Zarządzanie powiadomieniami w Androidzie

W zależności od tego, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać, możesz zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych aplikacji lub całego telefonu. Powiadomienia są wyświetlane, gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu. Niektóre mogą się także pojawiać na ekranie blokady i ekranie głównym.

Ważne:

 • Niektóre kroki działają tylko w Androidzie 10 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida
 • Niektóre z tych czynności wymagają dotknięcia ekranu.

Korzystanie z powiadomień na telefonie

Historia powiadomień

Ważne: niektóre urządzenia mogą nie mieć historii powiadomień, a ustawienia mogą się nieznacznie różnić w zależności od urządzenia. Żeby sprawdzić, czy urządzenie ma historię powiadomień, otwórz „Ustawienia”, a potem wybierz „Powiadomienia”.

W historii powiadomień możesz znaleźć:

 • odłożone powiadomienia,
 • ostatnio odrzucone powiadomienia,
 • historię powiadomień z danego dnia.

Do zarządzania powiadomieniami możesz też użyć historii powiadomień. Aby zarządzać powiadomieniami: naciśnij i przytrzymaj powiadomienie w sekcji „Ostatnio zamknięte” lub kliknij powiadomienie z zakresu „ostatnich 24 godzin”.

Wskazówka: jeśli nie możesz pojedynczo zamknąć powiadomienia na ekranie blokady, odblokuj urządzenie, a następnie zamknij powiadomienie.

Usuwanie powiadomień
 • Aby zamknąć jedno powiadomienie, przesuń je w lewo lub w prawo.
 • Aby zamknąć wszystkie powiadomienia, przewiń listę powiadomień w dół i kliknij Ukryj wszystkie.
 • Aby zamknąć wszystkie powiadomienia bez dźwięku, kliknij Zamknij Zamknij obok opcji „Ciche powiadomienia”.

Wskazówka:

 • Niektóre powiadomienia można usunąć dopiero wtedy, gdy przestaną mieć zastosowanie. Na przykład powiadomienie z odtwarzacza muzyki możesz usunąć, gdy przestaniesz jej słuchać.
 • Jeśli nie możesz zamknąć powiadomienia na ekranie blokady ani przy użyciu opcji „Wyczyść wszystko”, zamknij je pojedynczo.
Odkładanie powiadomień

Włączanie drzemki

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. Włącz Zezwól na odkładanie powiadomień.

Odkładanie powiadomień 

Aby tymczasowo wyciszyć powiadomienie, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół, a następnie Odłóż . Aby zmienić czas drzemki, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Odpowiadanie, archiwizowanie, rozwijanie i inne działania
 • Aby rozwinąć powiadomienie, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół. Aby zareagować bezpośrednio z poziomu powiadomienia, kliknij działanie takie jak Odpowiedz lub Archiwizuj.
 • Niektóre aplikacje po otrzymaniu powiadomienia wyświetlają kropkę. Aby wyświetlić najstarsze powiadomienie, naciśnij i przytrzymaj aplikację z plakietką. Aby pokazać nowsze powiadomienia, usuń starsze.
Sterowanie powiadomieniami o komunikatach alarmowych

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Możesz włączać i wyłączać poszczególne typy alertów, wyświetlać wcześniejsze alerty oraz zarządzać dźwiękiem i wibracjami.

 1. Na telefonie otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia a potem Alerty o zagrożeniu.
 3. Wybierz, jak często chcesz otrzymywać alerty i które ustawienia chcesz włączyć.
Za pomocą tego ustawienia możesz zarządzać niektórymi komunikatami alarmowymi, np. ostrzeżeniami o katastrofach, powiadomieniami o zagrożeniach i alertami AMBER.

Wybieranie sposobu powiadamiania na telefonie

Zmienianie ustawień powiadomień na urządzeniu

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia a potem Powiadomienia na ekranie blokady.
  • Wybierz domyślne ustawienia powiadomień:
   • Pokazuj rozmowy, domyślne i ciche
   • Ukrywaj ciche rozmowy i powiadomienia
   • Nie pokazuj żadnych powiadomień
  • Aby zmienić więcej ustawień powiadomień, w sekcji „Ogólne” włącz lub wyłącz powiadomienia:
   • Ukrywaj ciche powiadomienia na pasku stanu
   • Zezwalaj na odkładanie powiadomień
   • Kropka powiadomienia na ikonie aplikacji
   • Ulepszone powiadomienia
Włączanie i wyłączanie powiadomień z wybranych aplikacji

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Opcja 1. W aplikacji Ustawienia

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia a potem Ustawienia aplikacji.
 3. W sekcji „Najnowsze” znajdź aplikacje, które ostatnio wysyłały powiadomienia.
  • Aby znaleźć więcej aplikacji, w menu kliknij Wszystkie aplikacje.
 4. Kliknij aplikację.
 5. Włącz lub wyłącz powiadomienia w aplikacji.
  • Możesz wyłączyć wszystkie powiadomienia dotyczące aplikacji z listy lub wybrać powiadomienia z określonych kategorii.

Wskazówka: jeśli nie widzisz „Ostatnio wysłane”, masz starszą wersję Androida. Kliknij Powiadomienia aplikacji, a potem aplikację. Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia, plakietki z powiadomieniami oraz kategorie powiadomień. Jeśli aplikacja obsługuje kategorie, możesz je kliknąć, by wyświetlić więcej opcji.

Opcja 2. Z poziomu powiadomienia

 1. Aby zobaczyć powiadomienia, przesuń palcem z góry w dół ekranu urządzenia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Wybierz ustawienia:
  • Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia, odznacz opcję Wszystkie powiadomienia.
  • Włącz lub wyłącz powiadomienia, które chcesz lub których nie chcesz otrzymywać.
  • Aby zezwolić na wyświetlanie kropek powiadomień, włącz opcję Zezwalaj na kropkę powiadomienia.

Opcja 3. W konkretnej aplikacji

Wieloma powiadomieniami z aplikacji możesz zarządzać w menu ustawień poszczególnych aplikacji. Aplikacja może na przykład mieć ustawienie pozwalające wybrać dźwięk powiadomienia. Aby wprowadzić zmiany tego rodzaju, otwórz aplikację i poszukaj menu ustawień. 

Włączanie i wyłączanie plakietek z powiadomieniami

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Kropka powiadomienia na ikonie aplikacji.
Wybieranie sposobu sygnalizowania powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Na niektórych urządzeniach z Androidem możesz wybrać rodzaj powiadomień wysyłanych przez aplikacje:

 • Alerty: usłyszysz dźwięk, na ekranie blokady wyświetli się komunikat, a na pasku stanu znajdziesz ikonę aplikacji.
 • Bez dźwięku: telefon nie będzie wydawał dźwięku ani wibrował. Powiadomienie zostanie wyświetlone, gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu.

Opcja 1. W aplikacji Ustawienia

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. Kliknij aplikację w sekcji „Ostatnio wysłane”. 
 4. Kliknij typ powiadomienia.
 5. Wybierz opcje:
  • Wybierz Alerty lub Bez dźwięku.
  • Jeśli chcesz, by na odblokowanym telefonie był wyświetlany baner z alertem, włącz Pokaż na ekranie.
  • Jeśli wybierzesz „Bez dźwięku”, możesz włączyć lub wyłączyć Minimalizuj.

Opcja 2. Z poziomu powiadomienia 

 1. Gdy przesuniesz palcem z góry na dół ekranu, przeciągnij powiadomienie lekko w prawo lub w lewo, a następnie kliknij Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Alerty lub Bez dźwięku a potem Zastosuj.  

Zarządzanie wyświetlaniem powiadomień na ekranie blokady telefonu

Opcja 1. Wyłączenie pokazywania powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia na ekranie blokady lub Na ekranie blokady.
 4. Wybierz Nie pokazuj powiadomień.
Ważne: jeśli wybierzesz tę opcję jako domyślną, ustawienie będzie obowiązywać w przypadku wszystkich aplikacji. Jeśli chcesz zablokować tylko powiadomienia z niektórych aplikacji, .
Opcja 2. Pokazywanie całości powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia.
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia na ekranie blokady lub Na ekranie blokady.
 4. Wybierz Pokazuj alerty i ciche powiadomienia.
  • Na niektórych telefonach trzeba wybrać Pokazuj wszystkie powiadomienia.
Wskazówka: jeśli wybierzesz tę opcję jako domyślną, nadal możesz ograniczyć wyświetlanie powiadomień ze wskazanych aplikacji na ekranie blokady. Możesz dla nich wybrać ustawienie ekranu blokady „Ukryj poufne informacje w powiadomieniach” lub „Nie pokazuj żadnych powiadomień”. Jak zmienić ustawienia powiadomień z określonych aplikacji 
Opcja 3. Pokazywanie tylko ważnych powiadomień

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. W sekcji „Prywatność” włącz lub wyłącz Powiadomienia poufne.
Opcja 4. Ukrywanie poufnych treści na ekranie blokady

Ważne: ustawienia mogą się różnić w zależności od telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 1. Otwórz na telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Aplikacje i powiadomienia a potem Powiadomienia. 
 3. W sekcji „Ekran blokady” kliknij Powiadomienia poufne.
Wskazówka: nawet jeśli wyłączysz tę opcję, możesz wybrać dla niektórych aplikacji ustawienie ekranu blokady „Nie pokazuj żadnych powiadomień”. Jak zmienić ustawienia powiadomień z określonych aplikacji

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7739417182760693389
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true