplikacji. Jeśli chcesz zablokować tylko powiadomienia z niektórych aplikacji, dowiedz się, jak zmieniać ustawienia powiadomień z określonych aplikacji.
Opcja 2. Pokazywanie całości powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia na ekranie blokady lub Na ekranie blokady.
 4. Wybierz Pokazuj alerty i ciche powiadomienia.
  • Na niektórych telefonach trzeba wybrać Pokazuj wszystkie powiadomienia.
Wskazówka: jeśli wybierzesz tę opcję jako domyślną, nadal możesz ograniczyć wyświetlanie powiadomień ze wskazanych aplikacji na ekranie blokady. Możesz dla nich wybrać ustawienie ekranu blokady „Ukryj poufne informacje w powiadomieniach” lub „Nie pokazuj żadnych powiadomień”. Jak zmienić ustawienia powiadomień z określonych aplikacji 
Opcja 3. Pokazywanie tylko ważnych powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia na ekranie blokady lub Na ekranie blokady.
 4. Wybierz Pokazuj tylko alerty
Opcja 4. Ukrywanie poufnych treści na ekranie blokady

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia. 
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia poufne.
Wskazówka: nawet jeśli wyłączysz tę opcję, możesz wybrać dla niektórych aplikacji ustawienie ekranu blokady „Nie pokazuj żadnych powiadomień”. Jak zmienić ustawienia powiadomień z określonych aplikacji

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?